Zápis do 1. a 0. třídy pro školní rok 2021/22

Výsledky zápisu do 0. a 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Č.j.: 25BŠ/2021

V Praze dne 28. 4. 2021

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300/3, Praha7, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 a §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v Bratrské škole – církevní základní škole od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1

1

2

2

3

9

4

20

5

29

6

4

7

6

8

8

9

14

10

15

11

16

12

17

13

23

14

28

15

12

16

27

17

10

18

11

19

13

20

18

21

19

22

21

23

25

24

26

Písemné rozhodnutí o přijetí i nepřijetí Vašeho dítěte bude připraveno k vyzvednutí v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 v době od 7:30 do 17 hod.

Odůvodnění:

Ředitelka Bratrské školy rozhodla o přijetí na základě splnění daných kritérií o přijetí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Bratrské školy – církevní základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

V případě, že jste se rozhodli nenastoupit do Bratrské školy, dejte prosím, vědět co nejdříve, abychom mohli Vaše místo podstoupit dalším uchazečům včas. Děkuji.

V případě, že se Vaše dítě neumístilo mezi přijatými, zvažte, prosím, odvolání na Magistrát hl. města Prahy. Kapacita třída je zcela naplněna. Váš zájem nastoupit v případě uvolnění místa v budoucí 1. třídě napište na mail školy info@bratrska.cz. My Vás rádi zařadíme mezi náhradníky, a v případě uvolnění místa Vás rádi oslovíme. Děkuji za pochopení.

                                                                                       Mgr. Pavlína Radová

                                                                                      ředitelka Bratrské školy

 

Č. j.: 26 BŠ/2021

V Praze dne 28. 4. 2021

Rozhodnutí o přijetí dětí do přípravné třídy základní školy

Ředitelka Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300/3, Praha7, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §47 a §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do přípravné třídy základní školy

v Bratrské škole – církevní základní škole od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

12

Písemné rozhodnutí o přijetí i nepřijetí Vašeho dítěte bude připraveno k vyzvednutí v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 v době od 7:30 do 17 hod. 

                                                                                                        

                Mgr. Pavlína Radová

                                                                                                       ředitelka Bratrské školy

 

 

Zápis do 1. a 0. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. a 0. třídy je určen na dny 19., 20. a 21. dubna. Vzhledem k omezeným možnostem zápisu distanční formou a zkušenosti z loňského roku bude forma zápisu probíhat jiným způsobem. Při zápisu respektujeme doporučení MŠMT. Z toho důvodu také otvíráme možnost podání přihlášky již od 1. dubna 2021. Žádost o přijetí do 1. třídy ve školním roce 2021/22 je ke stažení zde a k zápisu do 0. třídy zde. V případě odkladu školní docházky je zároveň nutné podat žádost o odklad zde. O odklad povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu, nejpozději do 30.4. 2021. Do 0. třídy mohou být zařazeny děti rok před nástupem do školy nebo s odkladem školní docházky. Dotazník pro rodiče obou tříd je ke stažení zde. K přihlášce je nutné přidat kopii rodného listu dítěte. Zároveň Vás prosíme, zda byste nám mohli napsat dopis, ve kterém uvedete důvody, proč jste si vybrali zrovna naši školu. Také bychom uvítali pár vět o Vašem dítěti, jeho specifikách, zájmech apod. Máte - li zprávu z pedagogicko - psychologické poradny týkající se budoucího vzdělávání Vašeho dítěte, přiložte kopii této zprávy. Děkuji. Tyto veškeré dokumenty včetně dopisu je nezbytné doručit do Bratrské školy nejpozději 21. dubna 2021. Způsoby doručení jsou čtyři: 1. poslat poštou 2. osobně - možnost vložit do schránky u vrátek školy či předat osobně 3. poslat emailem 4. poslat datovou schránkou. V případě doručení přihlášky elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu je povinnost se dostavit do pěti dnů do školy a osobně přihlášku podepsat. Každému dítěti bude přiděleno evidenční číslo, které bude použito při vyhlášení přijatých dětí.

V případě zápisu do 0. - přípravné třídy bude potřeba doložit zprávu z pedagogicko psychologické poradny s doporučením k zařazení do této třídy. Jedná - li se o dítě s odkladem povinné školní docházky, je nutné ještě doložit doporučení od dětského lékaře či jiného klinického pracovníka (psychologa, logopeda). Není ovšem nutné mít tyto dokumenty při podání žádosti o přijetí. Je možné si domluvit čas a přinést přihlášku osobně  a zeptat se na pro Vás důležité věci.

Vaše zaslané materiály budou důkladně prostudovány. V případě jakýchkoliv nejasností využijeme telefonních kontaktů, které jste nám poskytli. Spojíme se s Vámi a vše si dovysvětlíme. Děkujeme za důvěru a za to, že nám chcete svěřit to nejcennější - Vaše dítě.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od září 2021 do 1. třídy Bratrské školy bude umístěn na tento web nejpozději 28. dubna 2021 pod čísly, které Vám byly přiděleny po zaslání přihlášky. Stejně tak bude vyvěšen seznam týkající se 0. třídy.

Těšíme se na Vaše děti!

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít