ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2021/22

Kroužky v tomto školním roce začínají až od 1. října 2021.

Uvedené ceny kroužků jsou platné pro jedno pololetí a platby nutno uhradit za I. pololetí do 31. října a za II. pololetí do 28. února.

Souhrnný přehled zájmových kroužků 2021/22 najdete zde (PDF dokument).

Nové! Školní klub pro 2. stupeň! Nepřehlédněte!

Aktualizováno 1. 10. 2021

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ KROUŽKY

HUDEBNÍ KROUŽEK

Bc. Alena Sokolová 

(cena 1 300 Kč)

 • pondělí 15:00 – 16:00

Hudební kroužek nabízíme pro děti, které chtějí společně prožívat radost ze zpívání, melodií a rytmů. Poznáme písně různých žánrů a hudebních stylů. Budeme objevovat své pěvecké možnosti a výrazové prostředky. Kroužek není rozhodně určen pouze pro nadané pěvce a muzikanty, ale je otevřen i dětem, které hudba a vše, co k ní patří, láká a baví. Budeme zpívat, hrát a vnímat hudbu, poznáme i různé hudební nástroje. Kromě toho se pokusíme při našich setkání co nejvíce spolupracovat, navzájem se doplňovat, být trpěliví a nestydět se.

 

DRAMATICKÝ KROUŽEK

MgA. Daniel Razím

(cena 1 300 Kč)

 • středa 14:30 – 15:30 (3. – 7. třída)
 • středa 15:30 – 16:30 (0. – 2. třída) 

(v případě menšího počtu zájemců bude kroužek pro všechny od 14:30)

Chcete objevit, co ve vás je a co můžete dát druhým? Získat nové kamarády, vymýšlet si, hrát si s příběhy, zkusit stát se na chvíli někým jiným, vcítit se do jeho situace, hledat různé možnosti rozhodování a dozvědět se tak něco o sobě a o světě kolem nás? Těší vás učit se prožitkem a rozvíjet svou fantazii, literární, pohybové a komunikační nadání? Budeme pracovat s improvizačními, pohybovými a pantomimickými cvičeními, hrami a etudami, předměty, rekvizitami, literárními texty, s hudbou i výtvarnými technikami. Nahlédneme do různých možností a způsobů divadelní tvorby a budeme se učit své nápady, myšlenky a pocity bez obav a s originální invencí sdělit svému okolí.

VÝTVARNÉ KROUŽKY

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 0. ročník

Eliška Tomanová

(cena 1 300 Kč)

 • středa 13:00 – 14:00

V naší keramické dílně jsou i nízké stolečky pro předškoláky. Modelování z přírodní hlíny přináší dětem nejen radost, ale i rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie. Děti vyzkouší různé typy hlíny, engob a glazur a hlavně to, jak dovedou ztvárnit ten krásný svět kolem nás.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 1. ročník

Eliška Tomanová

(cena 1 300 Kč)

 • středa 14:00 – 15:00

Pro nové školáky je připravena dobře vybavená dílna v suterénu školy, kde se děti mohou seznámit s technologií keramiky, rozvíjet svou jemnou motoriku, fantazii i vztahy mezi sebou. Tato činnost je velmi dobrá ve spojení s nácvikem psaní. V 1. pololetí proto vždy chvíli malujeme nebo jinak procvičujeme prsty a tahy písmen. Dále pokládáme základní dovednosti modelování a dekorování, v 2. pololetí je příležitost točit na hrnčířském kruhu. Kromě tvoření s různými typy hlíny a zdobení engobami a glazurami je náš čas obohacen o relaxační prvky. Letos naše pozornost bude věnována také keramice jinde ve světě. Výsledky této odpolední zájmové aktivity vystavujeme v hale školy.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 2.-5. ročník

Eliška Tomanová

(cena 1 300 Kč)

 • pondělí 14:00 - 15:00 (2.-3. ročník)
 • úterý 14:00 - 15:00 (4.-5. ročník)

Pro tvořivé děti je zde příležitost i pro ztvárnění vlastních nápadů, zážitků a témat, rozšířených možností keramických technologií, točení na hrnčířském kruhu i kombinování materiálů. Letos naše pozornost bude věnována také keramice jinde ve světě. Je zde prostor pro společnou práci a podílení se na prodejních akcích. Objekty jsou průběžně vystavovány v hale školy.

GRAFIKA

Bc. Michaela Vaněčková 

(cena 1 500 Kč)

 • čtvrtek 14:30 – 15:30

Rozvíjení fantazie formou výtvarné hry. Seznámení se s uměleckými technikami. Podpora estetického rozvoje osobnosti s individuálním přístupem. Základy grafiky, kresby, malby, tvoření pomocí klasických technik i s netradičními materiály. Pro zájemce možnost přípravy na talentové zkoušky na výtvarné obory.

KROUŽEK RUČNÍCH PRACÍ

Bc. Alena Sokolová 

(cena 1 300 Kč)

 • čtvrtek 15:00 - 16:00

Do kroužku zvu všechny nadšené tvůrce a návrháře. Budeme poznávat různé způsoby, jak vyrábět zajímavé a originální věci pomocí motání, kroucení, vázání, šití, splétání, pletení, apod. Využijeme přírodní i moderní materiály k tvoření. Ukážeme si, jak vzniká nový výrobek od nápadu přes návrh až k jeho dokončení. Pokud bude možnost, občas se vyrazíme podívat i na nějakou zajímavou výstavu. 

SPORTOVNĚ-POHYBOVÉ KROUŽKY

TANEČNÍ KROUŽEK

Bc. Alena Sokolová 

(cena 1 300 Kč)

 • úterý 15:30 – 16:30

Kroužek bude zaměřený především na pohybové, prostorové a koordinační schopnosti dětí. Každá hodina se bude skládat z úvodní zahřívací části, dále bude následovat protažení svalů a kloubů, pro zvýšení jejich pohyblivosti a rozsahu. Provázet nás bude rozmanitá hudba, ale i rytmus a různé zvuky. Můžeme na ně tančit, improvizovat. Naučíme se základní taneční pohyby a kroky a pojmenujeme si je. V kroužku budeme společně tančit párové i kruhové tance. Kdo bude mít svůj taneční nápad, choreografii, bude mít možnost tanec ukázat ostatním. Pokud to půjde, vydáme se i na nějaké zajímavé představení. 

 

 

FLORBAL

Nast. Gabriela Kadidlová

(cena  1 300 Kč )

 • čtvrtek 13:00 - 14:00 (0.-2. ročník)
 • čtvrtek 14:00 - 15:00 (3.-5. ročník)

Cílem kroužku je nadchnout děti pro florbal a naučit je základům hry (správná techniky hry s míčkem, technika přihrávek, střelby a základy pravidel). Jde o to, aby se děti florbalem bavily, hra je těšila a zároveň se něco naučily. Florbal je pro děti zábava, učí je spolupráci a fair play jednání. Skóre není při utkáních tak důležité, jde hlavně o to si hru užít a zlepšovat se.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ENGLISH CLUB

Sam Baxter Whitten

(cena 2 400 Kč)

 • pondělí 13:00 - 13:45 (0. ročník)
 • pondělí 13:45 - 14:30 (1. ročník)
 • pondělí 14:30 - 15:30 (4.-5. ročník)
 • úterý 14:30 - 15:30 (2.-3. ročník)

Each hour lesson is catered to the specific needs of the children attending: age, level and size of class. The classroom activities include and are not limited to: interactive games, songs, stories/books, short video clips, whiteboard games and games (board games and cards). Occasionally there will be a small project, e.g., small science experiment/task, creating a simple commercial, art craft or holiday gift, keeping in mind projects intended for the appropriate age level.

The beginning of the lesson starts with a 10 - 15 minute introduction of the language aim and topic of the day. The rest of the lesson will allow time for the games. The students will be given a small notebook, in the beginning of the semester, to record their individual progress.

 

 

OSTATNÍ KROUŽKY

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY

Adelaida Wernischová

(zdarma)

 • pátek 14:00-15:00 (1.-4. třída)

Zábavnou a přístupnou formou budeme společně poznávat dávný svět biblických příběhů a jejich význam pro nás. Celým kroužkem bude provázet otázka: ‘kdo je Bůh a jak jedná s člověkem? ‘ Na příkladu postav z Bible, ale také z pohádek, filmů a historie i současnosti se budeme seznamovat s tím, jak Boha různí lidé různě poznávají a jak se Boží láska stávala a stává důležitou součástí lidských životů bez ohledu na vyznání či církevní příslušnost. 

 

 

ŠKOLNÍ KLUB PRO 2. STUPEŇ

Školní klub

 • odpolední Školní klub je alternativou za družinu na 2. stupni. 
 • Základní klubovné je 4000,- za pololetí a žáka.
 • Školní klub bude otevřen v pondělí až čtvrtek od 14:45 do 16:30.
 • Účast ve Školním klubu je dobrovolná, žák se nemusí účastnit každý den (lze tedy kombinovat s jinými kroužky). Pokud se může žák účastnit jen jednoho odpoledne (např. protože chodí v úterý na italštinu a ve středu háčkovat), lze se domluvit na adekvátním snížení.
 • V klubu probíhá program, ale kromě něj je možné jej využít prostě k poklidnému strávení odpoledne BEZ MOBILU. Nikdo není nucen se účastnit společného programu při zachování klubových pravidel
 • Pravidelný program:
  • pondělí - Klub deskových her (vede Miroslav Šulák)
   • Skvělá příležitost si společně zahrát hry pro skupiny, ale klidně i šachy, nebo lze přinést nějaký svůj objev.
  • úterý - Badatelská dílna (vede Miroslav Šulák)
   • Přírodovědně-technický kroužek, kde budeme podnikat zajímavé chemické, fyzikální a biologické pokusy, na které v hodinách není čas a klid.
  • středa - Projektová dílna (vede Karolína Čápová a Miroslav Šulák) 
   • Společná práce na projektech (školní časopis, počítačová grafika apod.)
   • Programy zaměřené na práci s informacemi, trénink paměti, diskusi.
   • Bojovky a hry venku.
  • čtvrtek - Culture Shock with Sam! (vede Sam Baxter)
   • Dílna zaměřená na literaturu, film a hudbu.
   • Samozřejmě převážně v anglickém jazyce, vesele a hravě.
 • V pátek je klub otevřen jen do 15:00, zato i pro neregistrované žáky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít