7.12.
2018
Druháci v listopadu

Vážení rodiče našich druháčků,

měsíc listopad uplynul a s ním i první čtvrtletí. Byl to měsíc plný zážitků i pilného učení. Hned po podzimních prázdninách se sešla celá Bratrská škola v hale, abychom si vzájemně předvedli, na čem jednotlivé třídy pracovaly v souvislosti s výročím vzniku Československého státu. Naše scénka ze salonu Hany Podolské měla velký úspěch a děti si to ohromně užily. Výsledek jste mohli vidět na krátkém amatérské videu, doufám, že jste se u něho také pobavili.

Hned po oslavách tohoto významného výročí jsme se všichni začali naplno věnovat školnímu divadlu. Děti, pod taktovkou pana učitele Daniela Razíma,  plánovaly své role, vymýšlely a dotvářely jednotlivé scény, učily se nové písně a tance. Ve spojitosti s letošním divadlem se děti seznámily s mnoha fakty a zajímavostmi ze života židovského národa. K tomuto poznávání přispěla i procházka starou Prahou s panem průvodcem. Tentokrát jsme se vydali ze Staroměstského náměstí do Josefova, prohlédli si krásné synagogy i starý židovský hřbitov.

Přestože se většina školního dění zaměřila na divadlo, v naší třídě se začaly dít podivuhodné věci. Po dobu celého týdne se nám na různých místech objevovaly maličké stopy. Zpočátku jsme se domnívali, že se nám do třídy vrátil Šimsa, náš kamarád z první třídy, několik dětí pomýšlelo na návštěvu dědy Lesoně. Vysvětlení nám přinesl až dopis od domácích skřítků, kteří se kouzlem dostali do lesa a budou se z něj moci vrátit teprve tehdy, když les dostatečně poznají. A proto vyhledali vaše zvídavé děti, aby jim s poznáváním pomohly. Tak se teď všichni snažíme, abychom skřítky nezklamali. Průběh svého zkoumání zapisují děti do svých Lesních deníků. Do lesa jsme se zatím vypravili pouze jednou, donesli skřítkům něco k snědku a postavili jim nová obydlí. Zároveň jsme si v lese přečetli, co jsou vlastně tito skřítci zač. Zeptejte se dětí sami, jistě vám o nich také něco poví.

Ani v lavicích jsme se nenudili. Děti se zabývaly významy slov, určovaly slova nadřazená a podřazená, seznámily se se synonymy a antonymy. Ve dvojicích nebo malých skupinách si vyrobily vlastní skládačky se synonymy. Nadále jsme procvičovali druhy vět, určovali počet a pořadí slov ve větě, zabývali se hláskovou a slabičnou stavbou slov. Zároveň jsme četli texty o přírodě a o lese, povídali si o podzimu a třídili ovoce a zeleninu. V matematice počítáme do 40. V číslech děti určují desítky a jednotky. Zpaměti by děti měly umět násobkové řady dvou, tří, pěti a deseti. Pracujeme se vztahy 2x více a 3x více. Zabývali jsme se měřením, měřili jsme pomocí pídí, stop, učebnic i jiných měřidel, aby děti pochopily význam přesného měřidla. Novinkou tohoto měsíce byla práce s pravítkem, děti se učily rýsovat přímky a poznávaly různé druhy čar.

Druháci začali v listopadu docházet do tělocvičny, kde s paní učitelkou Lucií poznávají nové nářadí a trénují na něm svou obratnost, sílu a rychlost.

V poslední listopadový den na nás dýchl advent při celoškolním vyrábění adventních věnců. Škola je nazdobená, voňavá, první svíčka zapálená. Užijte si s dětmi tento kouzelný čas ve zdraví a dobré pohodě.

 

Pavla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít