Biblické příběhy

Úvodní sdělení školního kaplana

Slovo „bratrská“, obsažené v názvu školy i jejího zřizovatele, Českobratrské církve evangelické, odkazuje na tradici Jednoty bratrské, která proslula svým školstvím a vzdělaností vůbec – připomeňme jen Kralickou bibli nebo Jana Amose Komenského. Na tuto tradici navazuje také Bratrská škola a snaží se ji rozvíjet s ohledem na současné požadavky kladené na vzdělání dětí.

Jmenuji se Karel Müller, posledních pět let jsem působil jako farář pro mládež Pražského seniorátu ČCE. Od září 2022 působím jako kaplan pro střední školu Evangelická akademie Praha a pro základní školu Bratrská.

Na Bratrské škole budu pracovat zpravidla v pondělí a úterý. Učím zde sedmou a osmou třídu předmět Etická výchova a do ostatních tříd jednou za dva týdny vstupuji s programem, ve kterém děti seznamuji s biblickými příběhy.

Jsem přesvědčen, že znalost biblických látek by i v dnešní době měla patřit ke standardu vzdělaného Evropana, který chce porozumět vlastní kultuře a jejím kořenům, bez ohledu na to, zda či do jaké míry se identifikuje s křesťanskou vírou.

Mé biblické hodiny ovšem nejsou jen předáváním informací, ale především cestou k tomu, aby si děti ve světle biblického svědectví dokázaly klást základní otázky týkající se smyslu života, hodnot a životních priorit a hledat vlastní odpovědi.

Biblické texty totiž samy nechtějí být vnímány jako dávná historie, ale otevírají prostor, do něhož člověk má vstoupit, objevit v něm své místo, nechat se oslovit a inspirovat k myšlení a jednání. Takové setkání dětí s biblí ovšem mohu pouze připravit a moderovat, nikoli vynutit nebo dokonce řídit předem určeným směrem. Je nakonec na dětech samotných, co si z něho odnesou.

Svou práci ve škole vnímám také jako službu pedagogickému sboru a případně i rodičům, projeví-li o ni zájem. Jsem připraven k rozhovorům i k společné modlitbě. Pokud budete potřebovat, můžete se na mne obrátit, případně si se mnou smluvit osobní setkání, nejlépe pomocí e-mailu: karel.muller@bratrska.cz. Setkat se můžeme na půdě školy nebo kdekoli jinde. Těším se na Vás i na Vaše děti.

Mgr. Karel Müller, kaplan pro ZŠ Bratrská a EA Praha

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít