Akce školy

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Září

5. 9.   Vyšehrátky – Vyšehrad

4., 5. tř.

13. 9.   Drumbeny

všechny třídy

18. 9. – 22. 9.   adaptační pobyt v Bělči nad Orlicí (tábor J. A. Komenského)

1., 3.tř

22. 9.   Pasení ovcí – Ábel o. s.

5. tř. 

22. 9.   Strašnické divadlo – O holčičce, která zlobila

0.tř.

25. 9.   Hurá do opery – Česká opera

DDM Slezská

4., 5.tř.

27. 9.   Den zvířat se Šimonem Kapicem

ukázky netradičních domácích mazlíčků

Říjen

3. 10.   ZOO

0.tř.   Velká trojka – hroši, sloni žirafy

5.tř.   VV

4. 10.   ZOO

1.tř.   Etologie – chování živočichů

3.tř.   VV

5. 10.  ZOO

2.tř.   Vlastnoruční výroba sloního papíru

4.tř.   VV

6. 10.   Planetárium – Skřítek a nové planetárium

0.tř.

13. 10.   Táborák

19. 10.   Divadlo U Hasičů – Čert to nemá nikdy lehké

0., 2.tř.

20. 10.   Tichý svět – Letem světem neslyšících

4., 5.tř.

23. 10.   Preventivní program Policie ČR – Zásady osobní bezpečnosti

2.tř.

24. 10.   Preventivní program Policie ČR – Mezilidské vztahy, šikana

4.tř.

25. 10.   Preventivní program Policie ČR – Jak si nenechat ublížit

5.tř.

Listopad

3. 11.   Studio Alta – Krabat

4., 5.tř.

3. 11.   Malá technická univerzita – Stavitel města

1.tř.

6. 11.   Hurá do opery – Německá opera

DDM Slezská

4., 5.tř.

8. 11.   Národní technické muzeum – Tajemství knihy

4.tř.

14. 11.   Preventivní program KPPP – Posilování pozitivních životních hodnot a postojů

5.tř.

20. 11.   Planetárium – O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách

2.tř.

20. 11.   Ukázky výroby šperků, vlastní tvorba dětí

všechny třídy ve škole

22. 11.   Národní technické muzeum – Tajemství knihy

5.tř.

22. 11.   Preventivní program KPPP – Posilování pozitivních životních hodnot a postojů

4.tř.

30. 11.   Hurá do opery – Procházka operou

Hlediště ND

4., 5.tř.

Prosinec

8. 12.   Kino Světozor – dokumentární film Earth

5.tř.

20. 12.   Vánoční divadlo

Leden

5. 1.   Národní technické muzeum – Chytří gurmáni

5.tř.

12. 1.   Národní technické muzeum – Chytří gurmáni

4.tř.

Březen

20. 3.    ZOO

0.tř.   VV

5.tř.   Etologie – chování živočichů

21. 3.   ZOO

1.tř.   VV

3.tř.   Ohrožené druhy živočichů

22. 3.   ZOO

2.tř.   VV

4.tř.   Ohrožené druhy živočichů

Duben

9. 4.   Hurá do opery – Jak se dělá balet

DDM Slezská

4., 5.tř.

Květen

14. 5.   Hurá do opery – Italská opera

DDM Slezská

4., 5.tř.

Červen

4. 6.   Hurá do opery – Francouzská opera

DDM Slezská

4., 5.tř

11. 6.   Divadlo Minor – Sněhová královna

2.tř.

12. 6.   Kostel Šimona a Judy – Hudební dílničky – Léto

2.tř.