Granty

INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V BRATRSKÉ ŠKOLE

V září 2018 jsme byli na základě naší žádosti zařazeni do programu Operační program Praha - pól růstu ČR. V rámci tohoto programu nám bude poskytována finanční podpora na různé akce se zaměřením na multikulturní témata a enviromentální výchovu. Tento program je rozložen na dva roky. O jednotlivých akcích Vás budeme informovat. Co je skvělé je, že jsme získali v rámci tohoto programu 635 000,-Kč. Velké poděkování náleží jedné naší mamince Paní Štollové, která nám s celým projektem velmi pomohla.

NADAČNÍ FOND ČCE 

Pravidelně žádáme o finanční příspěvky k Nadačnímu fondu ČCE. Poslední dva roky se nám podařilo získat na adaptační pobyt pro prvňáčky a rozlučkový pobyt pro páťáky pro školní  rok 2017/ 2018  45 000,-Kč, rok předtím 50 000,-Kč. V roce 2016 jsme dostali 15 000,- Kč na prezentaci školy k 25. výročí založení Bratrské školy. I pro rok 2019 se nám podařilo získat 50 000,- Kč na rozlučkový pobyt 5. třídy v červnu a adaptační pobyt 1. třídy v září.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Dne 27. 3. 2018 jsme získali účelovou neinvestiční dotaci z grantového programu Hl. m. Prahy pro oblast primární prevence rizikového chování ve školách ve výši 13 900,-Kč. V průběhu školního roku 2018/2019 budou do tohoto programu zapojeni žáci 4. a 5. ročníku.

GRANTOVÝ PROGRAM ČCE

V září 2018 jsme podali žádost k naší církvi  v programu Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2018 s názvem projektu – Tvorba nových webových stránek pro Bratrskou školu v celkové výši  99 825,- Kč. Deset procent hradíme škola a zbylých 89 842,- Kč jsme dostali v rámci grantu. 

DAR

Společnost Český florbal nám věnovala v únoru 2018  šest kusů florbalových hokejek a jeden míček a to ve výborné kvalitě. Skvělé!

RODILÝ MLUVČÍ V HODINÁCH VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Dne 13. 1. 2016 jsme získali  20 000,-Kč na výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím ve výtvarné výchově. Jednalo se o dotaci od MČ Prahy 7 z programu: Rozvoj jazykového vzdělávání žáků

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY – MŠMT

V roce 2015 se podařilo získat v rámci rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením peníze v hodnotě 12 000,-Kč na audioknihy, tandem desky a písková písmena.

NADAČNÍ FOND ČCE

V roce 2015 byla podpořena naše žádost Nadačním fondem ČCE na vybavení nové učebny v hodnotě 23 800,- Kč.

HOROLEZECKÁ STĚNA

V rámci rozvojového programu MŠMT se podařilo získat 20 000,– Kč. Tentokrát jsme dostali peníze na pořízení mini horolezecké stěny, která pomáhá všem dětem k rozvoji koordinace pohybu. Stěnu dofinancovala 5ti tisíci Paní Gladišová. Děkujeme. P. Radová, 24. září 201

HRNČÍŘSKÝ KRUH

V rámci rozvojového programu MŠMT se podařilo získat 25 000,–Kč. 21 000,– je účelově vázáno na hrnčířský kruh, který spolusponzoroval pan Heřman, další 4 000,–Kč budou použity na zakoupení programů pro nápravu poruch učení a kompenzační pomůcky. Kruh jsme hned druhý den zakoupili. Točit budou mít možnost kromě dětí i jejich maminky. P. Radová, 7. listopadu 2010

  • Rok 2010 byl také úspěšný co se týče grantů. Kulatý stůl zahraničních dárců nám poskytl 300 000,–Kč na zmodernizování školy od počítačové techniky po vybavení tříd i sportovních potřeb na zahradu.
  • Nadační fond pro podporu církevního školství nám daroval 30 000,–Kč na Projekt: Hrajeme, zpíváme, tvoříme!. P: Radová, 3.5. 2010
  • Na rok 2009 jsme získali od Nadačního fondu na podporu církevního školství 100 000Kč. Tyto finanční prostředky budou využity především na nákup notebooků, dále sportovních potřeb a supervizi. 25.dubna 2009, P. Radová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Váš e-mail byl odeslán

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít

Odhlášeno

Novinky již nebudete dostávat. Kdykoliv se můžete znovu přihlásit.

Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít
Zavřít