28.7.
2019
Červen ve III.třídě

Milí rodiče,

učivo stanovené vzdělávacím programem jsme v červnu především opakovali a procvičovali.

V českém jazyce jsme se soustředili na poznávání slovních druhů, procvičovali jsme mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, opakovali vyjmenovaná slova i slova příbuzná. Všímali jsme si větných celků a určovali, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí. Sestavovali jsme větné vzorce různých souvětí. V komunikační výchově jsme si stručně vyprávěli o plánech na prázdniny. Při plánování školního výletu jsme se učili vyjadřovat svá přání a požadavky. Literární výchovu jsme využili k vlastní četbě i k prezentaci knih, které nás nejvíce zaujaly.

Matematiku jsme 4.6. zahájili dobrodružnou hrou "Houstone, máme problém!" Vedli jsme si skvěle a dokázali jsme vyřešit řadu náročných úkolů. V dalších červnových dnech nám vládla geometrie s rýsováním přímek, polopřímek i úseček a s měřením i rýsováním s přesností na milimetry. Setkávali jsme se s pojmy rovina, osová souměrnost, přímky různoběžné, rovnoběžné.  Snažili jsme se procvičovat i násobení, dělení, sčítání, odčítání a řešení slovních úloh. Vraceli jsme se také k zajímavým úlohám učebnice profesora Hejného.

V prvouce jsme si hodně povídali o ochraně přírody. Děti vyprávěly vlastní zážitky a měly spoustu nápadů, jak přírodě pomáhat.

V tělesné výchově jsme si kromě plavání užili i řadu pohybových aktivit na výletě v Mirakulu 21.června 2019. Výlet se nám opravdu vydařil, počasí nám přálo. Velké poděkování patří i maminkám Jakuba a Felixe, které nám pomáhaly.

V pondělí 24.6. jsme vrátili bez problémů učebnice a odpoledne jsme si užili zahradní slavnost.

Pracovní činnosti jsme zakončili vyšíváním na cvičné mřížce a 25. 6. pečením chleba v Toulcově dvoře. Přitom jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o životě našich předků i o pěstování polních plodin.

26.6. jsme uzavřeli výtvarnou výchovu návštěvou Národní galerie a vytvořením jedinečného, vlastního, uměleckého skicáku inspirovaného díly, která jsme si prohlíželi.

Do Toulcova dvora i do Národní galerie nás doprovodil pan učitel Sam Baxter Whitten, takže jsme také trénovali angličtinu.

26.6. nechyběla ani společná a velkolepá oslava narozenin, kterou nám připravila Šárka Martinková.

Během měsíce června jsme se také s většinou z Vás setkali u trojstranných rozhovorů.

Předposlední den školy jsme se mohli společně radovat nad výbornou zprávou - příští rok se stane třídní učitelkou IV. třídy paní Heřmanová.

Prázdniny jsou v plném proudu! Užijte si je všichni v pohodě a ve zdraví!

Děkuji za spolupráci a přeji ze srdce proudy Božího požehnání Vám všem.

Vaše Marie Nováková ve spolupráci s paní asistentkou Zuzanou Machytkovou a slečnou vychovatelkou Šárkou Martinkovou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít