7.4.
2019
Březen ve III.třídě

Milí rodiče,

slunce otevřelo zemi zlatým klíčem a jaro bylo jednohlasně přištěbetáno.

Zdá se, že si děti začínají zvykat na hodiny plavání v jiném bazénu a že byly překonány počáteční potíže. Upřímné poděkování patří všem rodičům, kteří tlumočili potřeby dětí, a samozřejmě také paní ředitelce a paní asistentce Zuzaně, které jednaly o našich potřebách s vedením plavecké školy.

V českém jazyce jsme se v březnu věnovali podstatným jménům. Děti by měly umět určit číslo, rod, životnost u rodu mužského a pád. K tomu samozřejmě musí umět pádové otázky. V závěru března jsme se také seznámili s vyjmenovanými slovy po z. V učebnici jsme skončili stranu 92. Vyjmenovaná slova budeme až do konce školního roku neustále procvičovat, aby děti získaly větší jistotu při psaní. Také k určování výše uvedených mluvnických kategorií podstatných jmen se budeme neustále vracet. Učivo komunikační výchovy tentokrát souviselo s pádovými otázkami, tvorbou vět a samozřejmě se správnými tvary podstatných jmen v použitých větách nebo ve slovních spojeních. V literární výchově jsme se zaměřili především na knihy pana spisovatele Tomáše Němečka.

V matematice jsme dokončili práci v sešitě Hravý početník, děti ho mohou uložit do portfolia nebo použít doma k dalšímu procvičování. Děti by měly bezpečně umět takzvanou „malou násobilku“. Měly by zvládat násobení i dělení. K tomu by měly sčítat i odčítat do tisíce zpaměti i písemně. U písemného sčítání a odčítání by měly vždy provést a zapsat zkoušku. Při zkoušce u sčítání jen zamění sčítance (sčítaná čísla) a porovnají výsledky. U odčítání sečtou rozdíl (výsledek odčítání) s menšitelem (odčítaným číslem). Součet rozdílu a menšitele by se měl rovnat menšenci - číslu, od kterého byl menšitel odečten. K dovednostem, které již mají děti ovládat, patří také zaokrouhlování na desítky a stovky v oboru do tisíce. Během března jsme se snažili také o prohloubení znalostí o určování času a jeho jednotkách. V geometrii jsme se zabývali orientací ve čtvercové síti a zkoumáním obsahů plošných útvarů.

V prvouce jsme se zaměřili na živočichy, jejich vlastnosti, dělení podle vnitřní stavby těla na bezobratlé a obratlovce. U obratlovců jsme se seznámili s rozdělením na pět skupin: ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Povídali jsme si i o dělení živočichů podle potravy. Mluvili jsme o některých ekosystémech.

Při pracovních činnostech jsme v březnu (mimo jiné) s paní asistentkou Eliškou Tomanovou glazovali naše keramické „vodní dílo“, které chystáme na zahradu. Doufáme, že se podaří a že Vás příjemně překvapí.

V březnu jsme absolvovali testy Kalibro (z anglického a českého jazyka, z matematiky a přírodovědného základu). 22.března jsme se zapojili do mezinárodní soutěže „Matematický klokan“ v kategorii „Cvrček“. Až budou testy vyhodnoceny, budeme Vás informovat, jak si děti vedly.

8.března jsme navštívili filmový festival „Jeden svět“ v kině Atlas. Dozvěděli jsme se, co se děje v některých částech světa, a dostali jsme materiály k dalšímu využití.

15.března jsme se s některými z Vás setkali na Bratrském plesání“. Doufám, že jste si akci užili.

15.března jsme učivo prvouky doplnili pořadem v Planetáriu „Vesmír kolem nás“. Další plánované akce byly věnovány především učivu o živé přírodě. 20.3. jsme spolu s paní průvodkyní Vendy pozorovali v zoo, jaké pokryvy těla mají různí živočichové. Měli jsme tak dobrý základ znalostí k přednášce o myslivosti 22.3., na které jsme se dozvěděli, jak se myslivci o přírodu starají, seznámili jsme se s některými zvířaty, která žijí ve volné přírodě, i se dvěma loveckými psy a poslechli si zvuky různých vábniček. Myslivci nám dokonce osobně zahráli některé melodie mysliveckého troubení.  25.3. jsme prošli téměř celou zoo a děti se snažily získat co nejvíce zajímavých informací o chovaných zvířatech. Zastavili jsme se i u měřiče rychlosti a zkoušeli jsme, jak rychle na konci vyznačené vzdálenosti poběžíme.

Březen jsme uzavřeli „Nocí s Andersenem“. Ještě před obědem jsme upekli na sobotní snídani slané pečivo z listového těsta. Po obědě část žáků navštívila se školní družinou knihovnu. Po páté hodině odpoledne jsme si povídali o knihách pana spisovatele Tomáše Němečka, kolem šesté jsme si dali pizzu a potom jsme se setkali přímo s panem spisovatelem. Po zajímavém povídání jsme si nechali podepsat jeho knihy nebo alespoň upomínkový pohled z Noci s Andersenem. Po moučníku a nezbytné osobní hygieně si většina z nás četla. Ráno někteří z nás vstávali tak brzy, že si mohli ještě nejméně hodinu číst. Kolem půl osmé jsme usedli k bohaté snídani.

Děkuji Vám všem za spolupráci při zvládání domácí přípravy a při dalších činnostech, souvisejících s výukou, při „Bratrském plesání“ nebo při organizaci „Noci s Andersenem“. Věřte, že nás každá (i drobná) pomoc velmi potěší a povzbudí.

Ať Vás kvetoucí a švitořící příroda potěší a posílí.

Vaše

Marie Nováková ve spolupráci se Zuzanou Machytkovou a Šárkou Martinkovou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít