6.3.
2019
Únor a druháci

Vážení rodiče, zdravím vás s novinkami za měsíc únor. Tento, jarními prázdninami zkrácený měsíc, se ve druhé třídě obešel bez větších turbulencí. Na nový systém práce spojený se střídáním vyučujících si postupně přivykli děti i učitelé. Vzájemná komunikace je sice trochu složitější, ale všichni dělají, co je v jejich silách a šikovní druháci nám všem práci usnadňují.

Největší únorovou potíží byla chřipková epidemie a s ní související vysoká nemocnost všech našich žáčků i učitelů. Ti, co vydrželi zdraví, si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je navštěvovat třídu třeba jen s patnácti dětmi. Situace se uklidnila až po jarních prázdninách, asi jsme nemoci nechali na horách a na chalupách.

S novým pololetím došlo k výměně paní učitelky na výtvarnou výchovu. Po mateřské dovolené se k nám do školy vrátila paní učitelka Míša Vaněčková. A zároveň se konečně po dlouhé pracovní neschopnosti vrátila naše milá paní vychovatelka Eliška Pánková, která určitě bude další oporou našim druháčkům.

Od prvního únorového týdne se děti účastní povinného plaveckého výcviku v bazéně na Šutce. Přes prvotní obtíže a výhrady k organizaci se podařilo situaci stabilizovat, takže pevně věřím, že si všichni pohyb ve vodě užívají a naučí se mnoho nového.

Děti se spolu s Eliškou T. zúčastnily programu „Kalendář“ v Muzeu hlavního města Prahy. Pracovaly s modelem Staroměstského orloje, ujasnily si probrané pojmy a ve třídě vytvořily informační plakátek.

V botanické zahradě Troja jsme se společně podívali na výstavu „Ptáci našich zahrad“, spojenou s výukovým programem. Zde se děti dozvěděly o ptácích tažných a stálých, poslechly si hlasy několika ptáků a zopakovaly si zásady ochrany našich ptačích druhů.

Druháci ani tento měsíc nebyli ochuzeni o biblickou hodinu, která byla věnována Starému zákonu a otci Abrahámovi a dramatickou výchovu, ve které se zabývali Karlem Čapkem.

Únor byl mimo jiné ve znamení poezie. Přestože děti zpočátku neprojevovaly velké nadšení, únorové básnění si nakonec velmi užily. Hned zpočátku pro ně Eliška připravila dílnu poezie, ve které měly možnost seznámit se s mnoha českými i zahraničními básníky, prohlédnout si nápadité ilustrace a vybrat si báseň přesně na míru. V botanické zahradě se uskutečnilo třídní kolo Poetického setkání, k tomu školnímu jsme se sešli společně v hale školy hned po jarních prázdninách.

Kromě zmíněných aktivit se děti věnovaly i práci ve třídě a ve svých učebnicích. V českém jazyce vedle básniček a recitace procvičovaly pravopis, zejména slov s měkkými a tvrdými slabikami a slov se slabikami bě, pě, vě, mě. Slova samy vymýšlely, zapisovaly a tvořily s nimi věty. Při diktátech jsme postupně přešli k psaní celých vět, dětem se práce daří a dělají pokroky.

V matematice jsme se posunuli do oboru 0-100, ve kterém se děti učí sčítat a odčítat. Ke známým prostředím přidaly jedno nové – cyklotrasy. Stále procvičují násobilkové spoje u násobilek 2-6. Spolu s Maruškou se děti věnovaly také geometrii. Rýsovaly přímky a úsečky, délku úseček měřily pomocí pravítka s přesností na centimetry.

V hodinách prvouky si žáci popovídali o Masopustu a pak se již plně věnovali tématu lidského těla a zdraví. Popsali si části lidského těla, vysvětlili si, jak o něj mají správně pečovat, sestavili zdravý jídelníček a ukázali si obsah lékárničky. K tomuto tématu společně sestavili myšlenkovou mapu.

Z dalších aktivit vybírám už jen některé: vyprávění příběhů dle obrázků, prezentace zážitkových deníků a přečtených knih, pokusy se skupenstvím vody a s předměty, které plavou nebo přišívání knoflíků.

Milí rodiče, přeji vám, abyste si spolu s vašimi dětmi užili příchod jara.

Pavla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít