7.12.
2019
Listopadoví třeťáci

Vážení rodiče,

další měsíc uplynul jako voda, a tak je na čase ohlédnout se za naší společnou prací ve škole. V listopadu již naplno propukly přípravy na vánoční divadlo. Děti si vybíraly role, které by je zajímaly, a dotvářely s panem učitelem Danielem děj společného představení. Téma divadelní hry opět všechny pohltilo, stejně jako v minulých letech. Už se velmi těšíme na premiéru.

Čas, který nám zbyl k učení jednotlivým školním předmětům, jsme se snažili využít co nejefektivněji. V českém jazyce jsme se začali podrobně zabývat vyjmenovanými slovy. Děti se opravdu snažily, a proto se jim dařilo více než dobře. V literární výchově jsme se věnovali četbě populárně naučných textů, porovnávali jsme informace z různých knih i z internetu.

V matematice jsme procvičovali malou násobilku v různých matematických prostředích, sčítali písemně dvouciferná čísla a číselný obor rozšířili do 1000. S radostí jsem pozorovala, že s vyššími čísly děti nemají obtíže a pracují s nimi rády. Nejvíce jsme zápasili se slovními úlohami a rýsováním úseček s přesností na milimetry.

V prvouce jsme se věnovali podzimu a podzimním plodinám. Zjišťovali jsme, co je ekologické zemědělství a co znamená, když jsou výrobky bio. Součastně jsme si zopakovali, co jsou to suroviny a co výrobky. K hlubšímu porozumění tématu nám dopomohla návštěva Toulcova dvora, kde jsme se zúčastnili velmi zajímavého programu s názvem Mléčná dráha. Seznámili jsme se s krávou Jitkou, prohlédli si její chlév, vyzkoušeli si ruční dojení a vyrobili si vlastní domácí sýr.

Při praktických činnostech jsme se díky Elišce postarali o naší školní zahrádku, zaseli jsme nová semínka a shrabali zahradu. Protože jsem při tematickém učení o bramborách zjistila, že mnohé děti neznají brambory na loupačku, uvařili jsme si je společně ve škole, s chutí snědli a lehce pak napsali popis pracovního postupu. V druhém pracovním postupu děti popisovaly, jak vyráběly vánoční keramický svícen. Jak svícny, tak i jejich popisy jsou velmi podařené a poté, co opustí školní výstavku, si je děti budou moci odnést domů.

Kromě Toulcova dvora jsme tento měsíc navštívili Policejní muzeum, ve kterém jsme shlédli dopravně preventivní pohádku Kolo tety Berty. V paláci Akropolis jsme měli možnost zabývat se vztahy dětí a jejich tatínků v představení tanečního studia Light Krev není voda. Celý jeden den jsme se věnovali třicátému výročí Sametové revoluce. Jak oslavy ve škole probíhaly, si můžete přečíst v samostatném příspěvku. V posledním listopadovém týdnu jsme se dvakrát sešli všichni společně, děti, učitelé i rodiče. Jednou při výtvarné aukci pro Bratrskou školu a podruhé při tradiční výrobě adventních věnců.

Poté jsme se již plně mohli ponořit do atmosféry adventu. Moc bych nám všem přála, abychom si tento kouzelný čas dokázali spolu s dětmi užít beze spěchu a stresu.

Pavla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít