ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2018/2019

Kroužky začínají v pondělí 10. září 2018.

Uvedené ceny kroužků jsou platné pro jedno pololetí (není-li uvedeno jinak) a platby nutno uhradit za I. pololetí do 31. října a za II. pololetí do 28. února.

Rozpis kroužků pro rok 2018/2019

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ KROUŽKY

HUDEBNÍ KROUŽEK - MgA. Daniel Razím (cena 800 Kč)

 • pondělí 14:00 – 15:00

Nabízí se dětem, které chtějí společně prožívat radost ze zpívání, melodií a rytmů. Poznáme písně různých žánrů a hudebních stylů, vyzkoušíme si sólový i sborový zpěv, práci se zvukem a tvorbu scénické hudby. Budeme objevovat své pěvecké možnosti a výrazové prostředky. V hodinách hudební výchovy i v hudebním kroužku se pokouším přivést děti ke zjištění, že zpěv nemusí být jen umění určené milovníkům hudby a nadaným pěvcům, ale že je to jeden z nejpřirozenějších a nejstarších projevů tvůrčího lidského ducha, způsob jak načerpat energii a poznávat i sdílet své emoce. Během školního roku nás čeká několik veřejných vystoupení. Učíme se nejen zpívat, hrát a vnímat hudbu, ale i tvořit, spolupracovat, navzájem se doplňovat, být trpěliví a nestydět se.

DRAMATICKÝ KROUŽEK - MgA. Daniel Razím (cena 1200 Kč)

 • středa 14:00 – 15:00 (3. – 5. třída)
 • středa 15:00 – 16:00 (0. – 2. třída) 

(v případě menšího počtu zájemců bude společný kroužek pro všechny děti od 14:00)

Chcete objevit, co ve vás je a co můžete dát druhým? Získat nové kamarády, vymýšlet si, hrát si s příběhy, zkusit stát se na chvíli někým jiným, vcítit se do jeho situace, hledat různé možnosti rozhodování a dozvědět se tak něco o sobě a o světě kolem nás? Těší vás učit se prožitkem a rozvíjet svou fantazii, literární, pohybové a komunikační nadání? Budeme pracovat s improvizačními, pohybovými a pantomimickými cvičeními, hrami a etudami, předměty, rekvizitami, literárními texty, s hudbou i výtvarnými technikami. Nahlédneme do různých možností a způsobů divadelní tvorby a budeme se učit své nápady, myšlenky a pocity bez obav a s originální invencí sdělit svému okolí.

VÝTVARNÉ KROUŽKY

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 0. ročník - Eliška Tomanová (cena 900 Kč)

 • středa 13:15 – 14:00

V naší keramické dílně jsou nízké stolečky pro předškoláky. Modelování z přírodní hlíny přináší dětem nejen radost, ale i rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie. Děti vyzkouší různé typy hlíny, engob a glazur a hlavně to, jak dovedou ztvárnit ten krásný svět kolem nás.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 1. ročník - Eliška Tomanová (cena 1000 Kč)

 • středa 14:00 – 15:00

Pro nové školáky je připravena dobře vybavená dílna v suterénu školy, kde se děti mohou seznámit s technologií keramiky, rozvíjet svou jemnou motoriku, fantazii i vztahy mezi sebou. Tato činnost je velmi dobrá ve spojení s nácvikem psaní. V 1. pololetí proto vždy chvíli malujeme nebo jinak procvičujeme prsty a tahy písmen. Dále pokládáme základní dovednosti modelování a dekorování, v 2. pololetí je příležitost točit na hrnčířském kruhu. Kromě tvoření s různými typy hlíny a zdobení engobami a glazurami je náš čas obohacen o relaxační prvky. Výsledky této odpolední zájmové aktivity vystavujeme v hale školy.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro 2.-5. ročník - Eliška Tomanová (cena 1100 Kč)

 • pondělí 14:00 - 15:00
 • úterý 14:00 - 15:00

Pro tvořivé děti je zde příležitost i pro ztvárnění vlastních nápadů, zážitků a témat. Modelování, možnosti rozšířených keramických technologií, točení na hrnčířském kruhu i kombinování materiálů obohacují výtvarný výraz. Hrnčíři se učí hlínu centrovat a vytáhnout do výšky, tvar otevřít nebo zavřít. Vznikají tak mističky, figurky, servisy i různá abstraktní dílka, která nejsou velká rozměrem, ale invencí tvůrce rozhodně ano. V plánu je i společná práce a podílení se na prodejních akcích. Objekty jsou průběžně vystavovány v hale školy.

GRAFIKA - MgA. Nora Fuxová (cena 1500 Kč)

 • čtvrtek 14:00 – 15:00

Rozvíjení fantazie formou výtvarné hry. Seznámení se s uměleckými technikami. Podpora estetického rozvoje osobnosti s individuálním přístupem. Základy grafiky, kresby a malby, Tiffani technika, tvoření pomocí klasických technik i s netradičními materiály.

V rámci kroužku je v případě zájmu možná také příprava na talentové zkoušky z VV pro děti, které chtějí pokračovat na školy s výtvarným zaměřením. Příprava bude probíhat individuálně podle požadavků vybrané školy.

PEDIG – MODERNÍ KOŠÍKÁŘSTVÍ - Zuzana Machytková (cena 1000 Kč)

 • středa 14:00 – 15:00

Pedig je přírodní materiál dovážený z tropů jihovýchodní Asie. Jedná se o vnitřní část ratanu. Tento materiál je po namočení velmi ohebný. Svět pedigu skrývá neuvěřitelné možnosti. Z tohoto materiálu lze vytvořit nejrozmanitější objekty. Pletení z pedigu je jednou z doporučovaných arteterapií. Procvičí jemnou motoriku, naučí trpělivosti a soustředění. Během prvního pololetí se seznámíme s materiálem, ukážeme si základní techniky a výsledkem bude výrobek, který si každý košíkář odnese domů. A jestli se nám bude dařit, pustíme se i do náročnějších technik.

KROUŽEK RUČNÍCH PRACÍ - Hana Rozmanitá (cena 700 Kč)

 • čtvrtek 14:30 - 15:30

Základy háčkování, pletení a vyšívání a dalších klasických ručních prací.

SPORTOVNĚ-POHYBOVÉ KROUŽKY

KROUŽEK LEZENÍ  - Boulder bar    (cena 2 850 Kč)

 • pondělí 14:15 – 15:15

Kroužek lezení pro děti na lezecké stěně Boulder Bar v Praze-Holešovicích s vyzvednutím ze školní družiny a dovedením zpět. Jedná se o kroužek boulderingu, tedy disciplíny sportovního lezení, při které se leze bez lana na stěně vysoké 2 – 3 m, a všechny odskoky či pády zachytí měkké dopadiště umístěné po celé podlahové ploše stěny.

Lezení je sport nejen zajímavý a zábavný, ale také zdraví prospěšný, protože děti při něm musejí používat všechny čtyři končetiny. Nedochází tedy k jednostrannému přetěžování určité části těla. Lezení také pomáhá při problémech se zády, přispívá ke správnému držení těla a zlepšuje rovnováhu. Náplň hodin byla sestavena na základě spolupráce s dětským fyzioterapeutem. Vše probíhá zábavnou formou tak, aby děti hodiny bavily. Zárukou je individuální přístup – jeden lektor má na starosti maximálně 6 dětí. Po lezení následuje protažení a krátká relaxace zaměřená na celkové zklidnění. Spolu s kurzem můžete dětem objednat i zdravé BB svačinky a prohlídku fyzioterapeutem přímo v BB.

TANEČNÍ KROUŽEK  -  Šárka Martinková (cena 300 Kč)

 • úterý 15:00 – 16:00

Taneční kroužek bude zaměřený především na pohybové, prostorové a koordinační schopnosti dětí. Bude se jednat o výuku základů moderních stylů tance (hip hop, street dance, prvky jazzového tance či akrobacie). V začátku kurzu se děti naučí základní kroky a pohyby a během roku se z těchto pohybů naučí krátkou choreografii.

Každá hodina se bude skládat z úvodní zahřívací části, dále bude následovat protažení svalů a kloubů, pro zvýšení jejich pohyblivosti a rozsahu. V poslední a nejdelší části hodiny se děti budou učit konkrétní kroky z jednotlivých stylů. Na kroužku budeme také připravovat vystoupení na školní ples a zahradní slavnost.

Kroužek bude začínat až v listopadu, což je zohledněno v jeho ceně.

SPORTOVNÍ KROUŽEK - Vojtěch Rada (cena 500 Kč)

 • středa 15:00 – 16:00

Na sportovním kroužku budeme běhat, házet, skákat i chytat, budeme stále v pohybu. Nebudou chybět základy gymnastiky. Během roku si vyzkoušíme různá sportovní odvětví a zahrajeme si spoustu zajímavých pohybových her.

 

FLORBAL - Vojtěch Rada (cena 500 Kč)

 • čtvrtek 14:00 – 15:00 – mladší
 • čtvrtek 15:00 – 16:00 – starší

Během roku se budeme věnovat této sportovní disciplíně na hřišti školy. Starší žáci, kteří již chodili v předchozích letech, se budou zdokonalovat v této hře. Ti noví začnou od začátku - držení hokejky, pravidla, herní prvky, způsob hry. Nebude samozřejmě chybět rozcvička, protažení, rozvoj obratnosti. Cílem není jen se naučit této hře. Ve sportu a kolektivním zvlášť, se učíme respektu k druhým hráčům, ohleduplnosti, disciplíně, pomoci. Sportem si posilujeme volní vlastnosti a jde nám to lépe než v lavici. Zahrajeme si také přátelské zápasy s jinými školami.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 1 pro 1. ročník - Mgr. Marta Pasková (cena 1150 Kč včetně PS)

 • úterý 13:00 – 14:00

Kroužek je určen pro žáky první třídy, kteří se již angličtinu učili, i pro ty, kteří s ní začínají. Cílem kroužku je uvádění dětí do angličtiny zábavnou formou na audio-orální bázi, tedy bez čtení a psaní.

Náplní kroužku je kurz Happy House 1, který děti vhodně připravuje na školní výuku angličtiny od 3. třídy a zároveň umožňuje těm, které se již angličtinu učily, aby si zopakovaly, upevnily a rozšířily již nabyté jazykové dovednosti. Kurz Happy House je plný příběhů, písniček a her, obsahuje také lekce zaměřené na kulturu, reálie a mezipředmětové vztahy. Každé dítě bude mít svůj pracovní sešit se spoustou zábavných úkolů a audio CD s písničkami a příběhy z kurzu. Rodiče tak budou mít o výuce přehled a také možnost opakovat si s dítětem i doma.

Kroužek mohou navštěvovat také žáčci z 0. ročníku.

Cena kurzu za první pololetí zahrnuje cenu pracovního sešitu ve výši 250 Kč.

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 2 pro 2. ročník - Mgr. Marta Pasková   (cena 1150 Kč včetně PS)

 • úterý 14:00 – 15:00

Pokračující kurz pro žáky 2. třídy, příp. 1. třídy, kteří v loňském roce navštěvovali kurz Happy House 1. Přidat se mohou i další druháci, kteří se už angličtinu alespoň trochu učili. Čeká nás opět spousta zábavy se Spikem, Ruby a rodinkou z Happy House - další příběhy, písničky a hry, nová témata, a také o něco náročnější úkoly v novém pracovním sešitě s postupným uváděním do čtení a psaní v angličtině.

Cena kurzu za první pololetí zahrnuje cenu pracovního sešitu ve výši 250 Kč.

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM  - Sam Baxter Whitten (cena 2400 Kč)

 • úterý 14:30 - 15:30 (3. - 5. ročník)
 • čtvrtek 13:00 - 14:00 (0. - 2. ročník)
 • čtvrtek 14:00 - 15:00 (0. - 2. ročník)

"BAXTER'S COOL AFTER-SCHOOL"

Each hour lesson is catered to the specific needs of the children attending: age, level and size of class. It is of utmost importance to have every lesson include classroom activities, interactive powerpoint games, songs, short video clips, whiteboard games and games (board games and cards). Once a month there will be a small project, e.g., small science experiment/craft, creating a simple commercial, art craft or holiday gift, keeping in mind projects for the appropriate age level.

The beginning of the lessons start with a 10 - 15 minute introduction of the language aim and topic of the day. The rest of the lesson will allow time for the games or project. The end of the lesson will end with songs, short video clip (pertaining to the topic) or discussion.

Other than materials used in class and take-home projects, the students will be given a small notebook, in the beginning of the semester, to record their individual progress.

OSTATNÍ KROUŽKY

LOGOPEDIE - Mgr. Dagmar Pařízková (cena 150 Kč za lekci)

 • pondělí 14:00 - 16:00
 • úterý 14:00 - 16:00
 • čtvrtek 14:00 - 16:00

Individuální odborná logopedická péče á 30 min, lekce podle dohody v uvedených časech. 

V logopedickém kroužku budeme v individuálně nastaveném programu pracovat zábavnou formou na rozvíjení motoriky mluvidel, sluchového vnímání, správné výslovnosti hlásek a celkovém rozvíjení komunikačních schopností dětí. Spolupráce s rodiči, konzultace a účast na jednotlivých lekcích je v průběhu školního roku vítána. Pro nastavení optimální individuální péče prosím o osobní kontakt a domluvu. Děkuji a těším se....

 

NÁBOŽENSTVÍ - Benjamin Roll (zdarma)

 • pondělí 15:00 - 16:00 

Zábavnou a přístupnou formou budeme společně poznávat dávný svět biblických příběhů a jejich význam pro nás. Celým kroužkem bude provázet otázka: ‘kdo je Bůh a jak jedná s člověkem? ‘ Na příkladu postav z Bible, ale také z pohádek, filmů a historie i současnosti se budeme seznamovat s tím, jak Boha různí lidé různě poznávají a jak se Boží láska stávala a stává důležitou součástí lidských životů bez ohledu na vyznání či církevní příslušnost. 

Po přivítání a zopakování posledního setkání se přesuneme ven (dovolí-li to počasí) ke hře, která nás uvede do děje. Po té se dostaneme k interaktivnímu vyprávění příběhu. K tomu nám pomůže někdy divadlo či zpěv, jindy kreslení a vyrábění a jindy zase rozhovor a dětská fantazie.

PŘÍPRAVA NA GYMNÁZIA - Mgr. Dana Horáková  (cena 800 Kč)

 • čtvrtek 14:00 – 15:00

Kroužek pro žáky 5. třídy – příprava na přijímací zkoušky na gymnázia z matematiky, českého jazyka, případně dalších předmětů. Ukážeme si, jaké testy nebo zkoušky mohou děti očekávat. Společně budeme konzultovat náročné příklady a úlohy. Kroužek je určen pouze pro vážné zájemce o studium na osmiletém gymnáziu, nejedná se o doučování.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít