Druhý stupeň

Informace související s otevřením 2. stupně 

Nový model Bratrské školy bude samozřejmě postupně dozrávat spolu s tím, jak budou na druhém stupni přibývat ročníky. Nechceme jej dětem vnucovat, naopak bychom rádi, aby se na jeho tvorbě žáci spolupodíleli. Nicméně existují tři základní pilíře, na nichž chceme stavět:

(1) Integrovaná výuka přírodovědných předmětů a matematiky umožňuje komplexnější formu výuky, spočívající na zdůrazňování mezioborových vztahů. Jedno téma – resp. otázku, problém – tak bude možné pojmout z mnoha stran. Cílem je podpořit jednak vnitřní propojení předmětů mezi sebou, jednak aplikovat matematiku na řešení konkrétních problémů. Jednou ze základních metod je zde badatelské učení.

(2) Rádi bychom prožívali spolu se žáky, že Bratrská je vztah pomáhající v hledání a uskutečňování sebe sama. Chceme rozvíjet společné povědomí školy jako společenství. Podporujeme emancipaci žáků v oblasti práv a možností, která ovšem musí být neoddělitelně spjata s povinnostmi a zodpovědností. Zástupci žáků a rodičů mohou spolupracovat a spolurozhodovat ve věcech, které se ve škole dějí. Je důležité, aby se žáci učili společně plánovat a organizovat činnosti, komunikovat s úřady a veřejností, je také dobré, aby dokázali svoji práci sami zhodnotit, rozeznat chyby a zohlednit je v pokračování týmové práce.

(3) Cílem systematické podpory venkovní výuky, nejen formou integrovaných rozvrhových bloků, je umožnit městským dětem prožívat souvislosti přírodní a společenské „na vlastní kůži.“ Žáci budou také několikrát za rok vyjíždět na jednodenní či vícedenní výjezdy do přírody s komplexní výukou. Jednou za rok bude probíhat vícedenní blokový výjezd. Chceme v žácích povzbuzovat odmítnutí pokrytectví a aktivní nasazení pro trvale udržitelný rozvoj jedince i společnosti. Podporujeme rozvoj vlastní zodpovědnosti ve vztahu k přírodě a bližním.  Miroslav Šulák, 13. 4. 2020

Zahájení 2. stupně časově nesouzní s otevřením nové budovy. Od září 2020 bude otevřena poprvé v historii Bratrské školy 6. třída. Ta bude umístěna ve stávající budově v prostorách Mateřského centra Ovečka. Přes prázdniny budou třída a přilehlé prostory upraveny pro potřeby našich žáků. Podařilo se již zakoupit 13 nových notebooků s dotykovým displayem pro výuku žáků. Dále jsme pořídili mobilní interaktivní tabuli a výukový interaktivní přírodovědný program s 3D modely. Někteří žáci z 5. třídy měli již možnost se s tímto programem seznámit a byli nadšeni.

Třídního pana učitele již máme! Je jím pan učitel Miroslav Šulák, který již dnes dochází vždy v pondělí do Bratrské a učí žáky 5. třídy informatiku. Budoucí 6. třída bude složena ze stávajících žáků, ale bude otevřena možnost přistoupit i z jiných škol. Jako v každé 5. třídě, i zde dojde určitě k odchodu několika žáků buď na víceletá gymnázia, nebo na základní školy s určitým zaměřením. Budeme tedy tuto třídu doplňovat o další zájemce. Již brzy budete na tomto místě seznámeni s tím, jakým směrem se bude 2. stupeň ubírat. 

Pavlína Radová, 8. 4. 2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít