28.2.
2019
Únor ve III.třídě

Milí rodiče!

Doufám , že Vás únor letos netrápil mrazem a že snad i trochu posílil pole. K naší školní práci byl vlídný.

V únoru jsme se především pilně učili. Děkuji za podporu všem rodičům, prarodičům i jiným osobám, které se dětem věnovaly, protože u části žáků došlo k výraznému zlepšení znalostí.

V českém jazyce jsme probrali vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, u podstatných jmen jsme se naučili rozeznávat rod, životnost a číslo. V komunikační výchově jsme se učili popisovat vše kolem sebe i různé pracovní postupy. V učebnici jsme se dostali na konec strany 87. Před jarními prázdninami jsme se v hodinách českého jazyka věnovali také recitaci. Děti byly hodnoceny podle předem domluvených kritérií a zaslouží si velkou pochvalu, protože měly o soutěž velký zájem, společně s Vámi si vybraly náročnější básně nebo texty a zároveň kultivovaly přednes. Ráda jsem psala do kolonky čtení jedničky. Dvě děti z naší třídy postoupily do obvodního kola Pražského poetického setkání a budou naši školu reprezentovat v divadle Radar 13.března ve 13h.

V matematice již sčítáme a odčítáme do tisíce, procvičujeme násobení a dělení čísly 1 až 10 a zaokrouhlujeme na desítky i na stovky. V učebnici jsme dokončili stranu 32 a v sešitě Hravý početník jsme na straně 25. V posledním týdnu února se nám podařilo dokončit i sešit z geometrie pro 2.ročník – není to chyba, pracovali jsme důkladně a jsme dobře připraveni na další pokračování.

Začátkem února nastalo také slíbené pravidelné testování znalostí v matematice i českém jazyce. Pro některé děti bylo testování zpočátku velmi těžké a přineslo jim i nepříjemné informace o stavu znalostí. Jsem opravdu ráda, že pro většinu dětí bylo toto zjištění pobídkou k usilovnému tréninku a tím i k rychlému zlepšení výsledků. Rodiče žáků, u kterých zatím ke zlepšení nedošlo prosím o podporu dětí a zároveň nabízím konzultace, na kterých bychom se individuálně domluvili na dalším postupu.

V prvouce jsme v únoru probírali svět neživé přírody a jednotek délky, hmotnosti, objemu, času a teploty. V učebnici jsme dokončili stranu 47 a v pracovním sešitě stranu 35.

Biblické hodiny jsou v letošním roce věnovány Starému zákonu. Začátkem února si děti s panem farářem povídaly o praotci Abrahámovi.

V únoru začalo plavání. Vše bylo nové, nevyzkoušené, ale děti si vedly velmi dobře. Zpočátku jsme byli pomíchaní s jinými školami, nyní plaveme jen ve skupinách žáků naší školy a jsme spokojenější. Snad brzy pominou rýmy a nachlazení a v bazénu se v březnu konečně sejdou všechny děti.

Díky nemocnosti nás všech dokončujeme naše trojstranné rozhovory, ale už za několik týdnů zahájíme další.

V březnu máme v plánu řadu akcí, které najdete na webových stránkách školy – děti se mohou těšit na promítání filmů Jeden svět, do Planetária, do ZOO nebo na Noc s Andersenem. Čekají nás také testy Kalibro nebo soutěž Matematický klokan v kategorii Cvrček.

Přeji sílu a radost z přicházejícího jara.

Vaše Marie Nováková

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít