Vítejte v Bratrské škole

Kdo jsme?  

Jsme církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky 1. až 8. ročníku. Tradicí školy je zaměření na dramatickou výchovu, hudbu a výtvarnou výchovu. V době epidemie bohužel nebylo možné pořádat divadelní představení, jimiž je Bratrská škola proslulá. V červnu 2018 bylo na zasedání synodu ČCE rozhodnuto, že Bratrská škola bude stavět novou budovu i s 2. stupněm včetně tělocvičny a jídelny. A to vše na pozemku MČ Prahy 7 hned vedle dosavadní budovy. Vše okolo nové budovy dobře postupuje, budeme svědky vzniku unikátního projektu spolupráce našeho zřizovatele ČCE a městské části.

 • Zřizovatelem Bratrské školy je Českobratrská církev evangelická. Patronátním sborem školy je kostel U Jákobova žebříku v Kobylisích. Ten pro nás pořádá školní předvánoční a předvelikonoční bohoslužby v kostele a také bohoslužby při zahájení a ukončení školního roku přímo ve škole. V novém školním roce bude posilou pedagogického sboru kaplan Karel Müller z “Pastoral Brothers”.
 • V naší škole vytváříme dětem bezpečné prostředí, ve kterém mají šanci se plně rozvíjet. Podporujeme jejich individualitu a respektujeme jejich osobnosti. Škola usiluje o otevřenou komunikaci s dětmi a rodiči, s nimiž probíhají pravidelná setkání.
 • Výuka probíhá v osmi kmenových třídách. V 1. až 8. ročníku vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu “Každému pro jeho život”.
 • Naši žáci se pravidelně zúčastňují srovnávacích testů Kalibro a matematických soutěží Klokan, Pythagoriáda, Taktik a Pangea, atd. Vzhledem k výtvarnému zaměření školy se zapojujeme do zajímavých výtvarných soutěží. 
 • Škola je vybavena počítačovou technikou s přístupem na internet. Téměř každá třída je vybavena interaktivní tabulí. Nechybí rozsáhlá knihovna pro děti.
 • V Bratrské škole máme také přípravnou třídu. Ta je určena dětem rok před nástupem do školy a s odkladem školní docházky.
 • Pořádáme projektové dny, kterých se účastní všichni žáci školy. Výstupem těchto projektů jsou vzájemné prezentace před celou školou.

 • Naše škola se nachází v historické budově v blízkosti parku Stromovka.
 • Součástí školy je zahrada s pěstitelským koutkem, sportovní hřiště s umělým povrchem, dřevěnou prolézačkou, klouzačkou, trampolínou, ping-pongovým stolem a malou horolezeckou stěnou. Nově je zde instalována také jurta. To vše je využíváno k výuce, volnočasovým aktivitám, hrám a relaxaci. 
 • Využíváme strategického umístění školy k častým návštěvám divadel, kulturních památek, galerií, ZOO a jiných zajímavých míst Prahy.
 • Ve škole jsou časté výjezdy tříd na školy v přírodě napříč ročníky. Lyžařské kurzy a pobyty na horách jsou pořádány napříč ročníky. Žáci druhého stupně zahajují školní rok vodáckým pobytem.
 • Naše škola je otevřená i pro děti, které k dosažení úspěšných školních výsledků potřebují speciálně pedagogickou péči. Ta je zajištěna speciálním pedagogem a dobrou spoluprací s pedagogicko-psychologickou poradnou. Naše malá škola je vhodná pro děti s adaptačními problémy či pro děti úzkostnější.

 • Na program výuky navazuje i činnost školní družiny se svojí vlastní nabídkou rozmanitých činností a aktivit pro žáky 1. - 5. ročníku i dětí z přípravné třídy. Pořádáme pravidelné páteční výjezdy družiny na různé akce po celé Praze.
 • V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat kroužky dle svých zájmů – keramický, hrnčířský, grafický, hudební, dramatický, taneční i florbalový, anglický klub s rodilým mluvčím či kroužek biblických hodin. Nabízíme i kroužky pro žáky II. stupně.
 • Dětem je v družině umožněno si za asistence vychovatelky vypracovat domácí úkoly.
 • Naše škola byla jedna z prvních v republice, která zaštiťovala individuální vzdělávání. V tomto programu i nadále pokračujeme.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít