4.5.
2019
Duben ve III.třídě

Vážení rodiče,

přestože nás duben hýčkal svým téměř letním počasím, pilně jsme se učili.

V českém jazyce jsme důkladně procvičovali probrané učivo. V učebnici dokončili stranu 109 a začínáme poznávat mluvnické kategorie sloves (osobu, číslo, čas). Budeme si také všímat jednoduchých a složených slovesných tvarů a časování sloves. V komunikační výchově jsme se věnovali vyplňování přihlášky a vymýšlení příběhů. V literární výchově jsme zkoumali řeč básníků a četli si o přírodě. V jazykové výchově nás čeká ještě poznávání ostatních slovních druhů i členů základní skladební dvojice, takže budeme do konce školního roku pokračovat ve svižném tempu. 

V matematice trénujeme písemné násobení jednociferným číslem a začínáme se zabývat dělením se zbytkem. Čekají nás převody jednotek, zajímavé úlohy a nevyhneme se také neustálému procvičování. V geometrii jsme se učili rýsovat přímku, body i úsečky. V květnu se chystáme na souvislý blok geometrického učiva. Děti, které neposlouchaly pokyny, získaly hned v prvních geometrických úlohách špatné hodnocení, protože gumovaly. Doufám, že díky tomu budou pokyny respektovat. Zároveň bych byla ráda, aby pro ně geometrie nebyla hrozbou, takže pokud někdo hned v prvních cvičeních neuspěl, dvě špatná hodnocení se mu nebudou počítat. 

V prvouce jsme zvládli učivo o člověku – jeho těle (kostra, svaly, orgány, smysly), vývoji i péči o zdraví. V učebnici i v pracovním sešitě se začínáme zabývat učivem o rostlinách.

Při pracovních činnostech jsme na školní záhon sázeli tulipány, hyacinty a modřence. Snažíme se předpěstovat sazenice afrikánů a dýně hokaido. Většina dětí má připravené k batikování povlaky na polštářky na židle. Pro potěšení jsme si před Velikonocemi složili z papíru jednoduché kuře a v souvislosti s učivem prvouky jsme vytvořili „talíř zdravé výživy“.

Výsledky testů Kalibro a mezinárodní soutěže „Matematický klokan“ (v rámci republikového a mezinárodního srovnání) zatím nemám k dispozici. Jakmile je získám, budu Vás informovat.

Po pedagogické radě (10.4.) jsem napsala současný prospěch dětí do žákovských knížek. Prospěch ve třetím čtvrtletí zobrazuje spíše horší možnost výsledků a má děti upozornit, ve kterém z předmětů se mají více učit.

17.dubna jsme v kostele U Jákobova žebříku společně prožili předvelikonoční bohoslužbu.

23.dubna jsme se s některými z Vás setkali na benefiční akci pro naši školu ve Winternitzově vile. Ze srdce děkuji rodičům - hostitelům (z naší třídy) za milé pozvání i podíl na organizaci celé akce a mamince žákyně (z naší třídy) za umělecký zážitek.

25.dubna se naše škola zúčastnila Divadelního festivalu organizovaného ZŠ TGM na Ortenově náměstí. V divadelním týmu pana učitele Daniela Razíma naši třídu zastoupila jedna žákyně a společně s dalšími malými herci se zasloužila o krásné druhé místo.

26.dubna jsme se setkali s MUDr.Winterovou, se kterou jsme si povídali o jejím životě a práci při besedě nazvané Srdce a cit. Setkání zorganizovala ve spolupráci s Přístavem 7 (Vzdělávací a kulturní centrum pro aktivní seniory nejen z Prahy 7) třídní čtvrťáků B.Heřmánková.

V květnu nás čeká škola v přírodě. Ve čtvrtek 2.5. jsme dětem předali k vyplnění přihlášky, potvrzení o bezinfekčnosti a formulář pro lékaře. Postupně Vás zahrnu dalšími informacemi.

Přeji hodně sil do závěru školního roku a trpělivost s dětmi, které už by nejraději zamířily na prázdniny.

Vaše

Marie Nováková ve spolupráci se Zuzanou Machytkovou a Šárkou Martinkovou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít