5.1.
2019
Prosinec ve III.třídě

Milí rodiče,

v prosinci jsme se v mluvnici českého jazyka věnovali především vyjmenovaným slovům po l a po m, ve slohu jsme se zabývali  popisem pracovního postupu i popisem různých věcí denní potřeby. V matematice jsme opakovali a procvičovali násobení i dělení, sčítání a odčítání do sta i písemné sčítání. Děti se seznámily také s písemným odčítáním, které musíme ještě pořádně procvičit stejně jako zaokrouhlování. V prvouce jsme se zabývali termíny přírodnina, surovina, výrobek a zboží i vztahy mezi nimi. Pokud sledujete náš předběžný rozpis učiva, je prvouka jediným předmětem, ve kterém máme jen nepatrný skluz. K pátku 4.1.2019 jsme v učebnici prvouky dokončili stranu 29 a v pracovním sešitě stranu 23. V českém jazyce jsme probrali učivo do strany 63 a k tomu jsme přidali cvičení 14 na str aně 64. V matematice jsme se na straně 27 dostali ke cvičení 3. Následující týden se budeme věnovat hlavně opakování a procvičování učiva a ověřování znalostí. Po výjezdu na hory bychom měli postupovat poměrně rychle, abychom zmírnili prosincové zpoždění. V prvním lednovém týdnu mě potěšili někteří žáci, kteří procvičovali příklady na násobení a dělení i znalost vyjmenovaných slov po b a l - počítají rychle, snadno poznají slova příbuzná a ze svých výsledků mohou mít radost. Děti, které se zatím opakování nevěnovaly a potřebují získat jistotu a rychlost, mají poslední šanci před pedagogickou radou tento víkend.

I v letošním školním roce jsme se v prosinci zabývali především divadelním představením, které děti spolu s panem učitelem Danielem Razímem společně dotvářely. K úspěchu představení jste přispěli i Vy zajištěním vhodných kostýmů a rekvizit. Všichni doufáme, že se Vám představení líbilo. Název představení Shalom chaverim je zároveň přáním, které by Vás mělo stále provázet. Repríza divadelního představení nás čeká 16.1.2019. Zkoušku před tímto představením máme 14.1. Děti budou na oba tyto termíny potřebovat ještě jednou kostýmy i rekvizity.

V průběhu prosince jsme s dětmi ještě upekli a nazdobili perníčky, stihli jsme vyrobit i vánoční ozdobu anděla z korálků.

Ani v prosinci nechyběla biblická hodina a čtvrtek 20.12. jsme zahájili společnou předvánoční bohoslužbou.

Rok 2018 jsme spolu s dětmi uzavřeli ochutnáváním cukroví, předáním drobných dárků i zpěvem koled. Někteří hudebníci z naší třídy se přitom spontánně chopili vlastních hudebních nástrojů. Děkuji, že jste respektovali požadavek na jeden dárek, ke kterému děti dostaly i od nás několik drobností. Kalendář, který přinesly domů, by měly využívat také na zápis domácích úkolů.

Přeji Vám i Vašim dětem klidný a skutečně požehnaný rok 2019.

Marie Nováková spolu se Zuzanou Machytkovou a Šárkou Martinkovou

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít