Vítejte v Bratrské škole

Kdo jsme? 

Jsme církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky zatím 1. – 6. ročníku. Výtvarná výchova probíhá dvojjazyčně. Tradicí školy je vánoční divadlo, ve kterém vystupují všichni žáci. Několikrát za rok pořádáme neformální setkávání s celými rodinami jako je např. zahradní slavnost, táboráky, atd.  V červnu 2018 bylo na zasedání synodu ČCE rozhodnuto, že Bratrská škola bude stavět novou budovu i s 2. stupněm včetně tělocvičny a jídelny. A to vše na pozemku MČ Prahy 7 hned vedle dosavadní budovy. Vše okolo nové budovy dobře postupuje, budeme svědky vzniku unikátního projektu spolupráce našeho zřizovatele ČCE a městské části.

 • Zřizovatelem Bratrské školy je Českobratrská církev evangelická. Patronátním sborem školy je kostel U Jákobova žebříku v Kobylisích. Ten pro nás pořádá školní předvánoční a předvelikonoční bohoslužby v kostele a také bohoslužby při zahájení a ukončení školního roku přímo ve škole. Do školy dochází školní farář na biblické hodiny. Spolupráce s patronátním sborem probíhá i v rámci  dalších akcí školy jako je např. vánoční divadlo, účast na táborákách, zahradních slavnostech. Pan farář Rejchrt s námi tráví čas na škole v přírodě a na adaptačních pobytech prvňáčků.
 • V naší škole vytváříme dětem bezpečné prostředí, ve kterém mají šanci se plně rozvíjet. Podporujeme jejich individualitu a respektujeme jejich osobnosti.
 • Výuka probíhá v šesti kmenových třídách. V 1. až 6. ročníku vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Každému pro jeho život. Naši žáci se pravidelně zúčastňují srovnávacích testů Kalibro a matematických soutěží Klokan, Pythagoriáda, Taktik a Pangea, atd. Vzhledem k výtvarnému zaměření školy se zapojujeme do zajímavých výtvarných soutěží. 
 • Škola je vybavena počítačovou technikou s přístupem na internet. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí. Nechybí samozřejmě žákovská knihovna.
 • V Bratrské škole máme také přípravnou třídu. Ta je určena dětem rok před nástupem do školy a s odkladem školní docházky.
 • Pořádáme projektové dny, kterých se účastní všichni žáci školy. Výstupem těchto projektů jsou vzájemné prezentace před celou školou.

 • Naše škola se nachází v historické budově v blízkosti parku Stromovka.
 • Součástí školy je zahrada s pěstitelským koutkem, sportovní hřiště s umělým povrchem, dřevěnou prolézačkou, klouzačkou, trampolínou, ping pongovým stolem a malou horolezeckou stěnou. To vše je využíváno k výuce, volnočasovým aktivitám, hrám a relaxaci.
 • Využíváme strategického umístění školy k častým návštěvám divadel, kulturních památek, galerií, ZOO a jiných zajímavých míst Prahy.
 • Mezi stanovené priority patří pravidelné výjezdy všech tříd na společné školy v přírodě, kde dochází k hlubšímu vzájemnému poznávání nejen dětí. V září odjíždí nejen prvňáčci na pětidenní adaptační a přírodovědný pobyt do Bělče nad Orlicí. Zimního pobytu na horách se zúčastňují děti dle zájmu. 
 • Naše škola je otevřená i pro děti, které k dosažení úspěšných školních výsledků potřebují speciálně pedagogickou péči. Ta je zajištěna třemi speciálními pedagogy a logopedem školy. Naše malá škola je vhodná pro děti s adaptačními problémy či pro děti úzkostnější.

 • Na program výuky navazuje i činnost školní družiny se svojí vlastní nabídkou rozmanitých činností a aktivit pro žáky 1. - 6. ročníku včetně dětí z přípravné třídy. Pořádáme pravidelné páteční výjezdy družiny na různé akce po celé Praze.
 • V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat kroužky dle svých zájmů – keramický, hrnčířský, grafický, hudební, dramatický, sportovní, taneční i florbalový, kroužek anglického a francouzského jazyka, kroužek s rodilým mluvčím Aj, kroužek biblických hodin. 
 • Dětem je v družině umožněno si za asistence vychovatelky vypracovat domácí úkoly.
 • Naše škola byla jedna z prvních v republice, která zaštiťovala individuální vzdělávání. V tomto programu i nadále pokračujeme.
 • V roce 2015 proběhla na naší škole inspekce jak denního vzdělávání a školní družiny, tak i individuálního vzdělávání s výborným hodnocením.
 • Na naší škole platíme školné. Ze něj dětem poskytujeme pracovní sešity, veškeré sešity i notýsky zdarma, vstupné na kulturní i vzdělávací akce. Školné v 1. až 6. ročníku činí v tomto roce 1 500,– Kč měsíčně, v přípravném ročníku je to 1 000,-Kč měsíčně. Školní družina činí 250,- Kč měsíčně. Bude - li škola poskytovat pouze doprovod na oběd, bude poplatek za družinu činit 100,-Kč. Toto se týká i 6. třídy. Pro sourozence je dle směrnice školy možné uplatnit slevu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít