12.4.
2019
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Č.j.: 33BŠ/2019

V Praze dne 12. 4. 2019

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300/3, Praha7, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 a §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v Bratrské škole – církevní základní škole od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1

33

2

22

3

17

4

4

5

11

6

48

7

30

8

5

9

28

10

31

11

39

12

3

13

13

14

21

15

25

16

64

17

67

18

9

19

26

20

37

21

20

22

63

23

16

24

18

Odůvodnění:

Ředitelka Bratrské školy rozhodla o přijetí na základě splnění daných kritérií o přijetí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Bratrské školy – církevní základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

V případě, že jste se rozhodli nenastoupit do Bratrské školy, dejte prosím, vědět co nejdříve, abychom mohli Vaše místo podstoupit dalším uchazečům včas. Děkuji.

V případě, že se Vaše dítě neumístilo mezi přijatými, zvažte, prosím, odvolání na Magistrát hl. města Prahy. Kapacita třída je zcela naplněna. Váš zájem nastoupit v případě uvolnění místa v budoucí 1. třídě napište na mail školy info@bratrska.cz. My Vás rádi zařadíme mezi náhradníky, a v případě uvolnění místa Vás rádi oslovíme.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                         Mgr. Pavlína Radová, ředitelka Bratrské školy

Jednotlivá Rozhodnutí o přijetí dítěte do Bratrské školy budou k vyzvednutí od 12. do 19. dubna 2019  zákonnými zástupci v ředitelně školy v době od 8h do 17h .

V případě Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do Bratrské školy si bude možné vyzvednout toto rozhodnutí také v týdnu od 15. do 19. dubna 2019 zákonnými zástupci v ředitelně školy v době od 8h do 17h, poté budou zaslána poštou.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít