29.11.
2018
Praha multikulturní- celoškolní projekt

Praha multikulturní- celoškolní projekt

V posledních týdnech se postupně všechny třídy naší školy vydaly objevovat nejen krásy, ale také historické souvislosti vzniku Prahy v rámci celoškolního projektu Praha - multikulturní.

V první části vycházky jsme se seznámili se základními podmínkami vzniku města a se strategickou polohou Prahy. Pro vznik města byla vždy důležitá strategická poloha města s přístupem k čisté vodě na křižovatkách obchodních cest i vhodná nadmořská výška. Města se stávala centry moci světského i duchovního života. Spolu s panem architektem Tomášem Klepkem jsme s dětmi procházeli Karlův most a jeho okolí, kde jsme obdivovali krásný výhled na Pražský hrad i docela blízké sochy. Dozvěděli jsme se, že právě díky kamennému mostu se Praha stala významnou zastávkou na evropských stezkách. Přemýšleli jsme spolu s dětmi, co vše tvoří město, co ke svému životu město potřebovalo v dávné minulosti, a jak se to promítá v měnící se současnosti. Děti si pak na Kampě na takové město zahrály, tvořily hradby i bránu a snažily se město ubránit před nájezdníky. Při hře si uvědomily, kdo ve městě žil, od krále a jeho družiny, přes vojsko, řemeslníky, obchodníky, duchovní, až po nejobyčejnější lidi. Lidé měli, stejně jako dnes, ve městě různé funkce a činnosti, ale co bylo ve městě všem společné, a to zůstává dodnes, je pocit domova a bezpečí.

Ve druhé části naší vycházky Prahou jsme putovali napříč historickými slohy. Hned na Staroměstském náměstí jsme si uvědomili vzhled a funkce náměstí, kde jsou všechny domy řazeny za tzv. „uliční čárou“. Platí to až na rokokový Palác Kinských, který tuto čáru přesahuje, za což byl jeho stavitel bohužel krutě potrestán. Hned vedle paláce Kinských stojí gotický dům U kamenného zvonu, který se vyznačuje odkrytou fasádou a ve kterém je možné, že se narodil sám Karel IV. Tajemnou Týnskou ulicí jsme obešli Chrám Panny Marie před Týnem s jeho zdobeným postranním portálem, na kterém jsme obdivovali jeho biblické výjevy. Cestou zpět jsme vešli podloubím skrze domy před hlavní portál kostela Panny Marie před Týnem. Tam jsme si při pohledu do výšky na věže se zvony uvědomili velký vliv, který měla víra na život středověkého člověka, jenž žil v rytmu udávaném odbíjením zvonů. Ungelt, prastarý kupecký dvůr, původně tvrz oddělená od města příkopem a zdí, poskytoval kupcům z celé Evropy a Malé Asie královskou ochranu, kterou však museli kupci zaplatit, z čehož je odvozen i jeho název. V areálu Ungeltu jsme se kochali pohledem na Palác Granovských, který je nejkrásnější ukázkou renesance v Praze, s jeho arkádovým ochozem a s vymalovanými mytologickými výjevy. Když jsme se vraceli přes Staroměstské náměstí, měli jsme s páťáky možnost shlédnout Staroměstský orloj v pohybu, což umocnilo zážitek z vyprávění o něm. Další zastávkou naší cesty byla Španělská synagoga, nejmladší synagoga na pražském Josefově, postavená v maurském slohu. Naše putování jsme zakončili u Staronové synagogy, jedné z nejstarších synagog v Evropě, používané k náboženským obřadům a zároveň nejstarší dochované stavbě Josefova. Tyto živoucí památky židovské kultury nás naplnily respektem k dochovanému historickému bohatství našeho hlavního města.

Obě části vycházky přispěly k hlubšímu porozumění místu, kde žijeme, a k většímu respektu k Praze, jako místu historického prolínání kultur a národností.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít