7.2.
2019
Druháci v lednu

Leden byl pro druhou třídu měsícem náročným. Spolu s mou nemocí a dlouhodobou pracovní neschopností se děti musely přizpůsobit mnoha změnám. Učitelé se v naší třídě na jednotlivé předměty střídají a druháčci tak zažívají situaci podobnou vyučování na druhém stupni. Naštěstí všechny vyučující dobře znají a ve třídě nadále zůstává Eliška, která pokračuje v naší započaté práci ve stále stejném duchu. Od Nového roku děti ve třídě nenacházejí denní zprávy, ale po domluvě s Eliškou se snažíme o zprávy týdenní, které ode mě dostávají ve formě pondělního dopisu. Ve zprávě jsou děti informovány o učivu, stejně jako o plánovaných třídních a školních akcích. V pátek děti spolu s Eliškou týden hodnotí. Ale život jde dál i se všemi změnami, a tak vesele pokračuje i život školní.

V lednu děti čekala repríza vánočního divadelního představení Shalom chaverim. Všichni herci byli opět skvěle připraveni a své role zvládli výborně. A to přesto, že tentokrát zažili, jak je vystupování obtížné, pokud do divadla zavítá neukázněné publikum. Ve stejném týdnu se pro děti konala přednáška pana Hejreta o judaismu spolu s besedou. Děti byly nadšené jak formou, tak obsahem. V závěru si vyrobily chanukové svícny z nových lego kostek, které za své vystoupení v divadle dostaly darem. Touto úspěšnou besedou jsme ukončili zajímavé a inspirativní seznámení s židovskou vírou a kulturou.

Stejně jako minulý rok trávili druháci lednové hodiny tělocviku na kluzišti na Letné. Tentokrát jim byli k dispozici školení lektoři, takže měl každý příležitost naučit se něco nového. Žáčkům se dařilo a bruslení si pěkně užili.

Další zimní sporty si většina druháků naplno užila v krásné šumavské přírodě na zimním lyžařském pobytu. Přestože s dětmi nejela nejen třídní učitelka, ale ani jejich vychovatelka Eliška P., bylo o ně vzorně postaráno. Druháci jsou již zkušení cestovatelé, školních pobytů už mají za sebou více, tak vše bez větších obtíží zvládli. Když nepočítáme šířící se nemoci a nastupující období chřipkové epidemie, probíhal pobyt vesele a hladce. Kromě společně strávených chvil, krásné přírody a čerstvého vzduchu si děti užívaly lyžování, bobování, stavění ze sněhu, zpívání a také přednášku o Indii, kterou pro děti připravil pan učitel Matouš.

Pro děti, které zůstaly zdravé, ale nezúčastnily se zimního výjezdu, byl ve škole přichystán zážitkový ekologický program o naší planetě. Děti spolu s učiteli zkoumali planetu Zemi vědecky, ale i prožitkově a umělecky. Navštívili Mořský svět a příjemné chvíle správili při společné relaxaci.

Při vyučování se děti věnovaly upevňování pravopisu i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, vymýšlely a zapisovaly slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Naučily se, co je to vzkaz a čemu slouží. Každý den také procvičovaly plynulé čtení se správnou intonací a správné tvary psacího písma. V matematice se děti pomalu dopočítaly do sta, pracují tedy nyní v číselném oboru 0-100. V prvouce se zabývaly kalendářem, průběhem kalendářního roku, zimou, zimními měsíci, ale i přírodou v zimě, zimními sporty a bezpečností. Pololetní písemné práce z češtiny a matematiky ukázaly, že druháci se za své znalosti rozhodně nemusí stydět.

Tomu odpovídala i pololetní vysvědčení, která byla odměnou za naše půlroční snažení. Děkuji dětem za krásné vzkazy a dopisy. Děkuji hlavně Elišce, za to, jak s dětmi pracuje a jak mě pravidelně o školním dění informuje. Děkuji i paní učitelce Marušce a paní ředitelce, že za mě převzaly část mých povinností. Děkuji i vám, vážení rodiče, za trpělivost i vaši podporu.

Pavla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít