4.5.
2019
Duben ve III.třídě

Vážení rodiče,

přestože nás duben hýčkal svým téměř letním počasím, pilně jsme se učili.

V českém jazyce jsme důkladně procvičovali probrané učivo. V učebnici dokončili stranu 109 a začínáme poznávat mluvnické kategorie sloves (osobu, číslo, čas). Budeme si také všímat jednoduchých a složených slovesných tvarů a časování sloves. V komunikační výchově jsme se věnovali vyplňování přihlášky a vymýšlení příběhů. V literární výchově jsme zkoumali řeč básníků a četli si o přírodě. V jazykové výchově nás čeká ještě poznávání ostatních slovních druhů i členů základní skladební dvojice, takže budeme do konce školního roku pokračovat ve svižném tempu. 

V matematice trénujeme písemné násobení jednociferným číslem a začínáme se zabývat dělením se zbytkem. Čekají nás převody jednotek, zajímavé úlohy a nevyhneme se také neustálému procvičování. V geometrii jsme se učili rýsovat přímku, body i úsečky. V květnu se chystáme na souvislý blok geometrického učiva. Děti, které neposlouchaly pokyny, získaly hned v prvních geometrických úlohách špatné hodnocení, protože gumovaly. Doufám, že díky tomu budou pokyny respektovat. Zároveň bych byla ráda, aby pro ně geometrie nebyla hrozbou, takže pokud někdo hned v prvních cvičeních neuspěl, dvě špatná hodnocení se mu nebudou počítat. 

V prvouce jsme zvládli učivo o člověku – jeho těle (kostra, svaly, orgány, smysly), vývoji i péči o zdraví. V učebnici i v pracovním sešitě se začínáme zabývat učivem o rostlinách.

Při pracovních činnostech jsme na školní záhon sázeli tulipány, hyacinty a modřence. Snažíme se předpěstovat sazenice afrikánů a dýně hokaido. Většina dětí má připravené k batikování povlaky na polštářky na židle. Pro potěšení jsme si před Velikonocemi složili z papíru jednoduché kuře a v souvislosti s učivem prvouky jsme vytvořili „talíř zdravé výživy“.

Výsledky testů Kalibro a mezinárodní soutěže „Matematický klokan“ (v rámci republikového a mezinárodního srovnání) zatím nemám k dispozici. Jakmile je získám, budu Vás informovat.

Po pedagogické radě (10.4.) jsem napsala současný prospěch dětí do žákovských knížek. Prospěch ve třetím čtvrtletí zobrazuje spíše horší možnost výsledků a má děti upozornit, ve kterém z předmětů se mají více učit.

17.dubna jsme v kostele U Jákobova žebříku společně prožili předvelikonoční bohoslužbu.

23.dubna jsme se s některými z Vás setkali na benefiční akci pro naši školu ve Winternitzově vile. Ze srdce děkuji rodičům - hostitelům (z naší třídy) za milé pozvání i podíl na organizaci celé akce a mamince žákyně (z naší třídy) za umělecký zážitek.

25.dubna se naše škola zúčastnila Divadelního festivalu organizovaného ZŠ TGM na Ortenově náměstí. V divadelním týmu pana učitele Daniela Razíma naši třídu zastoupila jedna žákyně a společně s dalšími malými herci se zasloužila o krásné druhé místo.

26.dubna jsme se setkali s MUDr.Winterovou, se kterou jsme si povídali o jejím životě a práci při besedě nazvané Srdce a cit. Setkání zorganizovala ve spolupráci s Přístavem 7 (Vzdělávací a kulturní centrum pro aktivní seniory nejen z Prahy 7) třídní čtvrťáků B.Heřmánková.

V květnu nás čeká škola v přírodě. Ve čtvrtek 2.5. jsme dětem předali k vyplnění přihlášky, potvrzení o bezinfekčnosti a formulář pro lékaře. Postupně Vás zahrnu dalšími informacemi.

Přeji hodně sil do závěru školního roku a trpělivost s dětmi, které už by nejraději zamířily na prázdniny.

Vaše

Marie Nováková ve spolupráci se Zuzanou Machytkovou a Šárkou Martinkovou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít