Rozhodnutí o přijetí do 0. a 1. třídy

Č.j.: 73 BŠ/2019

V Praze dne 16. 4. 2019

Rozhodnutí o přijetí dětí do přípravné třídy základní školy

Ředitelka Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300/3, Praha7, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §47 a §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do přípravné třídy základní školy

v Bratrské škole – církevní základní škole od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1

131

2

133

3

18

4

103

5

117

6

34

7

122

8

124

9

114

10

123

11

101

12

105

13

115

14

31

15

128

16

130

17

119

18

108

19

100

 

                                                                                                         Mgr. Pavlína Radová

                                                                                                       ředitelka Bratrské školy

 

Č.j.: 33BŠ/2019

V Praze dne 12. 4. 2019

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300/3, Praha7, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 a §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v Bratrské škole – církevní základní škole od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1

33

2

22

3

17

4

4

5

11

6

48

7

30

8

5

9

28

10

31

11

39

12

3

13

13

14

21

15

25

16

64

17

67

18

9

19

26

20

37

21

20

22

63

23

16

24

18

Odůvodnění:

Ředitelka Bratrské školy rozhodla o přijetí na základě splnění daných kritérií o přijetí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Bratrské školy – církevní základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

V případě, že jste se rozhodli nenastoupit do Bratrské školy, dejte prosím, vědět co nejdříve, abychom mohli Vaše místo podstoupit dalším uchazečům včas. Děkuji.

V případě, že se Vaše dítě neumístilo mezi přijatými, zvažte, prosím, odvolání na Magistrát hl. města Prahy. Kapacita třída je zcela naplněna. Váš zájem nastoupit v případě uvolnění místa v budoucí 1. třídě napište na mail školy info@bratrska.cz. My Vás rádi zařadíme mezi náhradníky, a v případě uvolnění místa Vás rádi oslovíme.

Děkuji za pochopení.

                                               &n

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít