Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300/3, Praha 7, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 a §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v Bratrské škole – církevní základní škole od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1.

21

2.

10

3.

12

4.

17

5.

18

6.

9

7.

31

8.

5

9.

46

10.

15

11.

19

12.

6

13.

29

14.

48

15.

16

16.

26

17.

1

18.

32

19.

34

20.

14

21.

23

22.

7

23.

47

24.

33

25.

4

Odůvodnění:

Ředitelka Bratrské školy rozhodla o přijetí na základě splnění daných kritérií o přijetí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Bratrské školy – církevní základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

V případě, že jste se rozhodli nenastoupit do Bratrské školy, dejte prosím, vědět co nejdříve, abychom mohli Vaše místo podstoupit dalším uchazečům včas. Děkuji.

V případě, že se Vaše dítě neumístilo mezi přijatými, zvažte, prosím, odvolání na Magistrát hl. města Prahy. Kapacita třída je zcela naplněna. Váš zájem nastoupit v případě uvolnění místa v budoucí 1. třídě napište na mail školy info@bratrska.cz. My Vás rádi zařadíme mezi náhradníky, a v případě uvolnění místa Vás rádi oslovíme. Děkuji za pochopení.

V Praze 4. května 2020                                                                                                                                           

 Mgr. Pavlína Radová

ředitelka Bratrské školy

 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis proběhne ve dnech 20., 21., 22. a 23. dubna v průběhu celého dne. O měsíc dřív, tedy 20. března bude umístěn na tomto místě webu rezervační systém, kam je nutné se zaregistrovat. Zápisy probíhají po půl hodinách.

Těšíme se na Vaše děti !

Zde bychom Vás rádi informovali o průběhu zápisu. Vzhledem k současné situaci je nutné reagovat na omezení vzniklá vlivem pandemické situace nejen v naší republice. Počet zájemců do 1. třídy značně převažuje počet /24 dětí/, který se chystáme přijmout. S největší pravděpodobností budeme řešit zápis přes online připojení s aplikací ZOOM. Bylo by proto vhodné, aby si Vaše děti zkusily s někým popovídat přes online spojení a nebyla to ve chvíli zápisu pro ně premiéra. Jsme si vědomi toho, že je to velice nestandardní způsob zápisu, ale nenašli jsme vhodnější způsob spojení s Vámi a především s Vaším dítětem. Samozřejmě se budou upravovat kritéria přijetí, o všem budete v řádném termínu informováni. Respektujte, prosím, Váš čas zápisu, v tu dobu se na nás napojíte. Dostatečně dopředu Vám přijde na mail, který jste udali v rezervačním systému, odkaz na on-line spojení. Zároveň Vám dopředu přijdou instrukce, co po Vás bude požadováno. Co ovšem můžete udělat již nyní, je stáhnout si a vyplnit přihlášku ke vzdělávání a osobní dotazník. Prozatím stačí, když nám ho vyplněný naskenujete. Další možností je vhodit dokumenty do schránky u vrátek do školy. Je také možné vše zaslat poštou. Ne ovšem doporučeně, prosím. Zároveň prosím, zda byste nám poskytli kopii rodného listu, doklad o bydlišti dítěte /děti z Prahy 7 budou mít určité bodové zvýhodnění/. Máte –li k dispozici jakékoliv zprávy, např. od školního psychologa / doporučení na odklad či integraci/, prosíme moc o poskytnutí kopií těchto dokumentů. Na zápisu se budeme střídat – já s paní učitelkou Blaženou Heřmánkovou. V podstatě to bude simulovat řádný, zaběhnutý průběh zápisu.

Děkuji Vám za pochopení. Pavlína Radová, 7.4. 2020

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít