Zápis do 1. a 0. třídy pro školní rok 2021/22

Zápis do 1. a 0. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. a 0. třídy měl proběhnout ve dnech 19., 20. a 21. dubna. Vzhledem k omezeným možnostem zápisu distanční formou a zkušenosti z loňského zápisu bude forma zápisu ještě upřesněna. Respektujeme doporučení MŠMT a z toho důvodu otvíráme možnost podání přihlášky již od 1. dubna 2021. Žádost o přijetí do 1. třídy ve školním roce 2021/22 je ke stažení zde a k zápisu do 0. třídy zde. V případě odkladu školní docházky je zároveň nutné podat žádost o odklad zde. O odklad povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu, nejpozději do 30.4. 2021. Do 0. třídy mohou být zařazeny děti rok před nástupem do školy nebo s odkladem školní docházky. Dotazník pro rodiče obou tříd je ke stažení zde. K přihlášce je nutné přidat kopii rodného listu dítěte. Zároveň Vás prosíme, zda byste nám mohli napsat dopis, ve kterém uvedete důvody, proč jste si vybrali zrovna naši školu. Také bychom uvítali pár vět o Vašem dítěti, jeho specifikách, zájmech apod. Máte - li zprávu z pedagogicko - psychologické poradny týkající se budoucího vzdělávání Vašeho dítěte, přiložte kopii této zprávy. Děkuji. Tyto veškeré dokumenty včetně dopisu je nezbytné doručit do Bratrské školy nejpozději 21. dubna 2021. Způsoby doručení jsou čtyři: 1. poslat poštou 2. osobně - možnost vložit do schránky u vrátek školy či předat osobně 3. poslat emailem 4. poslat datovou schránkou. V případě doručení přihlášky elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu je povinnost se dostavit do pěti dnů do školy a osobně přihlášku podepsat. Každému dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které bude použito při vyhlášení přijatých dětí.

V případě zápisu do 0. - přípravné třídy bude potřeba doložit zprávu z pedagogicko psychologické poradny s doporučením k zařazení do této třídy. Jedná - li se o dítě s odkladem povinné školní docházky, je nutné ještě doložit doporučení od dětského lékaře či jiného klinického pracovníka (psychologa, logopeda). Není ovšem nutné mít tyto dokumenty při podání žádosti o přijetí. Je možné si domluvit čas a přinést přihlášku osobně  a zeptat se na pro Vás důležité věci.

Kritéria přijetí do 1. třídy jsou ke stažení ZDE.  

Těšíme se na Vaše děti!

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít