Výchovný poradce

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA V ROCE 2019/2020

  • možno podat 2 přihlášky v prvním kolena které uchazeč vyznačí den, kdy se chce účastnit přijímací zkoušky, přihlášku podat do do 1. března 2020
  • přihlášku doručit přímo řediteli školy, na kterou se uchazeč hlásí
  • první termín přijímacího řízení je stanoven 16.dubna 2020, druhý termín pak 17.dubna 2020
  • výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
  • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
  • rozhodnutí nepřijetí odesílá ředitel po skončení přijímací zkoušky, odvolání je nutné podat do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí
  • uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
  • každý žák obdrží na základní škole jeden zápisový lístek
  • pro potvrzení zájmu o studium na střední škole je nutné tento zápisový lístek doručit řediteli do deseti pracovních dnů od vydání seznamu přijatých uchazečů

Sledujte informace na webových stránkách Vámi vybraných víceletých gymnáziích.

Zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít