7.4.
2019
Březen ve III.třídě

Milí rodiče,

slunce otevřelo zemi zlatým klíčem a jaro bylo jednohlasně přištěbetáno.

Zdá se, že si děti začínají zvykat na hodiny plavání v jiném bazénu a že byly překonány počáteční potíže. Upřímné poděkování patří všem rodičům, kteří tlumočili potřeby dětí, a samozřejmě také paní ředitelce a paní asistentce Zuzaně, které jednaly o našich potřebách s vedením plavecké školy.

V českém jazyce jsme se v březnu věnovali podstatným jménům. Děti by měly umět určit číslo, rod, životnost u rodu mužského a pád. K tomu samozřejmě musí umět pádové otázky. V závěru března jsme se také seznámili s vyjmenovanými slovy po z. V učebnici jsme skončili stranu 92. Vyjmenovaná slova budeme až do konce školního roku neustále procvičovat, aby děti získaly větší jistotu při psaní. Také k určování výše uvedených mluvnických kategorií podstatných jmen se budeme neustále vracet. Učivo komunikační výchovy tentokrát souviselo s pádovými otázkami, tvorbou vět a samozřejmě se správnými tvary podstatných jmen v použitých větách nebo ve slovních spojeních. V literární výchově jsme se zaměřili především na knihy pana spisovatele Tomáše Němečka.

V matematice jsme dokončili práci v sešitě Hravý početník, děti ho mohou uložit do portfolia nebo použít doma k dalšímu procvičování. Děti by měly bezpečně umět takzvanou „malou násobilku“. Měly by zvládat násobení i dělení. K tomu by měly sčítat i odčítat do tisíce zpaměti i písemně. U písemného sčítání a odčítání by měly vždy provést a zapsat zkoušku. Při zkoušce u sčítání jen zamění sčítance (sčítaná čísla) a porovnají výsledky. U odčítání sečtou rozdíl (výsledek odčítání) s menšitelem (odčítaným číslem). Součet rozdílu a menšitele by se měl rovnat menšenci - číslu, od kterého byl menšitel odečten. K dovednostem, které již mají děti ovládat, patří také zaokrouhlování na desítky a stovky v oboru do tisíce. Během března jsme se snažili také o prohloubení znalostí o určování času a jeho jednotkách. V geometrii jsme se zabývali orientací ve čtvercové síti a zkoumáním obsahů plošných útvarů.

V prvouce jsme se zaměřili na živočichy, jejich vlastnosti, dělení podle vnitřní stavby těla na bezobratlé a obratlovce. U obratlovců jsme se seznámili s rozdělením na pět skupin: ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Povídali jsme si i o dělení živočichů podle potravy. Mluvili jsme o některých ekosystémech.

Při pracovních činnostech jsme v březnu (mimo jiné) s paní asistentkou Eliškou Tomanovou glazovali naše keramické „vodní dílo“, které chystáme na zahradu. Doufáme, že se podaří a že Vás příjemně překvapí.

V březnu jsme absolvovali testy Kalibro (z anglického a českého jazyka, z matematiky a přírodovědného základu). 22.března jsme se zapojili do mezinárodní soutěže „Matematický klokan“ v kategorii „Cvrček“. Až budou testy vyhodnoceny, budeme Vás informovat, jak si děti vedly.

8.března jsme navštívili filmový festival „Jeden svět“ v kině Atlas. Dozvěděli jsme se, co se děje v některých částech světa, a dostali jsme materiály k dalšímu využití.

15.března jsme se s některými z Vás setkali na Bratrském plesání“. Doufám, že jste si akci užili.

15.března jsme učivo prvouky doplnili pořadem v Planetáriu „Vesmír kolem nás“. Další plánované akce byly věnovány především učivu o živé přírodě. 20.3. jsme spolu s paní průvodkyní Vendy pozorovali v zoo, jaké pokryvy těla mají různí živočichové. Měli jsme tak dobrý základ znalostí k přednášce o myslivosti 22.3., na které jsme se dozvěděli, jak se myslivci o přírodu starají, seznámili jsme se s některými zvířaty, která žijí ve volné přírodě, i se dvěma loveckými psy a poslechli si zvuky různých vábniček. Myslivci nám dokonce osobně zahráli některé melodie mysliveckého troubení.  25.3. jsme prošli téměř celou zoo a děti se snažily získat co nejvíce zajímavých informací o chovaných zvířatech. Zastavili jsme se i u měřiče rychlosti a zkoušeli jsme, jak rychle na konci vyznačené vzdálenosti poběžíme.

Březen jsme uzavřeli „Nocí s Andersenem“. Ještě před obědem jsme upekli na sobotní snídani slané pečivo z listového těsta. Po obědě část žáků navštívila se školní družinou knihovnu. Po páté hodině odpoledne jsme si povídali o knihách pana spisovatele Tomáše Němečka, kolem šesté jsme si dali pizzu a potom jsme se setkali přímo s panem spisovatelem. Po zajímavém povídání jsme si nechali podepsat jeho knihy nebo alespoň upomínkový pohled z Noci s Andersenem. Po moučníku a nezbytné osobní hygieně si většina z nás četla. Ráno někteří z nás vstávali tak brzy, že si mohli ještě nejméně hodinu číst. Kolem půl osmé jsme usedli k bohaté snídani.

Děkuji Vám všem za spolupráci při zvládání domácí přípravy a při dalších činnostech, souvisejících s výukou, při „Bratrském plesání“ nebo při organizaci „Noci s Andersenem“. Věřte, že nás každá (i drobná) pomoc velmi potěší a povzbudí.

Ať Vás kvetoucí a švitořící příroda potěší a posílí.

Vaše

Marie Nováková ve spolupráci se Zuzanou Machytkovou a Šárkou Martinkovou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít