7.11.
2019
Druhý školní měsíc neboli říjen u třeťáků

Měsíc říjen začal pro třeťáky zábavně návštěvou pražské zoologické zahrady, kde s paní učitelkou Míšou výtvarně ztvárňovali exotická zvířata. Počasí dětem přálo, a tak si tvoření opravdu užily.

Po celý tento měsíc jsme se ve třídě i mimo ni věnovali dopravní výchově. Učili jsme se o dopravních prostředcích, dopravních značkách, o chodcích a cyklistech a o pravidlech silničního provozu. Diskutovali jsme o výhodách a nevýhodách konkrétních dopravních prostředků, zmapovali okolí školy a odhadovali dopravně obtížná a nebezpečná místa. Zúčastnili jsme se dvou terénních výzkumů. V prvním jsme mapovali dopravní situaci v ulici, ve které se nachází naše škola. Druhý výzkum probíhal na vlakovém nádraží, kde jsme se učili zorientovat v časech příjezdů a odjezdů vlaků, počítali cestující a dělali s nimi krátkou anketu. Děti byly velmi aktivní a do výzkumu plně zapojené. Do třídy jsme si také pozvali Lucinčina bratra Martina z páté třídy, který je specialistou na vlakovou dopravu a připravil si pro nás zajímavou prezentaci, kvíz i závěrečnou hru k tomuto tématu. Děti byly Martinovou přednáškou nadšeny a já mu touto cestou ještě jednou děkuji.

V matematice jsme pilovali malou násobilku, opakovali řady násobků, hledali závislosti v násobkové tabulce a pomalu se přesouvali od násobení k dělení. Násobilku jsme procvičovali jak s pomocí desetistěnných kostek, tak i v několika nových matematických prostředích, např. v násobilkových čtvercích či v tabulce pro „indické násobení“. Na chodbě na čtvercových dlaždicích jsme krokovali i procházeli výstavišti. Zopakovali jsme písemné sčítání dvouciferných čísel i s přechodem desítky. Ve skupinách jsme volili vhodné strategie řešení slovních úloh. Pracovali jsme s jednoduchými zlomky.

V českém jazyce jsme  stále opakovali učivo druhého ročníku. Nově jsme se seznámili s morfologickou stavbou slova a určovali kořen, předponové a příponové části. Hledali jsme společný kořen slov a označovali slova příbuzná. S nadšením jsme četli v dílnách čtení, v textech hledali klíčová slova, shrnovali přečtené, popisovali prostředí i postavy z knih. Literární postavy jsme porovnávali se sebou samými a shody a rozdíly zaznamenávali do venových diagramů.

Při praktických činnostech jsme se postarali o zvířátka a rostliny v naší třídě, zasadili si vlastní pokojovou rostlinku a oseli naši školní zahrádku. Děti také pomáhaly shrabat spadané listí.

V říjnu jsme se také spolu s druháky vypravili na Letenskou pláň pouštět draky. Sice moc nefoukalo a draci tedy příliš nelétali, ale zato jsme si užili nádherného slunečného babího léta venku.

V týdnu před podzimními prázdninami jsme se začali věnovat celoročnímu cestovatelskému „projektu“. Pomocí knihy Eric jsme si s dětmi povídali o kulturních zvyklostech v různých zemích, s videem Where is Matt jsme si ukázali, jak pestrý svět ve skutečnosti je a kam všude je možné cestovat. Protože jsme se pro začátek věnovali Evropě, děti si pomocí atlasů doplnily každé svou slepou mapu Evropy. Nesmírně zajímavou přednáškou o Polsku nás potěšila maminka Josefínky, která má v této zemi své kořeny. Všichni jsme si návštěvu opravdu užili, dozvěděli se mnoho nového a pochutnali si na polských rohlíčcích. Ještě jednou moc děkujeme! Už se těšíme, kam nás náš cestovatelský projekt zavede příště.

Pavla, Eliška a Eliška

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít