28.2.
2019
Únor ve III.třídě

Milí rodiče!

Doufám , že Vás únor letos netrápil mrazem a že snad i trochu posílil pole. K naší školní práci byl vlídný.

V únoru jsme se především pilně učili. Děkuji za podporu všem rodičům, prarodičům i jiným osobám, které se dětem věnovaly, protože u části žáků došlo k výraznému zlepšení znalostí.

V českém jazyce jsme probrali vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, u podstatných jmen jsme se naučili rozeznávat rod, životnost a číslo. V komunikační výchově jsme se učili popisovat vše kolem sebe i různé pracovní postupy. V učebnici jsme se dostali na konec strany 87. Před jarními prázdninami jsme se v hodinách českého jazyka věnovali také recitaci. Děti byly hodnoceny podle předem domluvených kritérií a zaslouží si velkou pochvalu, protože měly o soutěž velký zájem, společně s Vámi si vybraly náročnější básně nebo texty a zároveň kultivovaly přednes. Ráda jsem psala do kolonky čtení jedničky. Dvě děti z naší třídy postoupily do obvodního kola Pražského poetického setkání a budou naši školu reprezentovat v divadle Radar 13.března ve 13h.

V matematice již sčítáme a odčítáme do tisíce, procvičujeme násobení a dělení čísly 1 až 10 a zaokrouhlujeme na desítky i na stovky. V učebnici jsme dokončili stranu 32 a v sešitě Hravý početník jsme na straně 25. V posledním týdnu února se nám podařilo dokončit i sešit z geometrie pro 2.ročník – není to chyba, pracovali jsme důkladně a jsme dobře připraveni na další pokračování.

Začátkem února nastalo také slíbené pravidelné testování znalostí v matematice i českém jazyce. Pro některé děti bylo testování zpočátku velmi těžké a přineslo jim i nepříjemné informace o stavu znalostí. Jsem opravdu ráda, že pro většinu dětí bylo toto zjištění pobídkou k usilovnému tréninku a tím i k rychlému zlepšení výsledků. Rodiče žáků, u kterých zatím ke zlepšení nedošlo prosím o podporu dětí a zároveň nabízím konzultace, na kterých bychom se individuálně domluvili na dalším postupu.

V prvouce jsme v únoru probírali svět neživé přírody a jednotek délky, hmotnosti, objemu, času a teploty. V učebnici jsme dokončili stranu 47 a v pracovním sešitě stranu 35.

Biblické hodiny jsou v letošním roce věnovány Starému zákonu. Začátkem února si děti s panem farářem povídaly o praotci Abrahámovi.

V únoru začalo plavání. Vše bylo nové, nevyzkoušené, ale děti si vedly velmi dobře. Zpočátku jsme byli pomíchaní s jinými školami, nyní plaveme jen ve skupinách žáků naší školy a jsme spokojenější. Snad brzy pominou rýmy a nachlazení a v bazénu se v březnu konečně sejdou všechny děti.

Díky nemocnosti nás všech dokončujeme naše trojstranné rozhovory, ale už za několik týdnů zahájíme další.

V březnu máme v plánu řadu akcí, které najdete na webových stránkách školy – děti se mohou těšit na promítání filmů Jeden svět, do Planetária, do ZOO nebo na Noc s Andersenem. Čekají nás také testy Kalibro nebo soutěž Matematický klokan v kategorii Cvrček.

Přeji sílu a radost z přicházejícího jara.

Vaše Marie Nováková

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít