Akce školy

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Září

5.9.

Vyšehrad – Vyšehrátky – Po stopách Karla IV.

3. tř.

6.9.

Vyšehrad – Vyšehrátky – Po stopách Karla IV.

5. tř.

7.9.

Vyšehrad – Vyšehrátky – Po stopách Karla IV.

4. tř.

23.9.

Divadlo Minor – Divadlo

1. tř.

23.9.

Studio Alta – Pohádka po kapkách

3., 4. tř.

26. 9. – 30. 9.

Seznamovací pobyt v Bělči nad Orlicí

0., 2. tř.

30.9.

Národní technické muzeum – Výzkum vody

3. tř.

Říjen

2.10.

Studio Alta – Putování ve větvích

2. tř.

7.10.

Stanice přírodovědců – Podzimní výstava

Před zimním spánkem

4., 5. tř.

7.10.

Táborák

11.10.

Exkurze do ZOO

0. tř.  Savci

2. tř. VV kresba

12.10.

Exkurze do ZOO

3. tř.  Etologie

5. tř.  VV kresba

13.10.

Exkurze do ZOO

1. tř.  Zajímavosti o zvířatech v ZOO

4. tř.  VV kresba

14.10.

Preventivní program KPPP – Posilování pozitivních postojů a hodnot

5. tř.

14.10.

Trilopark, Dalejské údolí

3. tř.

17.10.

Projektový den – Den zvířat

všechny třídy

20.10.

Návštěva zahrad Pražského hradu

3., 4., 5. tř.

21.10.

Návštěva zahrad Pražského hradu

0., 1., 2. tř.

Listopad

7.11.

Preventivní program MP – Bezpečně ve virtuálním světě

4. tř.

14.11.

Národní divadlo – Malý princ

3., 4. tř.

16.11.

Divadlo U Hasičů – Putování za country

3., 4., 5. tř.

24.11.

Salesiánské divadlo – Koncert s etiketou

0. 2., 3. tř.

4., 5. tř

30.11.

Preventivní program MP – Jak si nenechat ublížit

5. tř.

Prosinec

2.12.

Jindřišská věž – Třešťské Betlémy

5. tř.

5.12.

Kostel sv. Šimona a Judy – Česká mše vánoční

4. tř.

6.12.

Skupina Noel (Daniel Razím)

všechny třídy

8.12.

Národní zemědělské muzeum – hud.pohádka

O Balynce, dobrém štěněti

0. tř.

12.12.

Hudební kroužek – Domov seniorů Slunečnice

14.12.

Divadlo V Dlouhé – Jak jsem se ztratil

0., 1., 2., 3. tř.

14.12.

Muzeum hl. města Prahy  – Praha počátkem novověku

5. tř.

15.12.

Vánoční bohoslužba U Jákobova žebříku

20.12.

Vánoční divadlo

Leden

11.1.

Preventivní program Policie ČR

2. tř.   Tísňové linky, nebezpečné nálezy

4. tř.   Mezilidské vztahy

5. tř.   Základy trestní zodpovědnosti dětí a mládeže

12.1.

Výstaviště Holešovice – Výstava Lego

0., 2., 5. tř.

13.1.

Výstaviště Holešovice – výstava Lego

3., 4. tř.

27.1.

Preventivní program MP – Malý kriminalista

5. tř.

27.1.

Divadlo Minor – Z knihy džunglí

1. tř.

30.1.

Výstaviště Holešovice – Výstava Lego

1. tř.

31.1.

Divadlo Minor – Libozvuky

1. tř.

Únor

Národní technické muzeum – Balón

3. tř.

16.2.

Salesiánské divadlo – Koncert s etiketou

0. 2., 3. tř.

4., 5. tř

17.2.

Páťácký ples

20.2.

Divadlo Minor – Lipany

5. tř.

22.2.

Divadlo U Hasičů – Princ Bajaja

3., 4. tř.

25.2. – 3.3.

Pobyt na horách

Březen

7.3.

Preventivní program MP

3. tř.  Základy bezpečného chování v silničním provozu

5. tř.   Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

15.3.

Preventivní program Policie ČR

0. tř. Malý Péťa sám doma

16.3.

Preventivní program MP – Bezpečné chování, sám doma

2. tř.

16.3.

Exkurze do ZOO

4. tř.   Srst, peří, šupiny

1. tř.   VV kresba

17.3.

Preventivní program Policie ČR

Bezpečné chování v elektronickém světě

5. tř.

21.3.

Exkurze do ZOO

2. tř.   Savci

0. tř.   VV kresba

22.3.

Exkurze do ZOO

5. tř.   Etologie

3. tř.   VV  kresba

28.3.

Národní technické muzeum – Čas

3. tř.

31.3.

Noc s Andersenem

všechny třídy

Duben

5.4.

Preventivní program MP – Bezpečně v každém ročním období

0. – 3. tř.

20.4.

Salesiánské divadlo – Koncert s etiketou

0., 2., 3. tř

4., 5. tř.

21.4.

Táborák

Květen

11.5. – 18.5.

Škola v přírodě Žihle

Červen

14.6.

Vystoupení se psem – Za obzor o.s.

celá škola

22.6.

Národní technické muzeum – Hračka

3. tř.

23.6.

Zahradní slavnost