VŠE O NOVÉ ŠKOLE

V této sekci Vás budeme informovat o všem, co souvisí s novou budovou naší Bratrské školy.

To se týká i informací o otevření 2. stupně Bratrské školy. Zahájení 2. stupně časově nesouzní s otevřením nové budovy. Naším záměrem je otevření 6. ročníku Bratrské školy od září 2020. Budoucí 6. třída bude umístěna ve stávající budově v prostorách Mateřského centra Ovečka, kterému končí pronájem v červnu 2020. Přes prázdniny budou třída a přilehlé prostory upraveny pro potřeby našich žáků.

Třídního pana učitele již máme! Je jím pan učitel Miroslav Šulák, který již dnes dochází vždy v pondělí do Bratrské a učí žáky 5. třídy informatiku. Budoucí 6. třída bude složena ze stávajících žáků, ale bude otevřena možnost přistoupit i z jiných škol. Jako v každé 5. třídě, i zde dojde určitě k odchodu několika žáků buď na víceletá gymnázia, nebo na základní školy s určitým zaměřením. Budeme tedy tuto třídu doplňovat o další zájemce. Jakou náplň, nadstavbu nad tím, co se musí, bude mít 2. stupeň Bratrské, se včas na tomto místě dozvíte.

Pavlína Radová, 8. 12. 2019

Benefice pro novou Bratrskou

Vlajkovou lodí všech benefičních akcí, které budeme v následujících letech organizovat, se stala 23. dubna 2019 benefice ve Winternitzově vile. V prvorepublikové vile od architekta Loose s úžasnou atmosférou jsme se potkali se zástupci Městské části Prahy 7, se členy synodní rady naší církve a rodiči. Paní architektka Seho nás informovala, jak si stojíme, co se týče přípravy stavby nové budovy školy. Hudební recitál našich rodičů pana Ivanoviće a paní Wesley nás všechny pohladil po duši. Raut, za který vděčíme dalšímu rodiči, panu Kozovi, nám zase pohladil chuťové pohárky. Komentovaná prohlídka vily a výstavy architekta Loose, která zrovna ve vile probíhala, nám naplnila pohárky zvídavosti. Celá akce se nesla v krásné atmosféře, lépe jsme benefice zahájit nemohli. Největší poděkování náleží rodině Cysařů, kteří nám vilu poskytli na tuto akci sponzorsky. Výtěžek akce byl 32 000,- Kč. Děkujeme.

Druhou benefiční akcí v pořadí se stala výtvarná aukce dětí, rodičů i přátel školy. Konala se 27. listopadu 2019 v Českém muzeu hudby. Dražilo se deset dětských prací a jedenáct dospělých. Součástí aukce byl opět hudební recitál našich rodičů, nyní již pod názvem Duo Bratrská. Děkujeme. Nechyběly informace o postupující přípravě stavby školy od paní architektky Seho. Pro děti bylo v přilehlé kavárně připraveno pohoštění. Celkem se vydražilo 117 920,- Kč. Na slosovatelných výtvarných vstupenkách se vybralo 26 200,-Kč. Jediné výtvarné dílo s názvem Radiace – opravdu hrající rádio v betonu - se nevydražilo. Stalo se ovšem základním kamenem a byla na něj vyhlášena sbírka. Vyvolávací cena byla 10 000,-Kč a k dnešnímu dni již sbírka přesáhla 9 000,- Kč. Za tuto akci náleží obrovské poděkování několika lidem. Naší mamince Böhmové za zajištění a zaplacení prostor muzea a mamince Delišové za moderování celé aukce včetně dražení. Bez nadšeného a zároveň obětavého nasazení naší výtvarnice Míši by aukce nebyla. Celkový výtěžek výtvarné aukce k dnešnímu dni činí 153 120,- Kč a věřím, že to není konečná suma. Děkujeme.

Brzy Vás budeme informovat, jaké další akce pro Vás chystáme.

Pavlína Radová, 8. 12. 2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít