Bratrská škola

Vítáme Vás v Bratrské škole

Všem přejeme zasloužené prázdniny a těšíme se na viděnou!

 

 

 

Třídy

V Bratrské škole je pouze 1. stupeň včetně přípravného ročníku. Výhodou je nižší počet žáků v jednotlivých třídách. Děti zde mají dostatek prostoru a individuální péče k osobnímu rozvoji. Ve všech třídách kromě přípravné máme asistentku pedagoga. Tradicí naší školy je nadstandardní počet hodin výtvarné výchovy a ta probíhá dvojjazyčně - česko - anglicky.

0. třída

Více informací

1. třída

Více informací

2. třída

Více informací

3. třída

Více informací

4. třída

Více informací

5. třída

Více informací

Kdo jsme?

Jsme církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky 1. – 5. ročníku. Škola je celkově kreativně zaměřena, každý rok hrají a zpívají všechny děti ve vánoční hře. Pořádáme několikrát za rok neformální setkání s celými rodinami jako např., Páťácký ples spojený se stužkováním žáků 1. a 5. třídy a zároveň vystoupením dětí, zahradní slavnosti, táboráky, atd.

Více

Kontaktní formulář

Položky označené hvezdičkou jsou povinné

Náš tým

Mgr. Pavlína Radová

Mgr. Pavlína Radová

ředitelka školy
e-mail: pavlina.radova@bratrska.cz

Mgr. Kateřina Kracíková

Mgr. Kateřina Kracíková

zástupkyně ředitelky školy
e-mail: katerina.kracikova@bratrska.cz

Marcela Hesová

Marcela Hesová

vedoucí vychovatelka a vychovatelka 1. třídy
e-mail: marcela.hesova@bratrska.cz

Jana Hubatová

Jana Hubatová

hospodářka školy
e-mail: jana.hubatova@bratrska.cz

Mgr. Miloš Rejchrt

Mgr. Miloš Rejchrt

farář

Mgr. Ondřej Kolář

Mgr. Ondřej Kolář

farář

Mgr. Dagmar Pařízková

Mgr. Dagmar Pařízková

třídní učitelka 0. třídy
e-mail: dagmar.parizkova@bratrska.cz

Bc. Lucie Hornová

Bc. Lucie Hornová

třídní učitelka 1. třídy
e-mail: lucie.hornova@bratrska.cz

Mgr. Pavla Blodigová

Mgr. Pavla Blodigová

třídní učitelka 2. třídy
e-mail: pavla.blodigova@bratrska.cz

PaedDr. Marie Nováková

PaedDr. Marie Nováková

třídní učitelka 3. třídy
e-mail: marie.novakova@bratrska.cz

Bc. Blažena Heřmánková

Bc. Blažena Heřmánková

třídní učitelka 4. třídy
e-mail: blazena.hermankova@bratrska.cz

Mgr. Dana Horáková

Mgr. Dana Horáková

třídní učitelka 5. třídy
e-mail: dana.horakova@bratrska.cz

Bc. Michaela Vanečková

Bc. Michaela Vanečková

výtvarná výchova
e-mail: michaela.vaneckova@bratrska.cz

Mgr. Marta Pasková

Mgr. Marta Pasková

anglický jazyk
e-mail: marta.paskova@bratrska.cz

Sam Baxter Whitten

Sam Baxter Whitten

anglický jazyk
e-mail: sam.whitten@bratrska.cz

MgA. Daniel Razím

MgA. Daniel Razím

hudební a dramatická výchova
e-mail: daniel.razim@bratrska.cz

Eliška Pánková, Dis.

Eliška Pánková, Dis.

asistentka pedagoga 1. třídy a vychovatelka 2. třídy
e-mail: eliska.pankova@bratrska.cz

Eliška Tomanová

Eliška Tomanová

asistentka pedagoga 2. třídy
e-mail: eliska.tomanova@bratrska.cz

Zuzana Machytková

Zuzana Machytková

asistentka pedagoga 3. třídy
e-mail: zuzana.machytkova@bratrska.cz

Lucie Jelínková

Lucie Jelínková

asistent pedagoga a vychovatelka 4. třídy
e-mail: lucie.jelinkova@bratrska.cz

Mgr. Klára Pokorná

Mgr. Klára Pokorná

asistentka pedagoga 5. třídy
e-mail: klara.pokorna@bratrska.cz

Šárka Martinková, Dis.

Šárka Martinková, Dis.

vychovatelka 3. třídy
e-mail: sarka.martinkova@bratrska.cz

Saša Buryánková

Saša Buryánková

vychovatelka 5. třídy
e-mail: sasa.buryankova@bratrska.cz

Vojtěch Rada

Vojtěch Rada

asistent vychovatele 2. třídy
e-mail: vojtech.rada@bratrska.cz

Omluva dítěte

Rozvrhy

Bc. Lucie Hornová

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova Prvouka
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Středa Český jazyk Český jazyk Matematika Prvouka Tělesná výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Hudební výchova
12:10 -12:55 Prvouka
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Výtvarná výchova
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Pracovní činnosti

Mgr. Pavla Blodigová

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Prvouka Český jazyk
Úterý Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Český jazyk
Středa Český jazyk Český jazyk Matematika Matematika Hudební výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Český jazyk Pracovní činnosti Prvouka

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Prvouka
11:15 -12:00 Český jazyk
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Výtvarná výchova
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
12:10 -12:55 Český jazyk
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Matematika
12:10 -12:55 Hudební výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Tělesná výchova
11:15 -12:00 Tělesná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Pracovní činnosti
11:15 -12:00 Prvouka

PaedDr. Marie Nováková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova
Úterý Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Český jazyk
Středa Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Hudební výchova
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Český jazyk
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Výtvarná výchova
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Pracovní činnosti

Bc. Blažena Heřmánková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Hudební výchova Anglický jazyk Vlastivěda
Úterý Matematika Anglický jazyk Český jazyk Přírodověda Tělesná výchova
Středa Výtvarná výchova Výtvarná výchova Český jazyk Matematika Český jazyk
Čtvrtek Anglický jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk Pracovní činnosti
Pátek Český jazyk Matematika Vlastivěda Český jazyk Tělesná výchova

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Hudební výchova
11:15 -12:00 Anglický jazyk
12:10 -12:55 Vlastivěda
Úterý
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Přírodověda
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Středa
8:15 - 9:00 Výtvarná výchova
9:10 - 9:55 Výtvarná výchova
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Matematika
12:10 -12:55 Český jazyk
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Anglický jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Pracovní činnosti
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Vlastivěda
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Tělesná výchova

Mgr. Dana Horáková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
6
13:05 -13:50
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Tělesná výchova
Úterý Anglický jazyk Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti
Středa Český jazyk Matematika Přírodověda Hudební výchova Informatika Informatika
Čtvrtek Výtvarná výchova Výtvarná výchova Anglický jazyk Matematika Český jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Vlastivěda Tělesná výchova Český jazyk

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Vlastivěda
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Úterý
8:15 - 9:00 Anglický jazyk
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Pracovní činnosti
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Přírodověda
11:15 -12:00 Hudební výchova
12:10 -12:55 Informatika
13:05 -13:50 Informatika
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Výtvarná výchova
9:10 - 9:55 Výtvarná výchova
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Matematika
12:10 -12:55 Český jazyk
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Vlastivěda
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Český jazyk

Odběr novinek

Kontakty

Bratrská škola
církevní základní škola

Rajská 300/3
17000 Praha 7 Holešovice

Ředitelna: 603 957 518
Hospodářka: 778 112 229

č. účtu: 1015552929/6100
E-mail: info@bratrska.cz

Kontakty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít