7.11.
2018
Říjen ve III.třídě

Milí rodiče,

v měsíci říjnu se Vaše děti rozhodně nenudily.

V českém jazyce jsme opakovali pravopisné jevy i slohové učivo 2.ročníku (především psaní dlouhých a krátkých skupin; i-í, y-ý po tvrdých a měkkých souhláskách; velkých písmen na začátku věty a ve jménech; u, ú, ů – kromě morfologického švu; psaní znělých a neznělých souhlásek; znamének za větami i psaní předložek; abecedu a její využití + tvorbu vět; vyprávění i popis s využitím osnovy). Probíráním stavby slova a poznáváním slov příbuzných jsme se začali připravovat na učivo o vyjmenovaných slovech. (V učebnici jsme nyní na straně 34.) I ve čtení jsme náročnější. Za září měly děti přečíst jakoukoli knihu, za říjen knihu pověstí, legend nebo bájí. Svoje zkušenosti ze čtení těchto knih měly zapsat do Čtenářského deníku pro 1.stupeň. Kdo v říjnu nepřečetl knihu pověstí, legend nebo bájí, přečte ji v listopadu.

V matematice jsme trénovali sčítání a odčítání do 100 i násobení a dělení čísly 0 – 10. Přitom jsme využívali matematické aplikace i slovní úlohy.  V geometrii jsme si zopakovali názvy geometrických tvarů a těles, názvy čar a rýsování přímky i úsečky. V současné době trénujeme písemné sčítání. (Učebnice str.10.) K samostatnému procvičování příkladů mohou děti využívat 1.díl hravého početníku.

V prvouce jsme se v rámci tématu „Místo, kde žijeme“ zabývali Českou republikou i Prahou a událostmi, které souvisejí se stým výročím vzniku ČSR. Rozšířili jsme si znalosti o ČR (poloha, kraje – nížiny a pohoří, obce i města, symboly, obyvatelé), věnovali jsme se orientaci na mapě a nezapomněli jsme ani na bezpečnost při cestě do školy a při jízdě na kole. V domácích úkolech prvouky děti opakují probírané učivo, ale zároveň většinou procvičují také češtinu. (V učebnici jsme na straně 18.)

V pracovních činnostech jsme se pod vedením paní asistentky Elišky Tomanové intenzivně věnovali práci s keramikou. V rámci dlouhodobého projektu „Cesta vody“ vyráběly děti z naší třídy misky. Svoje misky spojují dohromady s dalšími. Sama jsem zvědavá, jak bude vypadat dílo, které by mělo být na zahradě. Nechme se překvapit!

5.10. jsme si užili táborák – počasí nám přálo, dobrot i zábavy jsme měli dostatek.

11.10. jsme se jako každý školní rok vydali na vycházku Prahou. Vycházku pro nás tentokrát připravil Tobíkův dědeček, který dětem vysvětloval, jak Praha vznikala a proč si naši předkové vybrali místa na kopcích kolem Vltavy. Vyprávěl jim o obchodování se solí a stříbrem i o tom, jací lidé v Praze žili a proč se Praha stala křižovatkou obchodních cest. U Werichovy vily byla vycházka zakončena hrou o napadení a obraně města. Všichni se těšíme na pokračování, ve kterém bychom se měli dozvědět více informací o obyvatelích Prahy a o Praze židovské. Zážitky z vycházek by měly doplnit letošní téma školního divadla.

15.10. v představení „Putování ve větvích“ jsme se spolu s herci stali maličkými lidmi, kteří obývají jediný strom a pro které je tento Strom celým světem. Spolu s Tobiášem Lolnessem jsme prožívali vyhnanství, ale zároveň jsme se vlastně podíleli na ničení světa, který se Tobiášovi s nesmírnou odvahou nakonec podařilo zachránit. Snad nás strhující příběh alespoň trochu upozornil na křehkost našeho vlastního světa.

15.10. po představení nás čekala ještě dílna věnovaná spolupráci, hospodaření i solidaritě. V této dílně jsme se ve skupinách stali „rodinami“, které si vydělávaly na obživu. Vyzkoušeli jsme si vzájemnou pomoc i bezohlednost, protože jsme díky navozené situaci mohli zažít, jaké to je, když někdo ostatním všechno vezme. Měli jsme příležitost nahlédnout do komunitní lednice a zjistit, o co vlastně jde a jak taková lednice funguje.

23.10. jsme si v biblické hodině povídali o Adamovi a Evě i o jejich provinění.

24.10. jsme se při návštěvě ZOO ukryli do tepla pavilonů. Kreslili jsme tučňáky, gaviály a další zvířata.

Při výtvarné výchově jsme během října vytvořili také podklady k prezentaci ke stému výročí založení ČSR. Prezentaci jsme zaměřili na významné osobnosti naší země.

Odměnou za námahu nám byly podzimní prázdniny.

Vaše

Marie Nováková ve spolupráci se Zuzanou Machytkovou

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít