Třídy

Školní rok 2017/2018

Květen

17.06.18 | Květen nám začal klidně, děti již měly po přijímačkách. Sláva! Několik dětí se dostalo na gymnázia, další na školy s rozšířenou výtvarnou výchovou či matematikou a další na vybrané ZŠ. 3. 5. po 1. svátku jsme měli pokračování   preventivního programu Moje cesta na svět, který pořádá o. p. s. Národní iniciativa pro život. Týkal se […]

více

Květen ve třetí třídě

10.06.18 | Začátek měsíce května nám zpříjemnily svátky. Někteří trávili volno mimo Prahu a do školy jsme se vrátili krásně odpočatí. Čtenářské deníky, které každý měsíc odevzdáváme, nás učí vytrvalosti. Pomocí přečtených knih se navzájem obohacujeme o čtenářské zážitky a vzájemně se motivujeme ke čtení. Také se stále učíme pohlížet na literaturu z různých pohledů. Opravdu vydařené […]

více

Květnoví prvňáci

07.06.18 | Milí rodiče, květen nás přivítal nezvykle horkým počasím. Po téměř letním pobytu na škole v přírodě se nám jen těžko vracelo do školních lavic. Přesto naši šikovní prvňáci spoustu práce zvládli a s koncem tohoto měsíce splnili téměř vše, co požaduje náš vzdělávací plán. Zopakovali jsme čtení i psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, […]

více

Letní květen u nuláčků

07.06.18 | Tak jako konec dubna popřel druhou část pranostiky ,,ještě tam budem“, tak i vstup do května byl vstupem do nefalšovaného léta, navíc zpříjemněný dvěma prodlouženými víkendy. To byl sice prima relax, ale v nuláčcích odstartoval taktéž nefalšované ,,prázdninové vyladění“ a návrat do ,,ještě je škola“ s krásně opálenými tvářemi a prázdninově otlučenými koleny, byl dost obtížný. Ale […]

více

Květen u čtvrťáků

05.06.18 | Květen jsme začali dvěma prodlouženými víkendy a než jsme se stačili vzpamatovat z návratu ze školy v přírodě, byla půlka května za námi. Stačili jsme se jen vypravit na další díl z cyklu o operách, mimochodem velmi povedený, Traviata byla krásná a Lazebník Sevillský zase velmi vtipný. Kromě příjemných konzultací s vámi všemi a vašimi dětmi, jsme se v květnu […]

více

Květen ve II.třídě

02.06.18 | Milí rodiče, v květnu jsme po škole v přírodě nejdříve pořádně odpočívali při dnech volna. 11.5. jsme si spolu s Vámi užili táborák. V dalších školních dnech nás čekalo především procvičování učiva. V českém jazyce jsme opakovali správné psaní velkých písmen (na začátku vět, ve jménech i názvech), měkkých a tvrdých skupin, souhlásek, které jinak […]

více

Duben u prvňáků

08.05.18 | Vážení rodiče, milí žáčci, dle očekávání nás všech nabral školní rok spád a peláší rychle kupředu. Měsíc duben začal Velikonočními prázdninami. Děti si užily Dramatickou výchovu s panem učitelem Danielem i Biblickou hodinu s velikonoční tematikou. Celá škola navštívila společně kino a shlédla velice inspirativní film Planeta Česko. V druhé polovině dubna jsme se vypravili na Školu v přírodě […]

více

Apríl u nuláčků

05.05.18 | ,,Duben- ještě tam budem“…aneb:  počasí nám předvádí širokou škálu svého umění, od mrazíků po téměř letní čas, prostě apríl. A ani tento rok si počasí neudělalo ostudu. Duben jsme v nuláčku zahájili intenzivní zkouškou toho, co jsme se v tomto roce naučili. Hned po Velikonocích nás čekaly ,,Zápisy do 1. třídy.“ Atmosféra byla trochu napjatá, […]

více

Duben

04.05.18 | Duben byl ve znamení vrcholných příprav na přijímací zkoušky. Všichni se snažili, co mohli. Mimo to jsme probírali číslovky a slovesa, převody jednotek, My room, house and town, lidské tělo a jeho základní ústrojí, sousední státy ČR a situaci v naší republice po 2.světové válce. 6. 4. děti psaly Pythagoriádu, matematickou soutěž na prostorovou představivost […]

více

Duben ve třetí třídě

04.05.18 | Duben byl pro naši třídu stejně nabitý, jako všechny předcházející měsíce. Pomalu začalo být venku krásně a pobyty na zahradě se prodloužily. Můžeme trávit čas o přestávce i v družině mimo budovu a to se pak výborně zlepšujeme v pohybových dovednostech. Na začátku dubna jsme měli ve třídě preventivní program o bezpečnosti na silnici, proběhla […]

více

Duben ve II.třídě:

02.05.18 | Milí rodiče, po Velikonocích jsme důkladně opakovali a procvičovali získané znalosti. V matematice jsme začali přidávat další příklady na násobení, řešili jsme praktické aplikace, plošné i prostorové úlohy. V českém jazyce jsme se zabývali podstatnými jmény, slovesy, předložkami a spojkami, začali jsme rozlišovat větu jednoduchou a souvětí. V prvouce jsme se zaměřili na rodinu, její […]

více

Duben u čtvrťáků

01.05.18 | Duben přišel a zase odešel jaksi rychle, snad to bylo tím, že jsem po Velikonocích byla nemocná a děti učila převážně Klára, za což jsem jí velmi vděčná, a pak už zbýval jen jeden týden, než jsme se vypravili na školu v přírodě. Začátkem dubna najednou začalo jaro, a k naší velké radosti nám krásné počasí vydrželo […]

více

Březnové vítání jara s nuláčky

11.04.18 | Březen jsme přivítali horečnými přípravami na hory a nutno říct, že se nám hory opravdu vydařily! Nuláčci byli jedním z nej…lyžařských družstev. Krásně jsme se všichni rozlyžovali, užili si hezké počasí, naučili se nové lyžařské dovednosti- obloučky, skákání na můstku a především byli všichni nuláčci moc poslušní, dodržovali domluvená pravidla. Bylo moc prima, že s […]

více

Březen ve třetí třídě

11.04.18 | První březnovou akcí byl školní výjezd na hory. Většina třeťáků už se na lyžích cítí jistě, tak si lyžování opravdu užívali. Díky letošní štědré zimě bylo dostatek příležitostí pro bobování, koulování, stavění staveb ze sněhu a mnoho dalšího. Skutečně zajímavá byla i procházka na meteorologickou stanici. Některé děti překonávaly samy sebe při běžkařském výletě. Večery […]

více

Březen

10.04.18 | Zima se dlouho nechtěla vzdát své vlády, mrazivé větry nepřestávaly vát a sluníčko tajilo svou sílu. Ani na Velikonoce nebyl boj rozhodnut. Mnozí jsme byli dlouhou zimou už velmi unaveni. Jen ten, kdo vnímá slunce za mraky, si možná trochu dovedl představit s jakou silou jaro přijde. U nás ve třídě ale na únavu není čas […]

více