28.7.
2019
Červen ve III.třídě

Milí rodiče,

učivo stanovené vzdělávacím programem jsme v červnu především opakovali a procvičovali.

V českém jazyce jsme se soustředili na poznávání slovních druhů, procvičovali jsme mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, opakovali vyjmenovaná slova i slova příbuzná. Všímali jsme si větných celků a určovali, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí. Sestavovali jsme větné vzorce různých souvětí. V komunikační výchově jsme si stručně vyprávěli o plánech na prázdniny. Při plánování školního výletu jsme se učili vyjadřovat svá přání a požadavky. Literární výchovu jsme využili k vlastní četbě i k prezentaci knih, které nás nejvíce zaujaly.

Matematiku jsme 4.6. zahájili dobrodružnou hrou "Houstone, máme problém!" Vedli jsme si skvěle a dokázali jsme vyřešit řadu náročných úkolů. V dalších červnových dnech nám vládla geometrie s rýsováním přímek, polopřímek i úseček a s měřením i rýsováním s přesností na milimetry. Setkávali jsme se s pojmy rovina, osová souměrnost, přímky různoběžné, rovnoběžné.  Snažili jsme se procvičovat i násobení, dělení, sčítání, odčítání a řešení slovních úloh. Vraceli jsme se také k zajímavým úlohám učebnice profesora Hejného.

V prvouce jsme si hodně povídali o ochraně přírody. Děti vyprávěly vlastní zážitky a měly spoustu nápadů, jak přírodě pomáhat.

V tělesné výchově jsme si kromě plavání užili i řadu pohybových aktivit na výletě v Mirakulu 21.června 2019. Výlet se nám opravdu vydařil, počasí nám přálo. Velké poděkování patří i maminkám Jakuba a Felixe, které nám pomáhaly.

V pondělí 24.6. jsme vrátili bez problémů učebnice a odpoledne jsme si užili zahradní slavnost.

Pracovní činnosti jsme zakončili vyšíváním na cvičné mřížce a 25. 6. pečením chleba v Toulcově dvoře. Přitom jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o životě našich předků i o pěstování polních plodin.

26.6. jsme uzavřeli výtvarnou výchovu návštěvou Národní galerie a vytvořením jedinečného, vlastního, uměleckého skicáku inspirovaného díly, která jsme si prohlíželi.

Do Toulcova dvora i do Národní galerie nás doprovodil pan učitel Sam Baxter Whitten, takže jsme také trénovali angličtinu.

26.6. nechyběla ani společná a velkolepá oslava narozenin, kterou nám připravila Šárka Martinková.

Během měsíce června jsme se také s většinou z Vás setkali u trojstranných rozhovorů.

Předposlední den školy jsme se mohli společně radovat nad výbornou zprávou - příští rok se stane třídní učitelkou IV. třídy paní Heřmanová.

Prázdniny jsou v plném proudu! Užijte si je všichni v pohodě a ve zdraví!

Děkuji za spolupráci a přeji ze srdce proudy Božího požehnání Vám všem.

Vaše Marie Nováková ve spolupráci s paní asistentkou Zuzanou Machytkovou a slečnou vychovatelkou Šárkou Martinkovou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít