Učitelé

0. třída Mgr. Dagmar Pařízková

mail: dasa.parez@seznam.cz

1. třída PaedDr. Marie Nováková

mail: novakomamarie@seznam.cz

2. třída Mgr. Pavlína Radová

mail: pradová@seznam.cz

3.třída Mgr. Dana Horáková

mail: horaci.kbely@seznam.cz

4.třída Mgr. Jitka Nehasilová

mail: jitka.nehasilova@seznam.cz

5.třída Mgr. Kateřina Kracíková

mail: katerinakracikova@email.cz

Anglický jazyk

Mgr. Marta Pasková

mail: marta.paskova@email.cz

Výtvarná výchova

MgA. Nora Fuxová

mail: noraart@volny.cz

Hudební výchova

MgA. Daniel Razím

mail: dan.razim@seznam.cz

Speciální pedagog

Mgr. Pavlína Radová, Mgr. Kateřina Kracíková, PaedDr. Marie Nováková, Mgr. Dagmar Pařízková

Individuální vzdělávání

Judita Kapicová

775 132 305

Asistent pedagoga

Eliška Tomanová,  Zuzana Machytková, Eliška Pánková, Dis., Mgr. Klára Pokorná, Bc. Markéta Koubková