Třídy

Školní rok 2017/2018

0. a 1. třída bruslí podruhé

17.01.18 |

více

Bruslení II.tř. se III.tř.

15.01.18 |

více

Bruslení II. a III.třída

05.01.18 |

více

II.třída na výstavě Daisy Mrázkové

04.01.18 |

více

Prosinec ve třetí třídě

03.01.18 | Celý prosinec jsme poctivě zkoušeli a nacvičovali, abychom dokázali předat myšlenky díla Labyrint světa a ráj srdce Vám dospělým tak, jak jim naše děti rozumí. Hraní divadla je tradiční součástí života školy. Je moc hezké vidět děti, jak velké úsilí umí vynaložit, pokud chtějí něčeho opravdu dosáhnout. Najednou se dokáží dlouze soustředit, být potichu, nerušit, […]

více

Prvňáci v prosinci

02.01.18 | Milí rodiče, přestože prosinec je pro děti jedním z nejkrásnějších měsíců, pro život školní je to zároveň měsíc nejkratší. Měsíc naplněný těšením, zvláštní kouzelnou atmosférou a zejména přípravou a realizací školního divadla. Jak všichni víte, přípravě divadla byly věnovány nejen všechny hodiny výtvarné a dramatické výchovy, ale i všechna pondělní dopoledne. Myslím, že investovaný čas a […]

více

Prosinec

31.12.17 | Prosinec, asi nejkrásnější měsíc v roce, plný radosti a očekávání, byl v naší škole naplněn ještě čekáním na tradiční Vánoční divadlo. Bylo to dílo J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, bravurně zpracované naším Danielem Razímem. Děti trénovaly pilně, zkoušely v kostele U Jákobova žebříku i ve škole, snažily se, těšily i obávaly, zda to vše zvládnou. […]

více

Prosinec ve II.třídě

30.12.17 | Milí rodiče, první prosincový den jsme spolu s Vámi provoněli celou školu chvojím při vyrábění věnců. V Adventu jsme si s dětmi ve II.třídě vyprávěli o událostech spojených s Ježíšovým narozením. Naším adventním kalendářem byl Betlém, ve kterém postupně přibývaly papírové figurky. V závěru listopadu a během prosince se nám podařilo uskutečnit trojstranné rozhovory. Spolu […]

více

Předvánoční chvění u nuláčků

28.12.17 | Prosinec, ten tolik očekávaný a natěšený měsíc, je vždy od svého počátku prodchnut nezaměnitelnou a trochu nervózní atmosférou. Kouzlo Vánoc zkrátka působí. A u nuláčků dvojnásobně….přece jenom jsou to ještě mrňousové. A tak nás téma Vánoce a jejich prožívání, rodina a vztahy v ní a samozřejmě dárečky, které si přejeme, provázelo celý adventní čas. Povídali […]

více

Prosinec

27.12.17 | Je hezké se umět těšit. V srdcích nás, dospělých, je ale někdy tato schopnost hluboko schována pod smutkem z nesplněných snů, často uhýbáme pohledem a jen mechanicky plníme, co se od nás očekává. Ale každé novorozené dítě je znova pro nás nadějí, stejně jako dítě v Betlémě. Nadějí pro toho, kdo vnímá a do srdce si ho pustí […]

více

prvňáci cvičí divadlo

15.12.17 |

více

Prvňáci a listopad

13.12.17 | Vážení rodiče, protože se nám podzim definitivně vystřídal se zimou, je načase ohlédnout se zpět za naší společnou prací. Na samém začátku měsíce listopadu k nám přišla lektorka Malé technické univerzity s programem Stavitel města. Malí stavitelé se seznámili s různými druhy map a plánů, přemýšleli, které stavby jsou ve městě potřeba a pomocí stavebnice lego si postavili […]

více

Listopadání u nuláčků

12.12.17 | Podzim definitivně převzal vládu a listopad přinesl s barevným listím i plískanice, bacílky a rýmičky. A tak jsem i já na pár dní ulehla a svěřila své nuláčky do péče kolegyň. Zhostily se svého úkolu pečlivě a pracovaly s dětmi ze všech sil a ve všech oblastech. Naštěstí jsem se celkem rychle postavila na nohy […]

více

Listopad

10.12.17 | Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá… Tak se těšíme. Také se snažíme pilně studovat a opakovat, např. slovní druhy, shodu podmětu s přísudkem, ě/je, předpony s/z… počítat obtížnější příklady s většími čísly, se zlomky, umět určit část z celku…poznáváme naše krásné kraje, naše nerostné suroviny, dobu Marie Terezie, s nasazením protahujeme tělo na tyči, laně, švédské bedně, […]

více

Listopad

07.12.17 | Listopad je měsíc stmívání a zklidnění, soustředění na práci a na sebe. S mnohými z vás jsme se sešli a spolu s dětmi přemýšleli, co se nám daří a co můžeme udělat pro zlepšení. Snažili jsme se především učit. V češtině se nám velmi daří, opakování vyjmenovaných slov je snadné pro většinu dětí. V matematice je to s velkými čísly ale […]

více