Přestup 2024/2025

Přestup do stávajících ročníků 1. - 9. třídy /2024 - 2025/

K přijetí vašeho dítěte je třeba podat žádost a níže uvedené dokumenty, zaregistrovat si termín zápisu a přijít k zápisu s dítětem osobně. Po zpracování žádosti bude každému dítěti přiděleno evidenční číslo, které bude použito při vyhlášení přijatých dětí na tomto webu.

Podání žádosti o přestup dítěte

Dokumenty:

 • žádost o přestupke stažení zde.
 • kopie rodného listu:  podání nutné
 • dotazník pro rodiče:  podání nutné. Ke stažení zde.
 • průvodní dopis:  není nutnou součástí do přestupu 1. - 4. třídy, ale velmi bychom uvítali pár vět od vás o Vašem dítěti, jeho specifikách, zájmech apod. a důvod, proč jste si zvolili naši školu.
 • dopis psaný vlastní rukou žáka / žákyně (u přestupů do 4. - 9. třídy nutný) - představení,  zájmy, jaký předmět mě baví, jaký mě nebaví a proč, co považuji za své silné a slabé stránky, jakou knihu jsem naposledy přečetl/a. Vše psáno ručně, ne na počítači, originál bude dokládán u zápisu.
 • zpráva z pedagogicko - psychologické poradny:  pokud máte k dispozici, je nutné přiložit kopii
 • doporučení od dětského lékaře či jiného klinického pracovníka:  pokud máte k dispozici, přiložte kopii

Termín a způsob podání

Žádost je možné podat průběžně.

Způsoby doručení:

 • zaslání poštou na adresu Bratrská škola, Rajská 3, 170 00, Praha 7
 • předání osobně
 • zaslání emailem na adresu hana.pokorna@bratrska.cz
 • zaslání do datové schránky školy. ID schránky: 7e6mcuc

V případě doručení přihlášky elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu je povinnost se dostavit do pěti dnů do školy a osobně přihlášku podepsat.

Zápis

K zápisu se dostavte osobně s žákem/žákyní po domluvě s vedením školy.

Ředitel o přestupu rozhoduje na základě volných míst ve třídě a po úspěšném absolvování zkušebního týdnu v kolektivu.

Počet volných míst ve třídách k přestupu k 7.3.2024

 • 0. třída - /přípravný ročník, pro šk. r. 2024/2025 je třeba vyplnit samostatnou žádost/
 • 1. třída - 2 místa
 • 2. třída - 0
 • 3. třída - 3 místa
 • 5. třída - 0
 • 6. třída - 0
 • 7. třída - 0
 • 8. třída - 0
 • 9. třída - 0

O přestupu žáka rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce ředitel školy, do které se žák hlásí. V případě přestupu během stávajícího školního roku je nutné strávit týden v kolektivu třídy, do níž žák chce přestoupit.

Zápisy žáků do 6. - 9. třídy ve školním roce 2024/2025 jsou posuzovány podle těchto podmínek: musíme mít volnou kapacitu ve třídě, žadatele posuzujeme individuálně podle výsledků vysvědčení z předchozích dvou let, probíhá rozhovor s vedením školy, žáci jsou posuzováni na základě kreativity v řešení problémů a modelových situací /není nutné je  ze strany rodičů předem stresovat, není možné se na to znalostně připravit, děti nás zajímají jako osobnosti, neposuzujeme pouze výsledky v jednotlivých předmětech/. Součástí přijímacího řízení může být pohovor v anglickém jazyce, matematický kvíz, vytvoření projektu během skupinové práce, ale i reflexe činnosti a hodnocení práce s chybou. Na pohovor je nutné přinést originál dopisu psaného vlastní rukou a předmět, který je podle nich charakterizuje jako osobnost, který mají rádi, o němž mohou na vyzvání hovořit.

Vzor žádosti o přestup do Bratrské školy je na webových stránkách školy a lze ji podat vedení školy kdykoliv.

Co s sebou? Vyplněnou přihlášku, informovaný souhlas rodičů, občanský průkaz zákonného zástupce, průkaz zdravotního pojištěnce (žáka), u cizinců doklad o povolení k pobytu.

Odhlášení žáka z původní školy doporučujeme provést písemně s uvedením data změny a adresy nové školy. Základní školy si po přestupu sami předají další potřebné informace.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít