21.5.
2020
Zápis z jednání členů školské rady a rady ŠPO Bratrské školy se synodní radou ČCE 18. 5. 2020

Zápis ze společného jednání členů školské rady a rady ŠPO Bratrské školy se zřizovatelem – synodní radou ČCE, konané dne 18. května2020

Přítomni:

 1. členové synodní rady: p. Ženatý, p. Zikmund, pí. Zadražilová, p. Pokorný, p. Schneider
 2. členové školské rady: p. Fischer, pí. Kracíková, pí. Hesová, pí. Pasková, pí. Pavlíčková, p. Chlumský, p. Jílek, p. Kantor, p. Šafránek
 3. členové rady ŠPO: pí. Pokorná, pí. Štulcová, pí. Fučíkovská, p. Kolář, pí. Wernischová
 4. pí. Kynclová (agentura Talterra) (jména jsou bez titulů)

 

Cílem jednání bylo projednat výstupy vyplývající z personálního auditu v Bratrské škole (BŠ) a diskutovat o jednotlivých krocích, které by měly vést ke stabilizaci týmua nastavení pravidel komunikace mezi vedením školy, pedagogickým sborem a rodiči žáků, a upřesnit roli zřizovatele a školské rady v podpoře bezpečného klimatu v BŠ.

Zápis jednání:

 1. Jiří Schneider (JS) představil postup synodní rady po obdržení auditní zprávy a zveřejnění rozhodnutí o plánu znovu zvolit, resp. jmenovat členy školské rady v 1. pol. šk. roku 2020/21 a vypsat výběrové řízení na ředitele/ředitelku BŠ na přelomu r. 20/21 s nástupem v novém šk. roce 2021/22. Do tohoto VŘ se stávající ředitelka, pokud splní podmínky, může přihlásit. Zřizovatel má zájem zachovat komunitní charakter BŠ a je přesvědčen, že mu pomůže přesnější nastavení pravidel vzájemné komunikace mezi zřizovatelem a vedením školy, pedagogy i rodiči. Krizi vztahů se dalo předejít, kdybychom dostali včas podnět, že situace v pedagogickém týmu je velmi komplikovaná a že omluva a supervize, která proběhla po incidentu v červnu 2019 na podnět školské rady, nevedla k očekávaným výsledkům.
 2. Členové školské rady – p. Chlumský, pí. Pasková a p. Jílek vyjádřili velkou nespokojenost s tím, že zřizovatel nevysvětlil ve svém komuniké dostatečně, zda byla potvrzeno podezření z šikany resp. bossingu vůči konkrétním pedagožkám a že s nimi nejednali zástupci SR dostatečně.To vedlo k jejich ztrátě důvěry vůči zřizovateli a k hromadné výpovědi a tým vyučujících je kriticky oslaben. Podle nich měla synodní rada podat podrobnější stanovisko k příčinám krize v týmu, aby bylo jasné, že situace se řeší.
 3. JS potvrdil, že si je vědom nedostatečné komunikace zejména v době nouzových opatření. Obviněním z bossingu a šikany jsme se věnovali bez prodlení. Jasně jsme sdělili, že jediným způsobem, jak dosáhnout řádného prošetření, je individuální podnět poškozeného zaměstnance úřadu Inspektorátu práce, což se nestalo ani u jedné dotčené učitelky, ačkoliv o této skutečnosti byly informovány. Ani výstupy okamžité psychologické intervence dr. Ryšavého ani zjištění auditorky pí. Kynclové nebyly takové povahy, aby vedly k okamžitému odvolání ředitelky školy.Šetření PhDr. Ryšavého podezření ze šikany či bossingu ze strany ředitelky nepotvrdilo. Na základě šetření PhDr. Ryšavého i personálního auditu jsme došli k závěru, že s týmem bude možné při vnější podpoře pracovat na nápravě vzniklé krize.
 4. Pí. Kynclová uvedla, že zadáním auditu bylo hledat řešení velkého interpersonálního konfliktu na pracovišti (nikoliv šikany či bossingu). Podle ní nelze v krizi označit jediného viníka, situace vyžaduje zvýšenou komunikaci mezi všemi, což bohužel stav karantény úplně neumožňuje. Zároveň zmínila, že paní ředitelka nedostala od dotčených pedagožek zpětnou vazbu takovým způsobem, aby jí byla srozumitelná. Konkrétní nápravné kroky představí pí. Kynclová až přímo při setkání s pedagogickým týmem.
 5. P. Pokorný popsal probíhající spor tak, že zřizovateli je vyčítáno některými členy školské rady a některými rodiči, že udělal pro řešení krize málo a členové synodní rady jsou naopak přesvědčeni, že synodní rada svým rozhodnutím zahájila ve škole masivní změnu týkající se stylu řízení a komunikace.
 6. Proběhla obšírná diskuze, zda mohly dotčené pedagožky získat samy osobně konkrétní vysvětlení kroků zřizovatele a zda o to usilovaly jiným způsobem, než prostřednictvím otevřených dopisů a zastupováním skupinkami rodičů. K tomu uvedl synodní senior Ženatý, že se s dotčenými učitelkami během krize osobně sešel. Pí. Wernischová upřesnila, že následně již osobní zájem jednat se zástupci zřizovatele neprojevila žádná pedagožka z těch, které podaly výpověď.
 7. Pí. Pokorná zmínila, že nejsou jen rodiče nespokojení s postupem zřizovatele, ale také druhá skupina rodičů, která si myslí, že rodiče nemají do řízení školy zasahovat a že pedagožky si nemají svou nespokojenost s vedením řešit prostřednictvím rodičů.
 8. HW zopakovala procesy, které zřizovatel BŠ uskutečnil – šetření nezávislého psychologa, jehož účelem bylo též zjistit, zda je možno zadat vypracování personálního auditu, následně byl vypracován nezávislý audit (firmou navrženou členem šk. rady p. Chlumským, který navrhl též tento způsob řešení krize). Na jejich základě vznikl plán kroků nejen k ukončení krize, ale i k lepšímu fungování komunity BŠ v budoucnosti. Skupinovou výpovědí dotčené pedagožky nedaly zřizovateli šanci tyto nápravné kroky společně s nimi uskutečnit. Konkrétní kroky k nápravě a jejich harmonogram má zřizovatel připraveny a je připraven s nimi seznámit všechny strany.
 9. JS potvrdil zájem na setkání s celou školní komunitou, kde by mohl kroky zřizovatele vysvětlit, a dotázal se zástupců školské rady, kdy by takové setkání mohlo proběhnout s ohledem na platná omezení shromažďování. P. Jílek navrhl setkání v červnu (po 8.6.) na zahradě školy, kde se může sejít i větší počet osob se zachováním dostatečných odstupů a navrhnul školské radě, aby takové setkání svolala. JS zmínil úsilí zřizovatele zajistit pro školu novou budovu, připomněl, že současný nájem by bez této intervence skončil v letošním roce. Roli zřizovatele vidí také v mnoha jednáních o narovnání ekonomických podmínek nestátních škol.
 10. Některým účastníkům jednání nebylo možno se k zápisu vyjádřit. Jmenovitě Petr Chlumský, člen školské rady zvolený za rodiče, považuje zápis za zavádějící a neúplný.

 

 

Zapsala Jana Fučíkovská a Helena Wernischová, 18.5.2020

za SR: Jiří Schneider, 20.5.2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít