Bratrská škola

Vítáme Vás v Bratrské škole

V pátek 18. října bude na školní zahradě táborák.  Buřty na opékání si přineste sami, my pro Vás připravíme utopence, klobásky a možná i vafle nebo palačinky. U ohně si určitě zazpíváte a budeme rádi, když se přidáte k našim kantorům i hudebním nástrojem.

 

 

 

Třídy

V Bratrské škole je pouze 1. stupeň včetně přípravného ročníku. Výhodou je nižší počet žáků v jednotlivých třídách. Děti zde mají dostatek prostoru a individuální péče k osobnímu rozvoji. Ve všech třídách kromě přípravné máme asistentku pedagoga. Tradicí naší školy je nadstandardní počet hodin výtvarné výchovy a ta probíhá dvojjazyčně - česko - anglicky.

0. třída

Více informací

1. třída

Více informací

2. třída

Více informací

3. třída

Více informací

4. třída

Více informací

5. třída

Více informací

Kdo jsme?

Jsme církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky 1. – 5. ročníku. Škola je celkově kreativně zaměřena, každý rok hrají a zpívají všechny děti ve vánoční hře. Pořádáme několikrát za rok neformální setkání s celými rodinami jako např., Páťácký ples spojený se stužkováním žáků 1. a 5. třídy a zároveň vystoupením dětí, zahradní slavnosti, táboráky, atd.

Více

Kontaktní formulář

Položky označené hvezdičkou jsou povinné

Náš tým

Mgr. Pavlína Radová

Mgr. Pavlína Radová

ředitelka školy
e-mail: pavlina.radova@bratrska.cz

Mgr. Kateřina Kracíková

Mgr. Kateřina Kracíková

zástupkyně ředitelky školy a třídní učitelka 4. třídy
e-mail: katerina.kracikova@bratrska.cz

Marcela Hesová

Marcela Hesová

vedoucí vychovatelka a vychovatelka 2. třídy
e-mail: marcela.hesova@bratrska.cz

Jana Hubatová

Jana Hubatová

hospodářka školy
e-mail: jana.hubatova@bratrska.cz

Mgr. Miloš Rejchrt

Mgr. Miloš Rejchrt

farář

Mgr. Ondřej Kolář

Mgr. Ondřej Kolář

farář

Mgr. Dagmar Pařízková

Mgr. Dagmar Pařízková

třídní učitelka 0. třídy
e-mail: dagmar.parizkova@bratrska.cz

Mgr. Dana Horáková

Mgr. Dana Horáková

třídní učitelka 1. třídy
e-mail: dana.horakova@bratrska.cz

Bc. Lucie Hornová

Bc. Lucie Hornová

třídní učitelka 2. třídy
e-mail: lucie.hornova@bratrska.cz

Mgr. Pavla Blodigová

Mgr. Pavla Blodigová

třídní učitelka 3. třídy
e-mail: pavla.blodigova@bratrska.cz

Bc. Blažena Heřmánková

Bc. Blažena Heřmánková

třídní učitelka 5. třídy
e-mail: blazena.hermankova@bratrska.cz

Bc. Michaela Vanečková

Bc. Michaela Vanečková

výtvarná výchova
e-mail: michaela.vaneckova@bratrska.cz

Mgr. Marta Pasková

Mgr. Marta Pasková

anglický jazyk
e-mail: marta.paskova@bratrska.cz

Sam Baxter Whitten

Sam Baxter Whitten

anglický jazyk
e-mail: sam.whitten@bratrska.cz

MgA. Daniel Razím

MgA. Daniel Razím

hudební a dramatická výchova
e-mail: daniel.razim@bratrska.cz

Mgr. Miroslav Šulák

Mgr. Miroslav Šulák

informatika
e-mail: miroslav.sulak@bratrska.cz

Saša Buryánková

Saša Buryánková

asistentka 0. třídy
e-mail: sasa.buryankova@bratrska.cz

Mgr. Klára Pokorná

Mgr. Klára Pokorná

asistentka pedagoga 1. třídy
e-mail: klara.pokorna@bratrska.cz

Eliška Pánková, Dis.

Eliška Pánková, Dis.

asistentka pedagoga 2. třídy a vychovatelka 3. třídy
e-mail: eliska.pankova@bratrska.cz

Eliška Tomanová

Eliška Tomanová

asistentka pedagoga 3. třídy
e-mail: eliska.tomanova@bratrska.cz

Zuzana Machytková

Zuzana Machytková

asistentka pedagoga 4. třídy
e-mail: zuzana.machytkova@bratrska.cz

Zuzana Šafránková

Zuzana Šafránková

asistent pedagoga a vychovatelka 5. třídy
e-mail: zuzana.safrankova@bratrska.cz

Hana Kadlecová

Hana Kadlecová

vychovatelka 1. třídy
e-mail: hana.kadlecova@bratrska.cz

Šárka Martinková, Dis.

Šárka Martinková, Dis.

vychovatelka 4. třídy
e-mail: sarka.martinkova@bratrska.cz

Omluva dítěte

Rozvrhy

Mgr. Dana Horáková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Prvouka Tělesná výchova Český jazyk
Středa Český jazyk Matematika Prvouka Hudební výchova Český jazyk
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Výtvarná výchova
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Prvouka
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Český jazyk
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Prvouka
11:15 -12:00 Hudební výchova
12:10 -12:55 Český jazyk
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Pracovní činnosti

Bc. Lucie Hornová

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Hudební výchova Matematika Český jazyk Prvouka
Úterý Výtvarná výchova Výtvarná výchova Matematika Český jazyk
Středa Český jazyk Český jazyk Matematika Tělesná výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Prvouka Český jazyk
Pátek Matematika Český jazyk Český jazyk Tělesná výchova

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Hudební výchova
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Prvouka
Úterý
8:15 - 9:00 Výtvarná výchova
9:10 - 9:55 Výtvarná výchova
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Český jazyk
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Tělesná výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Pracovní činnosti
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Český jazyk
Pátek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova

Mgr. Pavla Blodigová

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Úterý Matematika Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Středa Matematika Český jazyk Hudební výchova Prvouka
Čtvrtek Matematika Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Matematika Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti Český jazyk

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Úterý
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
12:10 -12:55 Výtvarná výchova
Středa
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Hudební výchova
11:15 -12:00 Prvouka
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Prvouka
11:15 -12:00 Pracovní činnosti
12:10 -12:55 Český jazyk

Mgr. Kateřina Kracíková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Výtvarná výchova Výtvarná výchova Anglický jazyk Matematika Český jazyk
Úterý Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Anglický jazyk Vlastivěda
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Přírodověda Hudební výchova
Čtvrtek Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Vlastivěda Český jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk Tělesná výchova

Pondělí
8:15 - 9:00 Výtvarná výchova
9:10 - 9:55 Výtvarná výchova
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Matematika
12:10 -12:55 Český jazyk
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Pracovní činnosti
11:15 -12:00 Anglický jazyk
12:10 -12:55 Vlastivěda
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Přírodověda
12:10 -12:55 Hudební výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Tělesná výchova
11:15 -12:00 Vlastivěda
12:10 -12:55 Český jazyk
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Tělesná výchova

Bc. Blažena Heřmánková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Hudební výchova Anglický jazyk Informatika
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Tělesná výchova
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Přírodověda Pracovní činnosti
Čtvrtek Anglický jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Tělesná výchova Vlastivěda Český jazyk

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Hudební výchova
11:15 -12:00 Anglický jazyk
12:10 -12:55 Informatika
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Vlastivěda
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Přírodověda
12:10 -12:55 Pracovní činnosti
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Anglický jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
12:10 -12:55 Výtvarná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Tělesná výchova
11:15 -12:00 Vlastivěda
12:10 -12:55 Český jazyk

Odběr novinek

Kontakty

Bratrská škola
církevní základní škola

Rajská 300/3
17000 Praha 7 Holešovice

Ředitelna: 603 957 518
Hospodářka: 778 112 229

č. účtu: 1015552929/6100
E-mail: info@bratrska.cz

Kontakty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít