7.1.
2019
Prosinec u druháčků

 

 

Milí rodiče druháčků,

prosinec v naší třídě byl stejně jako minulý rok naplněn nejen velkým těšením na blížící se svátky, ale hlavně intenzivní prací na školním divadelním představení s názvem Shalom chaverim. V prosinci již byly role rozdány, představení vymyšleno a začalo se s intenzivním nácvikem. Všechny pondělky jsme strávili u Jakobova žebříku, kde se všechny scény spojovaly do jednotného příběhu. Zkoušky byly poměrně náročné na pozornost a trpělivost, ale děti je zvládly výborně. Zaslouží si obrovskou pochvalu, neboť se chovaly jako opravdoví profesionální herci! I vy, rodiče, jste se zasloužili o konečnou podobu představení vytvořením nádherných kostýmů. Děkuji vám za ně. Doufám, že jste si divadlo užili a líbilo se vám stejně jako mně a dětem.

13.12. jsme se spolu s nuláčky vydali vlakem na výlet na Karlštejn, kde jsme si prohlédli Muzeum betlémů a prošli se mrazivou zimní přírodou. Po odpočinku v družině jsme se opět sešli ve třídě, abychom si naši třídu vánočně nazdobili a společně se vánočně naladili. Děti s pomocí několika rodičů vyrobily perličkové hvězdičky, kterými jsme následně ozdobili náš třídní stromeček. Jedna z ochotných maminek nám zahrála na kytaru několik koled, jiná ochotně zaskočila za Elišku P. a uložila se spolu s námi ve třídě k prvnímu letošnímu nocování ve škole. Děti byly prima, moc jsme si to společně užily.

Na učení nám zbývalo času málo, přesto jsme se činili a snažili se pracovat co nejpilněji. V matematice jsme začali s oblékáním krychle, z modelů vznikly nejrůznější sítě krychlí, některé opravdu neočekávané a velmi zajímavé. K násobkovým řadám jsme přidali násobky čtyř. Začali jsme se seznamovat s rýsováním, seznámili se s různými typy čar a ujasnili si, co to rýsování je. Druháčky to moc bavilo.

V českém jazyce jsme se naučili vyjmenovat  tvrdé a měkké souhlásky a pomalu začali nacvičovat pravopis měkkých a tvrdých slabik. Učivo je to zatím náročné, ale pereme se s ním statečně. Naštěstí máme na nácvik dostatek času. Ve slohu jsme si zopakovali správné psaní adresy a děti vám domů poslaly vánoční přání. Snad všechna přáníčka v pořádku dorazila do vašich schránek a potěšila vás.

Protože prosinec je čas vzájemného setkávání a bytí se svými blízkými, povídali jsme si s dětmi o rodině, o příbuzných, o společném trávení volného času. Několik dětí přineslo i fotografie svých rodin, které jsme si prohlédli s velkým zájmem.

Před odchodem na prázdniny se děti zúčastnily tradiční vánoční bohoslužby a společně jsme si užili třídní besídku, spojenou s ochutnávkou cukroví a samozřejmě i s vánoční nadílkou.

Všem Ježíškům ještě jednou moc děkuji!

Pavla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít