VŠE O NOVÉ ŠKOLE

Informace související s otevřením 2. stupně 

Nový model Bratrské školy bude samozřejmě postupně dozrávat spolu s tím, jak budou na druhém stupni přibývat ročníky. Nechceme jej dětem vnucovat, naopak bychom rádi, aby se na jeho tvorbě žáci spolupodíleli. Nicméně existují tři základní pilíře, na nichž chceme stavět:

(1) Integrovaná výuka přírodovědných předmětů a matematiky umožňuje komplexnější formu výuky, spočívající na zdůrazňování mezioborových vztahů. Jedno téma – resp. otázku, problém – tak bude možné pojmout z mnoha stran. Cílem je podpořit jednak vnitřní propojení předmětů mezi sebou, jednak aplikovat matematiku na řešení konkrétních problémů. Jednou ze základních metod je zde badatelské učení.

(2) Rádi bychom prožívali spolu se žáky, že Bratrská je vztah pomáhající v hledání a uskutečňování sebe sama. Chceme rozvíjet společné povědomí školy jako společenství. Podporujeme emancipaci žáků v oblasti práv a možností, která ovšem musí být neoddělitelně spjata s povinnostmi a zodpovědností. Zástupci žáků a rodičů mohou spolupracovat a spolurozhodovat ve věcech, které se ve škole dějí. Je důležité, aby se žáci učili společně plánovat a organizovat činnosti, komunikovat s úřady a veřejností, je také dobré, aby dokázali svoji práci sami zhodnotit, rozeznat chyby a zohlednit je v pokračování týmové práce.

(3) Cílem systematické podpory venkovní výuky, nejen formou integrovaných rozvrhových bloků, je umožnit městským dětem prožívat souvislosti přírodní a společenské „na vlastní kůži.“ Žáci budou také několikrát za rok vyjíždět na jednodenní či vícedenní výjezdy do přírody s komplexní výukou. Jednou za rok bude probíhat vícedenní blokový výjezd. Chceme v žácích povzbuzovat odmítnutí pokrytectví a aktivní nasazení pro trvale udržitelný rozvoj jedince i společnosti. Podporujeme rozvoj vlastní zodpovědnosti ve vztahu k přírodě a bližním.  Miroslav Šulák, 13. 4. 2020

Zahájení 2. stupně časově nesouzní s otevřením nové budovy. Od září 2020 bude otevřena poprvé v historii Bratrské školy 6. třída. Ta bude umístěna ve stávající budově v prostorách Mateřského centra Ovečka. Přes prázdniny budou třída a přilehlé prostory upraveny pro potřeby našich žáků. Podařilo se již zakoupit 13 nových notebooků s dotykovým displayem pro výuku žáků. Dále jsme pořídili mobilní interaktivní tabuli a výukový interaktivní přírodovědný program s 3D modely. Někteří žáci z 5. třídy měli již možnost se s tímto programem seznámit a byli nadšeni.

Třídního pana učitele již máme! Je jím pan učitel Miroslav Šulák, který již dnes dochází vždy v pondělí do Bratrské a učí žáky 5. třídy informatiku. Budoucí 6. třída bude složena ze stávajících žáků, ale bude otevřena možnost přistoupit i z jiných škol. Jako v každé 5. třídě, i zde dojde určitě k odchodu několika žáků buď na víceletá gymnázia, nebo na základní školy s určitým zaměřením. Budeme tedy tuto třídu doplňovat o další zájemce. Již brzy budete na tomto místě seznámeni s tím, jakým směrem se bude 2. stupeň ubírat. 

Pavlína Radová, 8. 4. 2020

Benefice pro novou Bratrskou

 

Benefice pro Bratrskou ve Winternitzově vile

Na jaře 2019 jsme zahájili za podpory rodičů Bratrské školy benefiční akce. Přesun z krásné, ale malé budovy, kde jdou místnosti spočítat na prstech, bude finančně náročný. Cílem těchro akcí je pomoci s vybavením nových místností. Vlajkovou lodí benefičních akcí se stala Benefice pro Bratrskou ve Winternitzově vile! Díky velkorysé nabídce rodiny Cysařů nám byla na jeden večer - 23. dubna 2019  zapůjčena nádherná funkcionalistická Winternitzova vila, dílo architekta A. Loose. Večer, který jsme zde zažili, korespondoval s noblesou 1. republiky. O nádherný hudební zážitek se postarali recitálem rodiče naší školy paní Marianna Wesley a pan Marko Ivanovic - klavír a zpěv. Paní architektka H. Seho nás seznámila s projektem nové budovy a díky přítomnosti pana místostarosty Mareše a Vyhnánka došlo k intenzivnějšímu propojení spolupráce s MČ Prahy 7. Zároveň nám byla poskytnuta komentovaná prohlídka vily, kde také probíhala výstava modelů staveb architekta Loose, které zpracovala architektonická škola v Japonsku. Rodina Kozova zajistila raut pro všechny zúčastněné. Výtěžek této benefiční akce byl 32 000,-Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Výtvarná aukce pro Bratrskou v Českém muzeu hudby

Druhou benefiční akcí byla Výtvarná aukce pro Bratrskou v Českém muzeu hudby dne 27. listopadu 2019. Na této aukci se dražila výtvarná díla našich žáků a také díla rodičů či přátel školy. Dětských i dospělých prací se dražilo vždy devět, tedy devatenáct děl. Zde náleží obrovské díky naší výtvarnici Míše Vaněčkové, která skompletovala veškerá výtvarná díla a vytvořila v podstatě profesionální katalog aukce. Celkem se vydražilo 118 000,-Kč. Jediné dílo, které nebylo ten večer vydraženo, byl betonový objekt s hrajícím radiem uvnitř. Už na aukci se ujala myšlenka, aby se stal základním kamenem nové školy a hned další den byla vyhlášena veřejná sbírka na základní kámen. Nakonec jsme sbírku ukončili v lednu, kdy se celkem sešlo 15 133,-Kč. Paní architektka má teď úkol najít základnímu kamenu čestné místo, jelikož hrající základní kámen jen tak někdo nemá. Po přičtení výtěžku za prodej výtvarných voucherů se celkem touto akcí vydělalo 144 120,-Kč. Peníze budou použity na vybavení výtvarného ateliéru. Odměnou pro rodiče, kteří se účastnili aukce, byla možnost vyhrát zážitkový voucher. Těch bylo celkem třicet a opět za všechny můžeme poděkovat jen a jen našim rodičům. Aby byl výčet rodičovských aktivit úplný, musím poděkovat Martině Delišové, která celou akci moderovala i dražila, paní Böhmové, která zaplatila pronájem muzea, paní Ivanovicové, která složila pouze pro naši školu písničku a ta na této akci poprvé zazněla. Osvědčená dvojice rodičů paní Wesley a p. Ivanovic /Duo Bratrská/nám opět poskytli krásný hudební zážitek. Celá akce byla společným dílem rodičů, dětí a pedagogů Bratrské školy a troufám si napsat, že na ni jen tak nezapomene. Děkuji všem, kteří se jí jakýmkoliv způsobem účastnili!

 

8. 12. 2019 Pavlína Radová

 

Pavlína Radová 25. 1. 2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít