Program spolufinancovaný Evropskou unií

Projekt INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V BRATRSKÉ ŠKOLE je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, stáže pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí školy a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu by měla žákům školy pomoci k lepšímu chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, k porozumění a toleranci odlišných kultur i k upevnění vztahu k okolnímu prostředí.

Konkrétně budou v projektu rozvíjeny následující oblasti a témata:

  • projektová výuka - témata: rozvíjení průřezového tématu multikulturní výchova; podpora místně zakotveného učení; rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků; propojování multikulturní výchovy s průřezovými tématy environmentální výchova a výchova v globálních souvislostech
  • vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol - témata: specifika vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, práce s dětským kolektivem, kde jsou zařazení žáci s OMJ; příprava, vedení a hodnocení projektové výuky v oblasti rozvoje osobních a sociálních kompetencí žáků; rozvíjení osobních, sociálních a občanských kompetencí dětí, prevence xenofobie, rasismu a homofobie
  • komunitní aktivity školy, rozvíjení komunikace a sdílení zkušeností a dobré praxe s rodičovskou veřejností
  • získání zkušeností s prací s dětmi s OMJ ze zahraničí
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít