Den otevřených dveří 7. 2. 2018

Den otevřených dveří bude mít dvě části: dopolední a odpolední blok

 

  1. Dopolední blok od 9 hodin do 12 hodin

V tomto bloku je možné se zúčastnit výuky v jakékoliv třídě, budoucí třídní učitelka na škole zatím nepracuje, není tedy možné vstoupit k ní do hodiny.

Začátky hodin: 9:10 hodin, 10:20 hodin, 11:15 hodin. Není možné vstupovat do hodin v jiný čas. Bude možné si projít školu.

 

  1. Odpolední blok od 14 hodin do 17 hodin

HRAJEME SI NA ŠKOLU!

V tomto bloku dojde k setkání s budoucí třídní učitelkou a ředitelkou. Vždy v celou hodinu si paní učitelka odvede děti do třídy – maximálně 20. Půl hodiny si bude paní učitelka s dětmi povídat, zadávat jednoduché úkoly na pozornost, pravolevou orientaci, grafomotoriku apod. Ve třídě bude v této době účastna paní psycholožka PhDr. Mesanyová z naší Křesťanské pedagogicko – psychologické poradny. V případě, že by zjistila nějaké výraznější odchylky ve školní zralosti u některého dítěte, ihned se s rodičem dítěte spojí a domluví na dalším postupu.

V této půlhodině se Vám bude v jiné třídě věnovat ředitelka školy Pavlína Radová a odpovídat na Vaše dotazy.

Poté se Vás ujme budoucí třídní učitelka Pavla Blodigová, vystřídáte se svými dětmi. Dětem se budeme věnovat již jen volnou činností. V případě, že by dítě nezvládlo odloučení na tak dlouho, bylo by vhodné, aby si po oné půlhodině s paní učitelkou někdo dítě převzal. Paní učitelka Vás seznámí se svými metodami práce a také Vám ráda odpoví na Vaše dotazy.

Již nyní se můžete hlásit na tyto hodiny. Prosím, uveďte čas, jméno dítěte, jméno rodiče, telefon a email na emailovou adresu bratrska@seznam.cz. Čím dříve se nahlásíte, tím máte větší šanci ovlivnit svůj čas. V případě, že Vámi vybraný čas již bude plný, napište rovnou náhradní, jinak Vás budeme kontaktovat.

  1. blok – 14 hodin
  2. blok – 15 hodin
  3. blok – 16 hodin

V případě, že jste se nezúčastnili dopoledního bloku a tím pádem prohlídky školy, bude Vám to umožněno odpoledne.

S pozdravem a těším se na viděnou Pavlína Radová, ředitelka školy

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 7. února 2018 se těšíme na Vás na všechny, kteří se přijdete podívat k nám do školy. Od půl 9h budeme pro Vás připraveni zodpovědět všechny Vaše otázky a ukázat Vám školu. V dopoledních hodinách je možno navštívit i výuku. V odpoledních hodinách se zase můžete přesvědčit, jak děti naší školy tráví volný čas, jaké máme zájmové kroužky. Školní družina končí v 17 hodin, a tak i my se s Vámi v tuto dobu rozloučíme.

P. Radová