Bratrská škola

Vítáme Vás v Bratrské škole

Akce krabice od bot - odvezli jsme 136 krabic! Děkujeme! Teď ještě dotáhneme do konce sbírku na varhanní píšťalu. Kasička je v hale školy. Poslední a nejkrásnější akce roku - divadlo!!! 18.12. v 17 hodin u Salesiánů. Těšíme se, bojíme se.....

 

Třídy

V Bratrské škole je pouze 1. stupeň včetně přípravného ročníku. Výhodou je nižší počet žáků v jednotlivých třídách. Děti zde mají dostatek prostoru a individuální péče k osobnímu rozvoji. Ve všech třídách kromě přípravné máme asistentku pedagoga. Tradicí naší školy je nadstandardní počet hodin výtvarné výchovy a ta probíhá dvojjazyčně - česko - anglicky.

0. třída

Více informací

1. třída

Více informací

2. třída

Více informací

3. třída

Více informací

4. třída

Více informací

5. třída

Více informací

Kdo jsme?

Jsme církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky 1. – 5. ročníku. Škola je celkově kreativně zaměřena, každý rok hrají a zpívají všechny děti ve vánoční hře. Pořádáme několikrát za rok neformální setkání s celými rodinami jako např., Páťácký ples spojený se stužkováním žáků 1. a 5. třídy a zároveň vystoupením dětí, zahradní slavnosti, táboráky, atd.

Více

Kontaktní formulář

Položky označené hvezdičkou jsou povinné

Náš tým

Mgr. Pavlína Radová

Mgr. Pavlína Radová

ředitelka školy
e-mail: pavlina.radova@bratrska.cz

Mgr. Kateřina Kracíková

Mgr. Kateřina Kracíková

zástupkyně ředitelky školy
e-mail: katerina.kracikova@bratrska.cz

Marcela Hesová

Marcela Hesová

vedoucí vychovatelka a vychovatelka 1. třídy
e-mail: marcela.hesova@bratrska.cz

Jana Hubatová

Jana Hubatová

hospodářka školy
e-mail: jana.hubatova@bratrska.cz

Mgr. Miloš Rejchrt

Mgr. Miloš Rejchrt

farář

Mgr. Ondřej Kolář

Mgr. Ondřej Kolář

farář

Mgr. Dagmar Pařízková

Mgr. Dagmar Pařízková

třídní učitelka 0. třídy
e-mail: dagmar.parizkova@bratrska.cz

Bc. Lucie Hornová

Bc. Lucie Hornová

třídní učitelka 1. třídy
e-mail: lucie.hornova@bratrska.cz

Mgr. Pavla Blodigová

Mgr. Pavla Blodigová

třídní učitelka 2. třídy
e-mail: pavla.blodigova@bratrska.cz

PaedDr. Marie Nováková

PaedDr. Marie Nováková

třídní učitelka 3. třídy
e-mail: marie.novakova@bratrska.cz

Bc. Blažena Heřmánková

Bc. Blažena Heřmánková

třídní učitelka 4. třídy
e-mail: blazena.hermankova@bratrska.cz

Mgr. Dana Horáková

Mgr. Dana Horáková

třídní učitelka 5. třídy
e-mail: dana.horakova@bratrska.cz

MgA. Nora Fuxová

MgA. Nora Fuxová

výtvarná výchova
e-mail: nora.fuxova@bratrska.cz

Mgr. Marta Pasková

Mgr. Marta Pasková

anglický jazyk
e-mail: marta.paskova@bratrska.cz

Sam Baxter Whitten

Sam Baxter Whitten

anglický jazyk
e-mail: sam.whitten@bratrska.cz

MgA. Daniel Razím

MgA. Daniel Razím

hudební a dramatická výchova
e-mail: daniel.razim@bratrska.cz

Eliška Pánková, Dis.

Eliška Pánková, Dis.

asistentka pedagoga 1. třídy a vychovatelka 2. třídy
e-mail: eliska.pankova@bratrska.cz

Eliška Tomanová

Eliška Tomanová

asistentka pedagoga 2. třídy
e-mail: eliska.tomanova@bratrska.cz

Zuzana Machytková

Zuzana Machytková

asistentka pedagoga 3. třídy
e-mail: zuzana.machytkova@bratrska.cz

Lucie Jelínková

Lucie Jelínková

asistent pedagoga a vychovatelka 4. třídy
e-mail: lucie.jelinkova@bratrska.cz

Mgr. Klára Pokorná

Mgr. Klára Pokorná

asistentka pedagoga 5. třídy
e-mail: klara.pokorna@bratrska.cz

Šárka Martinková, Dis.

Šárka Martinková, Dis.

vychovatelka 3. třídy
e-mail: sarka.martinkova@bratrska.cz

Saša Buryánková

Saša Buryánková

vychovatelka 5. třídy
e-mail: sasa.buryankova@bratrska.cz

Vojtěch Rada

Vojtěch Rada

asistent vychovatele 2. třídy
e-mail: vojtech.rada@bratrska.cz

Omluva dítěte

Rozvrhy

Bc. Lucie Hornová

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Hudební výchova Prvouka
Úterý Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Český jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Hudební výchova
12:10 -12:55 Prvouka
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Výtvarná výchova
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Pracovní činnosti
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Prvouka

Mgr. Pavla Blodigová

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka
Úterý Matematika Český jazyk Český jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova
Středa Matematika Český jazyk Český jazyk Prvouka Hudební výchova
Čtvrtek Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Pátek Matematika Český jazyk Pracovní činnosti Český jazyk

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Prvouka
Úterý
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Středa
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Hudební výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Výtvarná výchova
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Pracovní činnosti
11:15 -12:00 Český jazyk

PaedDr. Marie Nováková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Hudební výchova
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Prvouka Český jazyk
Středa Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Prvouka Pracovní činnosti

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Anglický jazyk
12:10 -12:55 Hudební výchova
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Český jazyk
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Výtvarná výchova
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Pracovní činnosti

Bc. Blažena Heřmánková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Matematika Vlastivěda
Úterý Anglický jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk Přírodověda
Středa Výtvarná výchova Výtvarná výchova Český jazyk Matematika Český jazyk
Čtvrtek Anglický jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk Pracovní činnosti
Pátek Český jazyk Matematika Vlastivěda Tělesná výchova Tělesná výchova

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Hudební výchova
11:15 -12:00 Matematika
12:10 -12:55 Vlastivěda
Úterý
8:15 - 9:00 Anglický jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Přírodověda
Středa
8:15 - 9:00 Výtvarná výchova
9:10 - 9:55 Výtvarná výchova
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Matematika
12:10 -12:55 Český jazyk
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Anglický jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Pracovní činnosti
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Vlastivěda
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova

Mgr. Dana Horáková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
6
13:05 -13:50
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Anglický jazyk Matematika Vlastivěda Český jazyk
Středa Český jazyk Matematika Přírodověda Hudební výchova Informatika Informatika
Čtvrtek Výtvarná výchova Výtvarná výchova Anglický jazyk Český jazyk Matematika
Pátek Český jazyk Matematika Vlastivěda Český jazyk Pracovní činnosti

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Vlastivěda
12:10 -12:55 Český jazyk
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Přírodověda
11:15 -12:00 Hudební výchova
12:10 -12:55 Informatika
13:05 -13:50 Informatika
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Výtvarná výchova
9:10 - 9:55 Výtvarná výchova
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Matematika
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Vlastivěda
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Pracovní činnosti

Kontakty

Bratrská škola
církevní základní škola

Rajská 300/3
17000 Praha 7 Holešovice

Ředitelna: 283 870 423
Hospodářka: 283 870 966

č. účtu: 1015552929/6100
E-mail: info@bratrska.cz

Kontakty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít