Granty

INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V BRATRSKÉ ŠKOLE

V září 2018 jsme byli na základě naší žádosti zařazeni do programu Operační program Praha - pól růstu ČR. V rámci tohoto programu nám bude poskytována finanční podpora na různé akce se zaměřením na multikulturní témata a enviromentální výchovu. Tento program je rozložen na dva roky. O jednotlivých akcích Vás budeme informovat. Co je skvělé je, že jsme získali v rámci tohoto programu 635 000,-Kč. Velké poděkování náleží jedné naší mamince Paní Štollové, která nám s celým projektem velmi pomohla.

NADAČNÍ FOND ČCE 

Pravidelně žádáme o finanční příspěvky k Nadačnímu fondu ČCE. Poslední dva roky se nám podařilo získat na adaptační pobyt pro prvňáčky a rozlučkový pobyt pro páťáky pro školní  rok 2017/ 2018  45 000,-Kč, rok předtím 50 000,-Kč. V roce 2016 jsme dostali 15 000,- Kč na prezentaci školy k 25. výročí založení Bratrské školy. I pro rok 2019 se nám podařilo získat 50 000,- Kč na rozlučkový pobyt 5. třídy v červnu a adaptační pobyt 1. třídy v září.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Dne 27. 3. 2018 jsme získali účelovou neinvestiční dotaci z grantového programu Hl. m. Prahy pro oblast primární prevence rizikového chování ve školách ve výši 13 900,-Kč. V průběhu školního roku 2018/2019 budou do tohoto programu zapojeni žáci 4. a 5. ročníku.

GRANTOVÝ PROGRAM ČCE

V září 2018 jsme podali žádost k naší církvi  v programu Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2018 s názvem projektu – Tvorba nových webových stránek pro Bratrskou školu v celkové výši  99 825,- Kč. Deset procent hradíme škola a zbylých 89 842,- Kč jsme dostali v rámci grantu. 

DAR

Společnost Český florbal nám věnovala v únoru 2018  šest kusů florbalových hokejek a jeden míček a to ve výborné kvalitě. Skvělé!

RODILÝ MLUVČÍ V HODINÁCH VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Dne 13. 1. 2016 jsme získali  20 000,-Kč na výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím ve výtvarné výchově. Jednalo se o dotaci od MČ Prahy 7 z programu: Rozvoj jazykového vzdělávání žáků

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY – MŠMT

V roce 2015 se podařilo získat v rámci rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením peníze v hodnotě 12 000,-Kč na audioknihy, tandem desky a písková písmena.

NADAČNÍ FOND ČCE

V roce 2015 byla podpořena naše žádost Nadačním fondem ČCE na vybavení nové učebny v hodnotě 23 800,- Kč.

HOROLEZECKÁ STĚNA

V rámci rozvojového programu MŠMT se podařilo získat 20 000,– Kč. Tentokrát jsme dostali peníze na pořízení mini horolezecké stěny, která pomáhá všem dětem k rozvoji koordinace pohybu. Stěnu dofinancovala 5ti tisíci Paní Gladišová. Děkujeme. P. Radová, 24. září 201

HRNČÍŘSKÝ KRUH

V rámci rozvojového programu MŠMT se podařilo získat 25 000,–Kč. 21 000,– je účelově vázáno na hrnčířský kruh, který spolusponzoroval pan Heřman, další 4 000,–Kč budou použity na zakoupení programů pro nápravu poruch učení a kompenzační pomůcky. Kruh jsme hned druhý den zakoupili. Točit budou mít možnost kromě dětí i jejich maminky. P. Radová, 7. listopadu 2010

  • Rok 2010 byl také úspěšný co se týče grantů. Kulatý stůl zahraničních dárců nám poskytl 300 000,–Kč na zmodernizování školy od počítačové techniky po vybavení tříd i sportovních potřeb na zahradu.
  • Nadační fond pro podporu církevního školství nám daroval 30 000,–Kč na Projekt: Hrajeme, zpíváme, tvoříme!. P: Radová, 3.5. 2010
  • Na rok 2009 jsme získali od Nadačního fondu na podporu církevního školství 100 000Kč. Tyto finanční prostředky budou využity především na nákup notebooků, dále sportovních potřeb a supervizi. 25.dubna 2009, P. Radová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít