Aktuality

Školní rok 2017/2018

Květen ve třetí třídě

10.06.18 | Začátek měsíce května nám zpříjemnily svátky. Někteří trávili volno mimo Prahu a do školy jsme se vrátili krásně odpočatí. Čtenářské deníky, které každý měsíc odevzdáváme, nás učí vytrvalosti. Pomocí přečtených knih se navzájem obohacujeme o čtenářské zážitky a vzájemně se motivujeme ke čtení. Také se stále učíme pohlížet na literaturu z různých pohledů. Opravdu vydařené […]

více

Květnoví prvňáci

07.06.18 | Milí rodiče, květen nás přivítal nezvykle horkým počasím. Po téměř letním pobytu na škole v přírodě se nám jen těžko vracelo do školních lavic. Přesto naši šikovní prvňáci spoustu práce zvládli a s koncem tohoto měsíce splnili téměř vše, co požaduje náš vzdělávací plán. Zopakovali jsme čtení i psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, […]

více

Letní květen u nuláčků

07.06.18 | Tak jako konec dubna popřel druhou část pranostiky ,,ještě tam budem“, tak i vstup do května byl vstupem do nefalšovaného léta, navíc zpříjemněný dvěma prodlouženými víkendy. To byl sice prima relax, ale v nuláčcích odstartoval taktéž nefalšované ,,prázdninové vyladění“ a návrat do ,,ještě je škola“ s krásně opálenými tvářemi a prázdninově otlučenými koleny, byl dost obtížný. Ale […]

více

Pozvánka na Zahradní slavnost 2018

07.06.18 | Pozvánka na Zahradní slavnost

více

Květen ve II.třídě

02.06.18 | Milí rodiče, v květnu jsme po škole v přírodě nejdříve pořádně odpočívali při dnech volna. 11.5. jsme si spolu s Vámi užili táborák. V dalších školních dnech nás čekalo především procvičování učiva. V českém jazyce jsme opakovali správné psaní velkých písmen (na začátku vět, ve jménech i názvech), měkkých a tvrdých skupin, souhlásek, které jinak […]

více

Duben u prvňáků

08.05.18 | Vážení rodiče, milí žáčci, dle očekávání nás všech nabral školní rok spád a peláší rychle kupředu. Měsíc duben začal Velikonočními prázdninami. Děti si užily Dramatickou výchovu s panem učitelem Danielem i Biblickou hodinu s velikonoční tematikou. Celá škola navštívila společně kino a shlédla velice inspirativní film Planeta Česko. V druhé polovině dubna jsme se vypravili na Školu v přírodě […]

více

Apríl u nuláčků

05.05.18 | ,,Duben- ještě tam budem“…aneb:  počasí nám předvádí širokou škálu svého umění, od mrazíků po téměř letní čas, prostě apríl. A ani tento rok si počasí neudělalo ostudu. Duben jsme v nuláčku zahájili intenzivní zkouškou toho, co jsme se v tomto roce naučili. Hned po Velikonocích nás čekaly ,,Zápisy do 1. třídy.“ Atmosféra byla trochu napjatá, […]

více

Duben ve třetí třídě

04.05.18 | Duben byl pro naši třídu stejně nabitý, jako všechny předcházející měsíce. Pomalu začalo být venku krásně a pobyty na zahradě se prodloužily. Můžeme trávit čas o přestávce i v družině mimo budovu a to se pak výborně zlepšujeme v pohybových dovednostech. Na začátku dubna jsme měli ve třídě preventivní program o bezpečnosti na silnici, proběhla […]

více

TÁBORÁK 11.5.2018

04.05.18 | Srdečně zveme všechny rodiče i ostatní příznivce Bratrské školy na posezení kolem ohně. Buřtíky a další věci na opékání na ohni si přineste sami! Nebudou chybět vafle, grilované maso, klobásy a nápoje, které Vám budeme prodávat.  Výtěžek z prodeje půjde opět do Dětského fondu.V letošním školním roce jsme díky fondu mohli podpořit pobyt žáků na horách […]

více

ŘEDITELSKÉ VOLNO

04.05.18 | V pondělí 7.5. 2018 je ředitelské volno!!!! Škola bude zavřena.

více

Duben ve II.třídě:

02.05.18 | Milí rodiče, po Velikonocích jsme důkladně opakovali a procvičovali získané znalosti. V matematice jsme začali přidávat další příklady na násobení, řešili jsme praktické aplikace, plošné i prostorové úlohy. V českém jazyce jsme se zabývali podstatnými jmény, slovesy, předložkami a spojkami, začali jsme rozlišovat větu jednoduchou a souvětí. V prvouce jsme se zaměřili na rodinu, její […]

více

Březen ve třetí třídě

11.04.18 | První březnovou akcí byl školní výjezd na hory. Většina třeťáků už se na lyžích cítí jistě, tak si lyžování opravdu užívali. Díky letošní štědré zimě bylo dostatek příležitostí pro bobování, koulování, stavění staveb ze sněhu a mnoho dalšího. Skutečně zajímavá byla i procházka na meteorologickou stanici. Některé děti překonávaly samy sebe při běžkařském výletě. Večery […]

více

Prvňáci a měsíc březen

08.04.18 | Vážení rodiče, měsíc březen byl ještě plně pod vládou paní Zimy. Hned s prvními březnovými dny odjela část prvňáků společně s ostatními třídami na lyžařský pobyt na Zadov, do krásné šumavské přírody. Pobyt byl pro děti dosti náročný, nejen kvůli podaným sportovním výkonům a stupňující se únavě, ale i kvůli střevní viróze, která řadu lyžařů potrápila. Počasí […]

více

Březen ve II.třídě

04.04.18 | Milí rodiče, březnové slunce letos studilo od nohou a nejlépe snad bylo opravdu za kamny. Řada odvážlivců z naší třídy se však zimy nezalekla, takže nakonec 13 dětí odjelo na Šumavu lyžovat. Od prvního dne bylo jasné, že děti jsou větší a samostatnější. Dobře zvládly cestu, ubytování, jízdu na vleku i samotné lyžování. Pochvalovaly si […]

více

Škola v přírodě

25.03.18 | Blíží se společný celoškolní pobyt v přírodě v Žihle – Poustky, objektu Magistrátu hl. měata Prahy, http://www.svzzihle.cz/. Termín: odjezd 20. dubna v pátek v 9 hodin a příští pátek 27. dubna odpoledne návrat. Cena pobytu: 2 500,-Kč. Zaplatit je nutné do odjezdu. Opět nabízíme možnost Dětského fondu, který přispívá polovinou na pobyt. Napište na mail nebo […]

více