5.11.
2018
Druháčci a říjen

Milí rodiče, milí druháčci,

ve škole už jsme zase všichni jako doma, postupně jsme si vzpomněli na společné rituály a pravidla, připomněli jsme si číslice a psací písmena a smířili se s tím, že nás léto definitivně opouští. Hned v prvních říjnových dnech jsme spolu s novými nuláčky a prvňáčky vyrazili na Letenskou pláň, abychom užili posledního sluníčka a provětrali naše létající draky. Jednoho nelétacího, ale o to většího draka si děti spolu s Eliškou vyrobily v družině.

Představením studia Alta Putování ve větvích jsme symbolicky zakončili naše stromové dobrodružství s Tobiášem Lolnessem a mohli se začít naplno věnovat střípkům z minulosti.  Téma starého a nového nás provázelo celý měsíc. Staré stavby jsme měli možnost poznávat na procházce historickou Prahou, se středověkou hudbou a starými hudebními  nástroji se děti setkaly při vystoupení hudební skupiny Zanyka. Po celý měsíc druháci nosili do třídy staré předměty. Některé z nich jsme viděli poprvé v životě a setkali jsme se i s opravdovými cennostmi po prarodičích i praprarodičích. Tyto předměty jsme zkoušeli popisovat pomocí vhodných slov, pojmenovávali materiály, ze kterých jsou vyrobeny a zkoumali jsme jejich funkce. Jeden vyučovací den před podzimními prázdninami jsme se věnovali vzniku Československého státu a letošnímu významnému výročí.  Návštěvou výstavy Hany Podolské v Uměleckoprůmyslovém muzeu a přípravou dramatické scénky z období První republiky jsme se s tématem úspěšně rozloučili.

V hodinách českého jazyka jsme kromě čtení textů o starých řemeslech a České republice nezaháleli ani v poznávání nových gramatických jevů. Věnovali jsme se druhům vět a hláskové a slabičné stavbě slov. Nově se děti setkaly se slabikotvornými souhláskami r, l, m. Poctivě jsme procvičovali psaní velkých písmen na začátku vlastních jmen. Upevnili jsme pravopis hlásek ú/ů ve slovech. Tyto jevy, stejně jako tvary všech psacích písmen, by měly děti bezpečně ovládat. Druháčci by už také při čtení běžných slov neměli hláskovat. Pokud toto ještě nezvládají, je třeba, aby procvičovali i doma. Žáci druhé třídy by ještě stále měli doma pravidelně číst NAHLAS. Přínosnější je, pokud čtou každý den pár minut, než jednou za týden hodinu.

V matematice by se děti měly orientovat v číselném oboru 0-30. Tento měsíc jsme se začali systematičtěji věnovat násobilce dvou a tří. Násobky už děti znají od první třídy z prostředí tleskni-dupni (určitě vám budou schopny vysvětlit, o co jde). Po dětech požaduji, aby násobky říkaly zpaměti, přesto dle zásad pana profesora Hejného je důležité zejména to, aby si uměly poradit (přes postupné přičítání byly schopny další násobek dopočítat). I při výpočtech jednoduchých násobilkových spojů vycházíme z opakovaného přičítání, které je pro děti přirozené. V dalších týdnech a měsících začneme postupně vytvářet násobilkovou tabulku, která by se měla stát důležitou pomůckou vašich dětí.

V prostředích krokování a děda Lesoň děti začínají pracovat na jednoduchých rovnicích. Na úpravách rovnic pracují intuitivně a jsem sama překvapena, jak se většině daří. V prostředí výstaviště propojujeme geometrické představy a číselné řady. Geometrické znalosti děti získávaly hlavně při práci s krychlemi a s dřívky.

Kromě podzimního cvičení v přírodě, zpívání písní s kytarou a výtvarného zpracování podzimních témat jsme se tento měsíc vydali kreslit i do pražské zoo.

Děkuji vám všem, dětem i rodičům, za aktivní spolupráci, přípravu nádherných kostýmů i dodané památné předměty.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít