Bratrská škola

Vítáme Vás v Bratrské škole

Přejeme všem krásné prázdniny a 1. září se těšíme na viděnou.

Zájem o přestup do 6. třídy Bratrské školy od září   2020 evidujeme na mailu: info@bratrska.cz

Třídy

V Bratrské škole je pouze 1. stupeň včetně přípravného ročníku. Výhodou je nižší počet žáků v jednotlivých třídách. Děti zde mají dostatek prostoru a individuální péče k osobnímu rozvoji. Ve všech třídách kromě přípravné máme asistentku pedagoga. Tradicí naší školy je nadstandardní počet hodin výtvarné výchovy a ta probíhá dvojjazyčně - česko - anglicky.

0. třída

Více informací

1. třída

Více informací

2. třída

Více informací

3. třída

Více informací

4. třída

Více informací

5. třída

Více informací

Kontaktní formulář

Položky označené hvezdičkou jsou povinné

Náš tým

Mgr. Pavlína Radová

Mgr. Pavlína Radová

ředitelka školy
e-mail: pavlina.radova@bratrska.cz

Mgr. Kateřina Kracíková

Mgr. Kateřina Kracíková

zástupkyně ředitelky školy a třídní učitelka 4. třídy
e-mail: katerina.kracikova@bratrska.cz

Marcela Hesová

Marcela Hesová

vedoucí vychovatelka a vychovatelka 2. třídy
e-mail: marcela.hesova@bratrska.cz

Jana Hubatová

Jana Hubatová

hospodářka školy
e-mail: jana.hubatova@bratrska.cz

Mgr. Miloš Rejchrt

Mgr. Miloš Rejchrt

farář

Mgr. Ondřej Kolář

Mgr. Ondřej Kolář

farář

Mgr. Dagmar Pařízková

Mgr. Dagmar Pařízková

třídní učitelka 0. třídy
e-mail: dagmar.parizkova@bratrska.cz

Mgr. Dana Horáková

Mgr. Dana Horáková

třídní učitelka 1. třídy
e-mail: dana.horakova@bratrska.cz

Bc. Lucie Hornová

Bc. Lucie Hornová

třídní učitelka 2. třídy
e-mail: lucie.hornova@bratrska.cz

Mgr. Pavla Blodigová

Mgr. Pavla Blodigová

třídní učitelka 3. třídy
e-mail: pavla.blodigova@bratrska.cz

Mgr. Blažena Heřmánková

Mgr. Blažena Heřmánková

třídní učitelka 5. třídy
e-mail: blazena.hermankova@bratrska.cz

Bc. Michaela Vanečková

Bc. Michaela Vanečková

výtvarná výchova
e-mail: michaela.vaneckova@bratrska.cz

Mgr. Marta Pasková

Mgr. Marta Pasková

anglický jazyk
e-mail: marta.paskova@bratrska.cz

Sam Baxter Whitten

Sam Baxter Whitten

anglický jazyk
e-mail: sam.whitten@bratrska.cz

MgA. Daniel Razím

MgA. Daniel Razím

hudební a dramatická výchova
e-mail: daniel.razim@bratrska.cz

Mgr. Miroslav Šulák

Mgr. Miroslav Šulák

informatika
e-mail: miroslav.sulak@bratrska.cz

Vladěna Franců

Vladěna Franců

asistentka a vychovatelka 5. třídy
e-mail: vladena.francu@bratrska.cz

Mgr. Klára Pokorná

Mgr. Klára Pokorná

asistentka pedagoga 1. třídy
e-mail: klara.pokorna@bratrska.cz

Eliška Pánková, Dis.

Eliška Pánková, Dis.

asistentka pedagoga 2. třídy a vychovatelka 3. třídy
e-mail: eliska.pankova@bratrska.cz

Eliška Tomanová

Eliška Tomanová

asistentka pedagoga 3. třídy
e-mail: eliska.tomanova@bratrska.cz

Zuzana Machytková

Zuzana Machytková

asistentka pedagoga 4. třídy
e-mail: zuzana.machytkova@bratrska.cz

Hana Kadlecová

Hana Kadlecová

vychovatelka 1. třídy
e-mail: hana.kadlecova@bratrska.cz

Šárka Koláčková, Dis.

Šárka Koláčková, Dis.

vychovatelka 4. třídy
e-mail: sarka.kolackova@bratrska.cz

Omluva dítěte

Rozvrhy

Mgr. Dana Horáková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova
Středa Český jazyk Matematika Prvouka Hudební výchova Český jazyk
Čtvrtek Český jazyk Matematika Prvouka Český jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Výtvarná výchova
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Prvouka
11:15 -12:00 Hudební výchova
12:10 -12:55 Český jazyk
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Prvouka
11:15 -12:00 Český jazyk
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Pracovní činnosti

Bc. Lucie Hornová

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Hudební výchova Český jazyk Prvouka
Úterý Výtvarná výchova Výtvarná výchova Matematika Český jazyk
Středa Český jazyk Český jazyk Matematika Prvouka
Čtvrtek Matematika Český jazyk Pracovní činnosti Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Český jazyk

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Hudební výchova
11:15 -12:00 Český jazyk
12:10 -12:55 Prvouka
Úterý
8:15 - 9:00 Výtvarná výchova
9:10 - 9:55 Výtvarná výchova
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Český jazyk
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Prvouka
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Pracovní činnosti
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Český jazyk

Mgr. Pavla Blodigová

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Český jazyk Matematika Anglický jazyk Prvouka Český jazyk
Úterý Matematika Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Středa Matematika Český jazyk Hudební výchova Český jazyk
Čtvrtek Matematika Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova
Pátek Matematika Český jazyk Pracovní činnosti Prvouka Český jazyk

Pondělí
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Český jazyk
Úterý
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
12:10 -12:55 Výtvarná výchova
Středa
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Hudební výchova
11:15 -12:00 Český jazyk
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Český jazyk
10:20 -11:05 Pracovní činnosti
11:15 -12:00 Prvouka
12:10 -12:55 Český jazyk

Mgr. Kateřina Kracíková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Vlastivěda Anglický jazyk Český jazyk Matematika Hudební výchova
Úterý Český jazyk Matematika Pracovní činnosti Anglický jazyk Vlastivěda
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova
Čtvrtek Matematika Anglický jazyk Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Přírodověda Český jazyk

Pondělí
8:15 - 9:00 Vlastivěda
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Matematika
12:10 -12:55 Hudební výchova
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Pracovní činnosti
11:15 -12:00 Anglický jazyk
12:10 -12:55 Vlastivěda
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Matematika
9:10 - 9:55 Anglický jazyk
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Výtvarná výchova
12:10 -12:55 Výtvarná výchova
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Přírodověda
12:10 -12:55 Český jazyk

Mgr. Blažena Heřmánková

1
8:15 - 9:00
2
9:10 - 9:55
3
10:20 -11:05
4
11:15 -12:00
5
12:10 -12:55
Pondělí Výtvarná výchova Výtvarná výchova Český jazyk Anglický jazyk Informatika
Úterý Český jazyk Matematika Anglický jazyk Vlastivěda Český jazyk
Středa Český jazyk Matematika Matematika Vlastivěda Hudební výchova
Čtvrtek Anglický jazyk Matematika Český jazyk Přírodověda Pracovní činnosti
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova Tělesná výchova

Pondělí
8:15 - 9:00 Výtvarná výchova
9:10 - 9:55 Výtvarná výchova
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Anglický jazyk
12:10 -12:55 Informatika
Úterý
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Anglický jazyk
11:15 -12:00 Vlastivěda
12:10 -12:55 Český jazyk
Středa
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Matematika
11:15 -12:00 Vlastivěda
12:10 -12:55 Hudební výchova
Čtvrtek
8:15 - 9:00 Anglický jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Přírodověda
12:10 -12:55 Pracovní činnosti
Pátek
8:15 - 9:00 Český jazyk
9:10 - 9:55 Matematika
10:20 -11:05 Český jazyk
11:15 -12:00 Tělesná výchova
12:10 -12:55 Tělesná výchova

Odběr novinek

Kontakty

Bratrská škola
církevní základní škola

Rajská 300/3
17000 Praha 7 Holešovice

Ředitelna: 603 957 518
Hospodářka: 778 112 229

č. účtu: 1015552929/6100
E-mail: info@bratrska.cz

Kontakty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít