7.1.
2019
Prosinec u druháčků

 

 

Milí rodiče druháčků,

prosinec v naší třídě byl stejně jako minulý rok naplněn nejen velkým těšením na blížící se svátky, ale hlavně intenzivní prací na školním divadelním představení s názvem Shalom chaverim. V prosinci již byly role rozdány, představení vymyšleno a začalo se s intenzivním nácvikem. Všechny pondělky jsme strávili u Jakobova žebříku, kde se všechny scény spojovaly do jednotného příběhu. Zkoušky byly poměrně náročné na pozornost a trpělivost, ale děti je zvládly výborně. Zaslouží si obrovskou pochvalu, neboť se chovaly jako opravdoví profesionální herci! I vy, rodiče, jste se zasloužili o konečnou podobu představení vytvořením nádherných kostýmů. Děkuji vám za ně. Doufám, že jste si divadlo užili a líbilo se vám stejně jako mně a dětem.

13.12. jsme se spolu s nuláčky vydali vlakem na výlet na Karlštejn, kde jsme si prohlédli Muzeum betlémů a prošli se mrazivou zimní přírodou. Po odpočinku v družině jsme se opět sešli ve třídě, abychom si naši třídu vánočně nazdobili a společně se vánočně naladili. Děti s pomocí několika rodičů vyrobily perličkové hvězdičky, kterými jsme následně ozdobili náš třídní stromeček. Jedna z ochotných maminek nám zahrála na kytaru několik koled, jiná ochotně zaskočila za Elišku P. a uložila se spolu s námi ve třídě k prvnímu letošnímu nocování ve škole. Děti byly prima, moc jsme si to společně užily.

Na učení nám zbývalo času málo, přesto jsme se činili a snažili se pracovat co nejpilněji. V matematice jsme začali s oblékáním krychle, z modelů vznikly nejrůznější sítě krychlí, některé opravdu neočekávané a velmi zajímavé. K násobkovým řadám jsme přidali násobky čtyř. Začali jsme se seznamovat s rýsováním, seznámili se s různými typy čar a ujasnili si, co to rýsování je. Druháčky to moc bavilo.

V českém jazyce jsme se naučili vyjmenovat  tvrdé a měkké souhlásky a pomalu začali nacvičovat pravopis měkkých a tvrdých slabik. Učivo je to zatím náročné, ale pereme se s ním statečně. Naštěstí máme na nácvik dostatek času. Ve slohu jsme si zopakovali správné psaní adresy a děti vám domů poslaly vánoční přání. Snad všechna přáníčka v pořádku dorazila do vašich schránek a potěšila vás.

Protože prosinec je čas vzájemného setkávání a bytí se svými blízkými, povídali jsme si s dětmi o rodině, o příbuzných, o společném trávení volného času. Několik dětí přineslo i fotografie svých rodin, které jsme si prohlédli s velkým zájmem.

Před odchodem na prázdniny se děti zúčastnily tradiční vánoční bohoslužby a společně jsme si užili třídní besídku, spojenou s ochutnávkou cukroví a samozřejmě i s vánoční nadílkou.

Všem Ježíškům ještě jednou moc děkuji!

Pavla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít