Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2016 / 2017 – 2.pololetí

Uvedené ceny kroužků jsou platné pro jedno pololetí (není-li uvedeno jinak), platby za II. pololetí nutno uhradit do 15. března.

 

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ KROUŽKY

HUDEBNÍ KROUŽEK        Daniel Razím    (cena 500,- Kč)

pondělí 14:00 – 15:00 – pro 3.- 5. ročník

pondělí 15:00 – 16:00 – pro 0.- 2. ročník

Nabízí se dětem, které chtějí společně prožívat radost ze zpívání a muzicírování. Poznáváme písně různých žánrů a hudebních stylů, vyzkoušíme si sólový i sborový zpěv, kánony… objevujeme své pěvecké možnosti a výrazové prostředky. V hodinách hudební výchovy i v hudebním kroužku se pokouším přivést děti ke zjištění, že zpěv nemusí být jen umění určené milovníkům hudby a nadaným pěvcům, ale že je to jeden z nejpřirozenějších a nejstarších projevů tvůrčího lidského ducha, způsob jak načerpat energii a poznávat i sdílet své emoce. Během školního roku nás čeká několik veřejných vystoupení. Učíme se nejen zpívat, hrát a vnímat hudbu, ale i spolupracovat, navzájem se doplňovat, být trpěliví a nestydět se.

DRAMATICKÝ KROUŽEK      Daniel Razím     (cena 900,- Kč)

středa 14:00 – 15:00 – pro 2. – 5. ročník

středa 15:00 – 16:00 – pro 0. – 1. ročník

Chcete objevit, co ve vás je a co můžete dát druhým? Získat nové kamarády, vymýšlet si, hrát si s příběhy, zkusit stát se na chvíli někým jiným a dozvědět se tak něco o sobě a o světě kolem nás? Těší vás učit se prožitkem a rozvíjet svou fantazii, literární, pohybové a komunikační nadání? Budeme pracovat s improvizačními, pohybovými a pantomimickými cvičeními, hrami a etudami, předměty, rekvizitami, literárními texty, s hudbou i výtvarnými technikami. Nahlédneme také do různých možností a způsobů divadelní činnosti.

VÝUKA HRY NA KLAVÍR  (indiv.)    Nora Fuxová      (cena 300,- Kč za každou hodinu)

úterý 14:00 – 17:30

HRA NA FLÉTNU      Martina Koutná      (cena 500,- Kč)

středa 13:15 – 14:00

Kroužek zahájil v tomto školním roce svoji činnost. Flétnička je pro děti prima kamarád. Učí je zdravou formou správně dýchat, používat relaxaci krčních svalů a zvětšovat kapacitu plic. Děti se budou těšit ze společného muzicírování v kolektivu spolužáků při hře dětských písniček. Flétnička se snadno vejde do aktovky při cestě do školy, ale také do batůžku na cestu k babičce, na chatu či na prázdniny. Výhodou je její pořizovací cena, která není vysoká. Flétna může splnit přání vašeho dítěte, umět si samo zahrát na hudební nástroj.

 

VÝTVARNÉ KROUŽKY

KERAMICKÝ KROUŽEK  pro 0. ročník     Eliška Tomanová   (cena 800,- Kč)

středa 13:15 – 14:00

V naší keramické dílně jsou nízké stolečky pro předškoláky. Modelování z přírodní hlíny ve spojení s mluveným, někdy i tanečním projevem přináší dětem nejen radost, ale i všestranný rozvoj. Děti vyzkouší různé typy hlíny, engob a glazur a hlavně to, jak dovedou ztvárnit ten krásný svět kolem nás.

KERAMICKÝ KROUŽEK  pro 1. ročník     Eliška Tomanová   (cena 900,- Kč)

středa 14:00 – 15:00

Pro nové školáky je připravena dobře vybavená dílna v suterénu školy, kde se děti mohou seznámit s technologií keramiky, rozvíjet svou jemnou motoriku, fantazii i vztahy mezi sebou. Tato činnost je velmi dobrá ve spojení s nácvikem psaní. V 1. pololetí proto vždy chvíli malujeme nebo jinak procvičujeme prsty a tahy písmen. Dále pokládáme základní dovednosti modelování a dekorování, v 2. pololetí je příležitost točit na hrnčířském kruhu. Kromě tvoření s různými typy hlíny a dekorování engobami a glazurami je náš čas obohacen o relaxační a literární prvky. Výsledky této odpolední zájmové aktivity vystavujeme v hale školy.

KERAMICKÝ KROUŽEK  pro 2. – 5. ročník     Eliška Tomanová     (cena 1.200,- Kč)

pondělí 14:00 – 15:00

Pro tvořivé děti je zde příležitost i pro ztvárnění vlastních nápadů, zážitků a témat, rozšířených možností keramických technologií, točení na hrnčířském kruhu i kombinování materiálů. V plánu je i společná práce a podílení se na prodejních akcích. Objekty jsou průběžně vystavovány v hale školy.

HRNČÍŘSKÝ KROUŽEK    pro 2. – 5. ročník       Eliška Tomanová   (cena 800,- Kč)

úterý 14:00 – 15:00

úterý 15:00 – 16:00

Poměřit své síly s rotací silného stroje při hlazení hlíny a nenechat ji odlétnout, to je výzva i pro děti, které jsou na jednom místě nerady déle než 15 minut. Hrnčíři se učí hlínu centrovat a vytáhnout do výšky, tvar otevřít nebo zavřít. Vznikají tak mističky, figurky, servisy i různá abstraktní dílka, která nejsou velká rozměrem, ale invencí tvůrce rozhodně ano. Nádobky zpravidla máčíme nebo poléváme glazurou.

GRAFIKA     Nora Fuxová     (cena 1.500,- Kč)

čtvrtek 14:00 – 15:30

Rozvíjení fantazie formou výtvarné hry. Seznámení se s uměleckými technikami. Podpora estetického rozvoje osobnosti s individuálním přístupem. Základy grafiky, kresby, malby, Tiffani technika, tvoření pomocí klasických technik i s netradičními materiály.

PEDIG – MODERNÍ KOŠÍKÁŘSTVÍ             Zuzana Machytková        (cena 800,-Kč)

čtvrtek 14:00 – 15:00

Pedig je přírodní materiál dovážený z tropů jihovýchodní Asie. Jedná se o vnitřní část ratanu. Tento materiál je po namočení velmi ohebný. Svět pedigu skrývá neuvěřitelné možnosti. Z tohoto materiálu lze vytvořit nejrozmanitější objekty. Pletení z pedigu je jednou z doporučovaných arteterapií. Procvičí jemnou motoriku, naučí trpělivosti a soustředění.

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY VV     Nora Fuxová     (cena 1.500,-Kč)

čtvrtek 14:00 – 15:30

Kurz je zaměřen na přípravu k talentovým zkouškám a je určen pro děti, které chtějí pokračovat na konkrétní umělecké školy. Je založen na individuálním přístupu k dětem podle požadavků dané školy.

 

SPORTOVNĚ-POHYBOVÉ KROUŽKY

FLORBAL             Matouš Šimek     (cena 500,-Kč)

čtvrtek 14:30 – 15:30 – mladší

čtvrtek 15:30 – 16:30 – starší

TANEČNÍ KROUŽEK        Šárka Martinková            (cena 500,- Kč)

úterý 15:00 – 16:00

Taneční kroužek je zaměřený především na pohybové, prostorové a koordinační schopnosti dětí. Jedná se o výuku základů moderních stylů tance (hip hop, street dance, prvky jazzového tance či akrobacie) od základních kroků ke krátkým choreografiím.

Každá hodina se skládá z úvodní zahřívací části, dále následuje protažení svalů a kloubů pro zvýšení jejich pohyblivosti a rozsahu. V poslední a nejdelší části hodiny se děti učí konkrétní kroky z jednotlivých stylů.

 

JAZYKOVÉ KROUŽKY

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 1   pro 1. ročník     Marta Pasková     (cena 900,- Kč)

úterý 13:00 – 14:00

Kroužek je určen pro žáky první třídy, kteří se již angličtinu učili, i pro ty, kteří s ní začínají. Cílem kroužku je uvádění dětí do angličtiny zábavnou formou na audio-orální bázi, tedy bez čtení a psaní.

Náplní kroužku je kurz Happy House 1, který děti vhodně připravuje na školní výuku angličtiny od 3. třídy a zároveň umožňuje těm, které se již angličtinu učily, aby si zopakovaly, upevnily a rozšířily již nabyté znalosti. Kurz Happy House je plný příběhů, písniček a her, obsahuje také lekce zaměřené na kulturu, reálie a mezipředmětové vztahy.

Každé dítě má svůj pracovní sešit plný zábavných úkolů a audio CD s písničkami a příběhy z kurzu. Rodiče tak mají o výuce přehled a také možnost opakovat si s dítětem i doma.

ANGLIČTINA HAPPY HOUSE 2   pro 2. ročník     Marta Pasková     (cena 900,- Kč)

úterý 14:00 – 15:00

Pokračující kurz pro žáky 2. třídy, kteří v loňském roce navštěvovali kurz Happy House 1. Přidat se mohou i další druháci, kteří se už angličtinu alespoň trochu učili. Čeká nás opět spousta zábavy se Spikem a Ruby – další příběhy, písničky a hry, nová témata, a také o něco náročnější úkoly v novém pracovním sešitě.

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM        pro 0. – 2. ročník              Oscar Duarte      (cena 3.500,- Kč)

čtvrtek 13:15 – 14:45

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM        pro 3. – 5. ročník              Oscar Duarte      (cena 3.500,- Kč)

úterý 14:00 – 15:30

Jedná se o strukturovaný kurz pro děti, vedený podle osvědčené metodiky s využitím pomůcek a her, rodiče jsou informováni o probírané látce.

 

OSTATNÍ KROUŽKY

PŘÍPRAVA NA GYMNÁZIA     Kateřina Kracíková     (cena 500,-Kč)

pondělí  15:00 – 16:00 (pouze do přijímacích zkoušek)

Kroužek pro žáky 5. třídy – příprava na přijímací zkoušky na gymnázia z matematiky, českého jazyka, případně dalších předmětů. Ukazujeme si, jaké testy nebo zkoušky mohou děti očekávat. Společně konzultujeme náročné příklady a úlohy.

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK    začátečníci     Zuzana Machytková     (cena 500,-Kč)

středa 14:00- 15:00

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK    pokročilí     Zuzana Machytková     (cena 500,-Kč)

pondělí 14:00- 15:00

Cesta do tajů počítačové techniky. Počítač, to nejsou jen hry. V rámci kroužku si děti osvojují základy používání  PC. Ukazujeme si možnosti počítače ,,pomocníka“ při vyhledávání informací, učení i vypracovávání domácích úkolů. Koukneme na zoubek základním programům a ,,zasurfujeme“ si ve vodách vědění. Připomínáme si rizika sociálních sítí. A jelikož se jedná o volnočasovou aktivitu, budou i hry.

NÁBOŽENSTVÍ                 p. farář Pavel Dvořáček

středa 15:00 – 16:00

„Ne, naděje jsme se ještě nevzdali,“ napsal H.Küng a zformuloval tím pro nás nejlepší zadání. „Už kvůli dětem, kvůli nastupujícím generacím. Právě děti, které jednou budou samy vytvářet budoucnost, by totiž mohly potřebovat to, co před dvěma tisíciletími zvěstoval a žil Ježíš z Nazareta: toleranci, porozumění, laskavost, ochotu, schopnost rozdělit se, odpouštět a milovat. Ani po dvou tisíciletích totiž rozhodně nejde o překonané ideály!“

Osnovou i metodou těchto setkání je proto bible, její vyprávění, příběhy; nic víc, a snad ani méně. A podaří-li se nám do nich vstoupit – rozhovorem, kladením otázek, zpěvem, hrou – nemůže to neprospět lepší orientaci v evropské kulturní tradici, ale i v sobě samých. Tak uvidíme…

Pavel Dvořáček, farář u Klimenta, 775 691 050, pavel.dvoracek@evangnet.cz