Učitelé

0. třída Mgr. Dagmar Pařízková

mail: dasa.parez@seznam.c

1. třída Mgr. Pavla Blodigová

mail: blodigova@centrum.cz

2. třída PaedDr. Marie Nováková

mail: novakomamarie@seznam.cz

3. třída Blažena Heřmánková

mail: blaza.hermankova@seznam.cz

4.třída Mgr. Dana Horáková

mail: horaci.kbely@seznam.cz

5.třída Mgr. Jitka Nehasilová

mail: jitka.nehasilova@seznam.cz

Anglický jazyk

Mgr. Marta Pasková

mail: marta.paskova@email.cz

Výtvarná výchova

MgA. Nora Fuxová

mail: noraart@volny.cz

Hudební výchova

MgA. Daniel Razím

mail: dan.razim@seznam.cz

Speciální pedagog

Mgr. Pavlína Radová, Mgr. Kateřina Kracíková, PaedDr. Marie Nováková, Mgr. Dagmar Pařízková

Individuální vzdělávání

Judita Kapicová

775 132 305

Asistent pedagoga

  1. třída – Eliška Tomanová,  2. třída – Zuzana Machytková, 3. třída – Mgr. Markéta Koubková, 4. třída – Mgr. Klára Pokorná, 5. třída –  Eliška Pánková, Dis.