7.2.
2019
Druháci v lednu

Leden byl pro druhou třídu měsícem náročným. Spolu s mou nemocí a dlouhodobou pracovní neschopností se děti musely přizpůsobit mnoha změnám. Učitelé se v naší třídě na jednotlivé předměty střídají a druháčci tak zažívají situaci podobnou vyučování na druhém stupni. Naštěstí všechny vyučující dobře znají a ve třídě nadále zůstává Eliška, která pokračuje v naší započaté práci ve stále stejném duchu. Od Nového roku děti ve třídě nenacházejí denní zprávy, ale po domluvě s Eliškou se snažíme o zprávy týdenní, které ode mě dostávají ve formě pondělního dopisu. Ve zprávě jsou děti informovány o učivu, stejně jako o plánovaných třídních a školních akcích. V pátek děti spolu s Eliškou týden hodnotí. Ale život jde dál i se všemi změnami, a tak vesele pokračuje i život školní.

V lednu děti čekala repríza vánočního divadelního představení Shalom chaverim. Všichni herci byli opět skvěle připraveni a své role zvládli výborně. A to přesto, že tentokrát zažili, jak je vystupování obtížné, pokud do divadla zavítá neukázněné publikum. Ve stejném týdnu se pro děti konala přednáška pana Hejreta o judaismu spolu s besedou. Děti byly nadšené jak formou, tak obsahem. V závěru si vyrobily chanukové svícny z nových lego kostek, které za své vystoupení v divadle dostaly darem. Touto úspěšnou besedou jsme ukončili zajímavé a inspirativní seznámení s židovskou vírou a kulturou.

Stejně jako minulý rok trávili druháci lednové hodiny tělocviku na kluzišti na Letné. Tentokrát jim byli k dispozici školení lektoři, takže měl každý příležitost naučit se něco nového. Žáčkům se dařilo a bruslení si pěkně užili.

Další zimní sporty si většina druháků naplno užila v krásné šumavské přírodě na zimním lyžařském pobytu. Přestože s dětmi nejela nejen třídní učitelka, ale ani jejich vychovatelka Eliška P., bylo o ně vzorně postaráno. Druháci jsou již zkušení cestovatelé, školních pobytů už mají za sebou více, tak vše bez větších obtíží zvládli. Když nepočítáme šířící se nemoci a nastupující období chřipkové epidemie, probíhal pobyt vesele a hladce. Kromě společně strávených chvil, krásné přírody a čerstvého vzduchu si děti užívaly lyžování, bobování, stavění ze sněhu, zpívání a také přednášku o Indii, kterou pro děti připravil pan učitel Matouš.

Pro děti, které zůstaly zdravé, ale nezúčastnily se zimního výjezdu, byl ve škole přichystán zážitkový ekologický program o naší planetě. Děti spolu s učiteli zkoumali planetu Zemi vědecky, ale i prožitkově a umělecky. Navštívili Mořský svět a příjemné chvíle správili při společné relaxaci.

Při vyučování se děti věnovaly upevňování pravopisu i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, vymýšlely a zapisovaly slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Naučily se, co je to vzkaz a čemu slouží. Každý den také procvičovaly plynulé čtení se správnou intonací a správné tvary psacího písma. V matematice se děti pomalu dopočítaly do sta, pracují tedy nyní v číselném oboru 0-100. V prvouce se zabývaly kalendářem, průběhem kalendářního roku, zimou, zimními měsíci, ale i přírodou v zimě, zimními sporty a bezpečností. Pololetní písemné práce z češtiny a matematiky ukázaly, že druháci se za své znalosti rozhodně nemusí stydět.

Tomu odpovídala i pololetní vysvědčení, která byla odměnou za naše půlroční snažení. Děkuji dětem za krásné vzkazy a dopisy. Děkuji hlavně Elišce, za to, jak s dětmi pracuje a jak mě pravidelně o školním dění informuje. Děkuji i paní učitelce Marušce a paní ředitelce, že za mě převzaly část mých povinností. Děkuji i vám, vážení rodiče, za trpělivost i vaši podporu.

Pavla

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít